plik doc

chemia wykład

chemia i wykład
óós2.Prawo zachowania masy-suma mas reagentów nie ulega zmianie podczas reakcji chem. Masa substratów jest równa masie produktów. w związkach tych na tę sama ilośc jednego pierwiastka przypada ściśle określona ilość drugiego pierwiastka, pozostające do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych Prawo stosunków objętościowych- objętości gazowych substratów i produktów reakcji, mierzone w jednakowych warunkach, maja się do siebie jak nie wielkie liczby całkowite. W wa...

plik doc

chemia podstawy - ściągi


(1) 5 dm3 20% SnCl2V=5dm3 + V=15dm3 Cp=20 % + Cp=8 % dr=1,2 kg/dm3 + dr=1,04 kg/dm3dr = mr/Vr, mr =dr *Vr, czyli:mr = 1,2*5=6 mr = 1,04*15=15,6Cp = ms/mr * 100%, ms = Cp*mr/100% mr-masa roztworums = 20*6/100=1,2 kg ms = 8*15,6/100=1,248 kg ms = ms1 + ms2 = 1,2 +1,248=2,448mr = mr1 + mr2 = 6+15,6=21,6Cp = ms/mr * 100% = 2,448/21,6*100%=11,3% (2) Ile...

plik doc

Potencjał chemiczny substancji, Biochemia

b
Wyjaśnij pojęcie: potencjał chemiczny substancji. Od czego zależy wielkość potencjału chemicznego danej substancji, co to jest dyfuzja, osmoza, pęcznienie? Potencjał chemiczny ? miara energii z jaką dana substancja może wykonać pracę. ?i = Energia swobodna/mol [J/mol] Stan energetyczny danej substancjo określa potencjał chemiczny. Pobieranie, utrzymywanie i oddawanie wody w komórkach roślinnych opiera się na trzech procesach fizycznych ? dyfuzji, osmozie, pęcznieniu. Wszystkie te proces...

plik doc

CHemia organiczna

Tab
ALKANY CnH2n+2 ALKENY CnH2n ALKINY CnH2n-2 Otrzym. uwodorowienie alkenów (+ H2) CH2=CH-CH3 + H2-> CH3-CH2-CH3 (propen) (propan) Redukcja halogenopochodnych (+Zn+ HCl) CH3-CHCl-CH3+ Zn+ HCl-> CH3-CH2-CH3+ ZnCl (2-chloropropan) (propan) Redukcja halogenopochodnych z sodem (+Na) CH3-CHBr-CH3+ 2Na-> (CH3)2CH-CH(CH3)2 + 2NaBr (2-bromopropan) (2,3 dimetylobutan) Dekarboksylacja kwasów i soli kwasów (+NaOH) CH3COONa+ Na...

plik doc

Nawozy, chemia rolna

chemia rolna
Nawozy amonowe (zawieraja NH4+) 1. Siarczan amonu (NH4)2SO4 ? otrzymuje się go w wyniku reakcji kwasy siarkowego z amoniakiem - 20-21% N, 24% S Właściwości ? produkt krystaliczny ? dobre właściwości mechaniczne ? mala higroskopijność ? latwo rozpuszczalny w wodzie ? lekko kwasny ? dziala najbardziej zakwaszajaco ? chemicznie czysty stanowi sol biala Stosowanie ? PRZEDSIEWNE ? spowolnione dzialanie ? najlepiej do nawożenia ziemniakow ? po wprowadzenu do gleby rozpuszcza się w...

Ostatnie wyszukiwania