plik docx

Charakterystyka licznika Geigera ? Millera

sprawozdanie, Charakterystyka licznika Geigera ? Millera,

Politechnika Koszalińska

plik doc

Charakterystyka współczesnej przestępczości

Krótka charakterystyka.
‎„‏Charakterystyka współczesnej przestępczości‭ '' Opracowując następujący temat warto byłoby przybliżyć kilka ważnych pojęć.‭ ‬W różnego rodzaju opracowaniach kryminologicznych często występuje termin przestępczość.‭ ‬Przez przestępczość rozumie się zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary,‭ ‬które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki terytorialnej w danym czasie.‭ ‬Wyróżniamy także przestępczość ujawnioną,‭ ‬na którą składa się ogó...

plik doc

charakterystyka zasady przystępności

charakterystyka zasady przystępności
S tosowanie zasad nauczania przez nauczyciela na zajęciach lekcyjnych jest bardzo ważnym elementem w procesie dydaktycznym. Postrzeganie zasad nauczania pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawową wiedzą, rozwinąć ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajając im określone poglądy i przekonania oraz wdrążać do samokształcenia. Franciszek Brzeźnicki w „Dydaktyce Kształcenia ogólnego”, zapoznaje nas z jedna z sześciu zasad nauczania, m...

plik doc

charakterystyka spółgłosek

charakterystyka spółgłosek w tabeli
GłoskiwargoweprzedniojęzykoweśrodkowojęzykoweTylno językowedwuwargoweWarg-zębzębowedziąsłoweprepalatalnepostpalatalnetwarzmiektwarzmiektwarzmiektwarzmiektwarzmiekdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbdźbSpółgłoski właściweZwartebpB?P?dtD?T?dtG?K?gKZwarto-szczel.dzcDz?C?dżczDż?Cz?SzczelinowevfV?F?zsZ?S?ŻszŻ?Sz?źśhchH?Ch?Spółgłoski półotwarteNosowemmM?M?nnN?nnńńDrżącerrR?R?BocznellL?L?Półsamogł. ustneiuuU?Półsamogł.nosoweiu

plik doc

XX-lecie międzywojenne, ogólna charakterystyka

Charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki       Periodyzacja i tło historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...

plik doc

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI


CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia ?emocja?. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: cieszy się, kocha, smuci, gniewa, cierpi. I właśnie to przeżywanie stosunku do siebie samego i do otoczenia, to właśnie emocje i uczucia. Wynika więc z tego wszystkiego, że procesy em...

plik doc

Struktura i charakterystyka przemysłu przetwórczego na świecie

Struktura i charakterystyka przemysłu przetwórczego na świecie
TEMAT: Struktura i charakterystyka przemysłu przetwórczego na świecie. Hutnictwo: żelaza, np. żelazo + np. chrom = stal metali kolorowych: - miedź, - aluminium (Al. ? boksyty) - cynk, cyna, ołów. Hutnictwo żelaza: Żelazo w przyrodzie występuje w postaci rud, które zawierają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent czystego żelaza. Największe zasoby żelaza występują w Rosji, Chinach, USA i Kanadzie. Największymi p...

plik doc

Ogólna charakterystyka gminy Brzeg Dolny

Ogólna charakterystyka gminy Brzeg Dolny
Ogólna charakterystyka gminy Brzeg Dolny Pierwszą wzmiankę o osadzie Brzeg położonej na prawym Brzegu Odry można znaleźć w „Księdze Ziemskiej” Księstwa Wrocławskiego” z roku 1353. Prawa miejskie Brzeg Dolny uzyskał w 1663 r. od cesarza Leopolda II. W dokumencie lokacyjnym Leopold II nadał też miastu herb – tym samym Brzeg Dolny jest jednym z niewielu miast na Śląsku, które mogą poszczycić się własnym przywilejem herbowym, wzór herbu przedstawia rys...

plik doc

PSYCHOLOGIA

Charakterystyka
      CHARAKTERYSTYKA PODEJŚCIA SALUTOGENETYCZNEGO W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Model ten został opracowany przez Antonovsky'ego w wyniku jego badań. W 1970 roku, kiedy analizował on wyniki badań kobiet, które przeżyły ekstremalny stres (obóz koncentracyjny, przesiedlenia z powodu toczących się wojen) okazało się, że aż 29% wykazywało dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego W modelu salutogenetycznym nawiązuje on do transakcyjnej teorii stresu Lazarusa (1...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,