plik doc

„Problemy pielęgnacyjne pacjentów z choroba Parkinsona i sposoby ich e

1. Choroba Parkinsona- definicja Jest postępującym, degeneracyjnym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W istocie czarnej mózgu obumierają komórki, wskutek czego dochodzi do zmniejszenia wydzielania dopaminy. Co prowadzi do zniesienia regulującego wpływu istoty czarnej na czynność ruchową ( skutkiem tego są „charakterystyczne” objawy). Przyczyna choroby nie jest w pełni rozpoznana. Parkinsonizm jest to objawowy zespół Parkinsonowski- oznacza to, że znane są jego przyczyny. 2. Objawy: •...

plik doc

Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona


OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiter dopaminę, stąd nazywa się je neuronami dopaminergicznymi; zawierają ponadto melaninę, dlatego określa się j...

plik doc

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej. UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo Praca z samokształcenia z przedmiotu pielęgniarstwo neurologiczne. PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. Żeby pomóc chorym na chorobę Parkinsona...

plik docx

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

udział pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą Parkinsona. Główne problemy

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Głównym zadaniem w opiece nad chorym z tą chorobą jest uzyskanie jak najlepszej poprawy stanu zdrowia. Celem działań jest utrzymanie pacjenta jak najdłużej w dobrej formie, tak aby mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, funkcjonował i samo...

plik docx

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Głównym zadaniem w opiece nad chorym z tą chorobą jest uzyskanie jak najlepszej poprawy stanu zdrowia. Celem działań jest utrzymanie pacjenta jak najdłużej w dobrej formie, tak aby mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, funkcjonował i samodzielnie wyko...

plik doc

Choroba parkinsona

1. Choroba Parkinsona, epidemiologia. 2. Patomechanizm choroby. 3. Objawy Parkinsona. 4. Pielęgnowanie chorego z zdiagnozowanym Parkinsonem.
Plan pracy: Choroba Parkinsona, epidemiologia. Patomechanizm choroby. Objawy Parkinsona. Pielęgnowanie chorego z zdiagnozowanym Parkinsonem. Choroba Prkinsona. Zachorowalność w Polsce na te chorobę szacuje się na 2000-2500 tysiąca przypadków w ciągu roku. Występuje znacznie częściej u płci męskiej i rozpoczyna się przed 60 rokiem życi...

Ostatnie wyszukiwania