plik docx

msaz serca

masaz serca

MASAŻ SERCA

 Wszystkie osoby udzielające pomocy niezależnie od stopnia wyszkolenia, powinny wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej u poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia.

plik doc

urazy klatki piersiowej

urazy klatki piersiowej
URAZY KLATKI PIERSIOWEJ Kliniczne podstawy urazów klatki piersiowej: klatka ochrania główne narządy oddechowe i narządy układu krążenia od zewnątrz: skóra, tkanka podskórna, powięź od wewnątrz: błona surowicza tworząca opłucną i osierdzie 12 kręgów piersiowych kręgosłupa, 7 par żeber prawdziwych, 3 pary rzekomych i 2 pary wolnych żebra przyczepione są do kręgów piersiowych i do mostka mięśnie międzyżebrowe z naczyniami i nerwami od dołu: przepo...

plik doc

urazy klatki piersiowej

urazy klatki piersiowej
URAZY KALTKI PIERSIOWEJ Wstęp Do urazów klatki piersiowej najczęściej dochodzi w wyniku wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości, czy przygniecenia przez ciężkie przedmioty. Obrażenia klatki piersiowej stanowią 16% wszystkich urazów. Pod względem częstości zajmują trzecie miejsce tuż po urazach kończyn i głowy. Większość z nich to urazy zamknięte. Około 40% stanowią wielomiejscowe i mnogie złamania żeber oraz odma opłucnowa. Do większoś...

plik docx

chirurgia wykład


urazy klatki piersiowej

obrażenia klatki piersiowej

- obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu

* odma otwarta

* odma prężna

* masywny krwiak opłucnej

* krwiak opłucnej z odmą

* tamponada serca

- obrażenia potencjalnie zagrażające życiu

* stłuczenie serca

* stłuczenie płuca

* uszkodzenie tchawicy, dużych oskrzeli

* uszkodzenie dużych naczyń

...

plik doc

badania fizykalne testy

testy z badan fizykalnych -pielegniarstwo
Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać: Oglądając klatkę piersiową Badając palpacyjnie klatkę piersiową Opukując klatkę piersiową Osłuchując klatkę piersiową Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na: Przedniej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej Tylnej ścianie klatki piersiowej Trzeci ton serca wysłuch...

plik doc

badania fizykalne testy

testy z badan fizykalnych -pielegniarstwo
Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać: Oglądając klatkę piersiową Badając palpacyjnie klatkę piersiową Opukując klatkę piersiową Osłuchując klatkę piersiową Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na: Przedniej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej Tylnej ścianie klatki piersiowej Trzeci ton serca wysłuch...

plik pdf

badania fizykalne 2

;))
Badanie układu oddechowego i układu krążenia Badanie układu oddechowego i układu krążenia 1. Badanie klatki piersiowej 2. Badanie układu oddechowego 2.1. Oglądanie i mierzenie 2.2. Obmacywanie 2.3. Opukiwanie 2.4. Osłuchiwanie 3. Badanie układu krążenia 3.1. Oglądanie 3.2. Obmacywanie 3.3. Opukiwanie 3.4. Osłuchiwanie 3.5. Mierzenie Pomiar ciśnienia tętniczego Wstęp W module tym poznamy metody pozwalające ocenić funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego. Ta część badania f...

plik doc

Stany zagrożenia życia

Odma samoistna i urazowa, astma oskrzelowa, infekcje dróg oddechowych, zapalenie krtani, ostre zapalenie nagłośni, ostra niewydolność oddechowa, zachłyśnięcie
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Jedną z przyczyn powodujących upośledzenie wentylacji (niemożność oddychania) jest odma. Odma jest to obecność powietrza w jamie opłucnowej. Powoduje ona niemożność swobodnego rozprężania się płuca (a co za tym idzie oddychania) poprzez ucisk miąższu płucnego przez nagromadzone w klatce piersiowej między op...

plik doc

Budowa gruczołu piersiowego

Anatomia i fizjologia gruczołu piersiowego,układ limfatyczny gruczołów piersiowych.
Budowa anatomiczna gruczołu piersiowego Gruczoł piersiowy to narząd parzysty. Jest gruczołem podskórnym znajdującym się na przedniej powierzchni klatki piersiowej, nad mięśniem piersiowym większym i całkowicie pozbawionym warstwy powięziowej ściany klatki piersiowej. Ścianę klatki piersiowej tworzą: żebra, mięśnie i błony międzyżebrowe mięsień zębaty przedni. Nie zalicza się do ściany klatki pi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,