plik doc

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie.
Choroba Alzheimera ? patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Średni czas życia człowiek uległ wydłużeniu, w krajach rozwiniętych żyje coraz więcej ludzi starszych i dlatego choroba Alzheimera staje się coraz większym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Jest jedną z najistotniejszych chorób ludzi w podeszłym wieku. Zapada na nią od 5 do 10% osób w wieku powyżej 65 lat. Powyżej 80 roku życia dotkniętych tą chorobą jes...

plik docx

Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera

Proces pielęgnowania z praktyk z geriatrii

Wstęp  

Choroba Alzheimera jest procesem neurozwyrodnieniowym w mózgu, w którym dochodzi do zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia. Charakteryzuje się: podstępnym początkiem, powolnym przebiegiem, stopniowym zanikiem pamięci, zaburzeniami orientacji i zachowania. Za przyczynę schorzenia podaje się wiele czynników: patologiczne zmiany w mózgu, uwarunkowania genetyczne, proces...

plik doc

Choroba Alzheimera

CHoroba,opis, przebieg, pielęgnacja i opieka
Historia choroby Alzheimera W 1907 roku Alois Alzheimer opublikował doniesienie "O swoistej chorobie kory mózgowej", które opisuje przypadek chorobowy 51-letniej Augusty D. Dr Alzheimer Pierwszym objawem była zazdrość skierowana przeciw mężowi, potem nastąpiło osłabienie pamięci, brak orientacji w mieszkaniu, chowanie i rozrzucanie przedmiotów. Po trzech latach choroby pacjentka nie rozpoznawała członków swojej rodziny i siebie, nie była w stan...

plik doc

choroba Alzheimera


Pacjent z chorobą Alzheimera. Postępowanie pielęgniarskie. Choroba Alzheimera- Po raz pierwszy została opisana w 1907r. Przez niemieckiego histologa i neurologa Aloisa Alzheimera. Choroba Alzheimera- Jest to przewlekłe schorzenie, którego efektem jest nieodwracalne uszkodzenie tkanki mózgowej. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Otępienie- Wg. kryteriów WHO jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym za...

plik doc

opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera

...
Opieka nad pacjentem w chorobie Alzheimera Choroba Alzheimera jest zwyrodnieniową chorobą mózgu, której istota polega na postępującym otępieniu wraz z objawami afatycznymi, agnostycznymi i apraktycznymi. Otępienie jest zespołem spowodowanym przewlekłym, postępującym organicznym procesem chorobowym, w którym dochodzi do licznych zaburzeń wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, Zdolność do uczenia się, język, zdolność do porównywania, oc...

Ostatnie wyszukiwania