plik docx

Ułożenie chorego w łóżku

Ułożenie chorego w łóżku. Pozycje chorych w łóżku

Ułożenie chorego w łóżku. Pozycje chorych w łóżku

Biorąc pod uwagę ułożenie chorego, możemy podzielić pacjentów na 3 grupy:

  1.  chorych z pełną ruchomościa, nie wymagających specjalnego ułożenia
  2.  ciężko chorych z ograniczoną możliwością ruchów, nie mogącyc...

plik doc

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii
Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii Cele: rozpoznanie problemów zdrowotnych, które mogą stanowić element ryzyka wyeliminowanie współistniejących schorzeń lub uzyskanie jak najlepszej kontroli nad nimi określenie metod postępowania, które ograniczają do minimum ryzyko powikłań przedoperacyjnych, śródoperacyjnych i pooperacyjnych Pełna ocena składa się z: badanie podmiotowe badanie przedmiotowe z uwzglę...

plik doc

program edukacyjny dla chorego z cukrzyca

program edukacyjny dla chorego z cukrzyca
Program edukacyjny dla chorego z cukrzycą Cele leczenia cukrzycy; - osiągnięcie normalnej długości życia -zapewnienie wysokiej jakości życia -uzyskanie stężenia glukozy we krwi zbliżonej do normy i HbA1c 6-7%, zapobieganie hipoglikemii; -zapobieganie powikłaniom cukrzycy -zwiększenie kondycji poprzez edukację dotyczącą; Żywienia Leczenia wysiłkiem fizycznym Stosowania leków Samokontroli, samodzielnego dostosowania dawek leków Prozd...

plik doc

Reakcje chorego w starszym wieku na chorobę i hospitalizację

Reakcje chorego w starszym wieku na chorobę i hospitalizację
Reakcje chorego w starszym wieku na chorobę i hospitalizację Sposób reakcji chorego w starszym wieku na chorobę i hospitalizację zależy od bardzo wielu czynników. Duże znaczenie ma postawa rodziny, otrzymywane wsparcie, nastawienie, cechy charakterologiczne, system wierzeń, problemy społeczne. Inaczej reaguje człowiek osamotniony od tego, który może liczyć na opiekę rodziny, człowiek wierzący od niewierzącego, człowiek o silnym c...

plik docx

Toaleta chorego w łóżku

Notatki z ćwiczen oraz pielęgnacji chorego

TOALETA  CHOREGO  LEŻĄCEGO  W  ŁÓŻKU Cel i znaczenie mycia chorego - Utrzymanie chorego w czystości - Pobudzenie funkcji skóry - Pobudzenie krążenia obwodowego - Poprawa samopoczucia chorego - Wyrabianie u chorych trwałych nawyków higienicznych - Obserwacja chorego - Nawiązanie kontaktu i bliższe poznanie chorego Wytyczne, których należy przestrzegać: - do toalety por...

plik doc

Pielęgnacja chorej osoby półleżącej - porady

pielęgnacja osoby chorej
Pielęgnacja chorej osoby półleżącej - porady   Może nie da się tego zakwalifikować, jako poradnika, ale postanowiłam napisać. Sama przez wiele lat opiekowałam się osobami starszymi. Ważną - jeśli nie najważniejszą - rzeczą jest nasza cierpliwość do podopiecznej/-nego. Ludzie starsi z natury mają swoje przyzwyczajenia. Większość ludzi twierdzi, że ze starszym człowiekiem jest jak z dzieckiem, po części to prawda. Oprócz pomocy w codziennych zmaganiach i chorobach t...

plik doc

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM
PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM TLEN – historia ok. 1600 r. Robert Hooke stwierdził, że powietrze musi wchodzić do płuc i zawierać istotny składnik. Becher Stahl nazwał ten składnik „phlogistonem” Joseph Priestley (1733 - -1804 ), angielski chemik, filozof, duchowny i pedagog; w 1774 odkrył tlen 1779 r. Antoine-Laurent de Lavoisier wprowadził nazwę Oxygenium 1883 r. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali skroplenia tlenu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,