plik doc

Biochemia

notatki własne z biochemii
BIOCHEMIA Biochemia ? z punktu widzenia chemicznego Biofizyka ? z punktu widzenia fizyki. BIOCHEMIA - to nauka zajmująca się różnorodnymi molekułami i związanymi z nimi reakcjami chemicznymi , które zachodzą w żywych organizmach i komórkach. BIOCHEMIA ? pomaga zrozumieć: Jak zachować zdrowie Istotę chorób i ich skutecznego leczenia. BIOCHEMIA ? to chemia życia. To nauka , która zajmuje się chemicznymi składnikami żywych komó...

plik doc

chemia wykład

chemia i wykład
óós2.Prawo zachowania masy-suma mas reagentów nie ulega zmianie podczas reakcji chem. Masa substratów jest równa masie produktów. w związkach tych na tę sama ilośc jednego pierwiastka przypada ściśle określona ilość drugiego pierwiastka, pozostające do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych Prawo stosunków objętościowych- objętości gazowych substratów i produktów reakcji, mierzone w jednakowych warunkach, maja się do siebie jak nie wielkie liczby całkowite. W wa...

plik pdf

chemia ogólna 2

kompletne wykłady z chemi organicznej 2 na politechnice opolskiej prowadzący dr. W.Tic
Chemia Ogólna 2  dr. Wilhelm Tic  Dawid Siemieniak  kolokwium na 7 zjeździe    Chemia Organiczna    Podstawowe pojęcia i teorie w chemii organicznej.  Teoria budowy związków organicznych Butlerowa :  Założenia :  1. Własności substancji zależą od ich składu jakościowego, ilościowego oraz budowy chemicznej.  2. Budową chemiczną substancji nazywa się sposób połączenia atomów cząsteczce z  uwzględnieniem ...

plik doc

Nawozy, chemia rolna

chemia rolna
Nawozy amonowe (zawieraja NH4+) 1. Siarczan amonu (NH4)2SO4 ? otrzymuje się go w wyniku reakcji kwasy siarkowego z amoniakiem - 20-21% N, 24% S Właściwości ? produkt krystaliczny ? dobre właściwości mechaniczne ? mala higroskopijność ? latwo rozpuszczalny w wodzie ? lekko kwasny ? dziala najbardziej zakwaszajaco ? chemicznie czysty stanowi sol biala Stosowanie ? PRZEDSIEWNE ? spowolnione dzialanie ? najlepiej do nawożenia ziemniakow ? po wprowadzenu do gleby rozpuszcza się w...

plik doc

Chemia rolna

Chemia Rolna
Efektywność nawożenia - jest to zwyżka plonu pod względem zastosowania określonego składnika pokarmowego w formie nawozów mineralnych lub organicznych. W praktyce aby obliczyć Ef należy do plonu maksymalnego odjąć poln na obiekcie, gdzie nie zastosowano tego składnika pokarmowego, którego efektywnośc się liczy. Efektywność jednostkowa - jest to różnica w plonie pomiędzy kolejnymi wzrastającymi dawkami składnika pokarmowego, przy czym zawsze od plonu na dawce wyższej odejmuje si...

plik doc

Chemia rolna

chemia rolna -egz
1. Opisać proces retrogradacji i sposoby jego niwelowania. Retrogradacja polega na przechodzeniu fosforu z formy przyswajalnej dla roślin H2PO42- zawartych w superfosfatach w formy trudnodostępne i nieprzyswajalne dla roślin. Szybkość i charakter tego procesu uzależnione są od wielu warunków glebowych, wśród których najważniejszą rolę odgrywa odczyn gleby. Na glebach kwaśnych w obecności kationów Al3+, Fe3 retrogradacja ma następujący przebieg:Ca(H2PO4)2+2Fe(OH)3→2FePO4...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,