plik doc

cewnikowanie

cewnikowanie
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO MEDYCZNE ZABIEGI RATUNKOWE W A Ż N E !!! Cewka moczowa ma długość : u mężczyzn – 20 – 25 cm u kobiet – 2 – 4 cm BUDOWA I CZYNNOŚCI UKŁADU MOCZOWEGO Organizm produkuje wiele związków chemicznych, z których część jest szkodliwa. Metabolity, takie jak dwutlenek węgla, mocznik, a nawet nadmiar wody, muszą zostać usunięte z organizmu, zanim spowodują uszkodzenia. Pozbywanie się niepotrzebnych, szkodliwych metabolitów nosi nazwę wydalania, a u...

plik doc

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Opis cewnikowania pęcherza moczowego
Wstęp Zaburzenia dolnych dróg moczowych u wielu osób mogą prowadzić do zatrzymania moczu w pęcherzu lub niecałkowitego opróżniania pęcherza. Są to problemy, które dość często powodują poważne konsekwencje dla zdrowia, tzn. długotrwały zastój moczu w pęcherzu, infekcje dróg moczowych, wzrost ciśnienia w pęcherzu i cofanie moczu do nerek, kamicę dróg moczowych. W celu uniknięcia tych powikłań, należy opróżniać pęcherz poprzez cewnikowanie. Istnieją róż...

plik docx

Cewnikowanie- zasady ogólne

Cewnikowanie- zasady ogólne

CEWNIKOWANIE

Metody prowokowania wydalania moczu

W warunkach oddziału szpitalnego często występują sytuacje, gdy pacjent nie może oddać moczu, mimo że pęcherz moczowy jest wypełniony. Stan taki określamy jako retencja, czyli zatrzymanie mocz...

plik doc

proces pielęgnowania na oddziale kardiologii

problemy pielęgnacyjne
Zaburzenia rytmu serca Wczesne wykrycie zaburzeń -Wykonanie zapisu EKG -Obserwacja bezpośrednia pacjenta -Monitorowanie akcji serca Wysokie wartości RR i tętna Niskie wartości RR i tętna Zapewnienie bezpieczeństwa. Normalizacja wartości RR Pomiar RR i tętna (karta obserwacyjna) Bole głowy Niwelowanie poziomu bólu -ograniczenie wysiłku -zapewnienie warunków do odpoczynku Lek i niepokój Minimalizowanie lęku -wyjaśnienie źródła dolegliwości -zapewnienie s...

plik doc

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu
Zakażenia układu moczowego (ZUM) Zakażenia układu moczowego stanowią 30-40% zakażeń szpitalnych, są więc najczęstszą postacią kliniczna infekcji występujących wśród hospitalizowanych pacjentów. Narządy układu moczowego (nerki, moczowody, pęcherz, cewka moczowa) umiejscowione są w miednice małej, w przestrzeni pozaotrzewnowej. Z wyjątkiem dystalnej części cewki, układ moczowy pozbawiony jest flory naturalnej. Drobnoustroje kolonizujące ujście cewki moczowej pochodzą ze sk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,