plik pdf

Pielegnacja pacjenta z cewnikiem Foleya w domu

Pielegnacja pacjenta z cewnikiem Foleya w domu
Pielęgnacja pacjenta z cewnikiem Foleya w domu. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Mgr Joanna Marczak • Układ moczowy jest delikatny i podatny na infekcje. Zakażenie może pojawić się w każdym jego odcinku. Infekcje układu moczowego należą do nieprzyjemnych i krępujących dolegliwości. Zdarzają się często, zwłaszcza u kobiet. Budowa i funkcje układu moczowego Układ moczowy odpowiada za powstawanie, gromadzenie i wydalanie moczu. W jego s...

plik docx

Rodzaje dostępu naczyniowego

Rodzaje dostępu naczyniowego w chorobach nerek i postępowanie pielęgniarki z dostępem naczyniowym.

Rodzaje dostępu naczyniowego i postępowanie pielęgniarki z dostępem naczyniowym.

Dostęp naczyniowy-rodzaje:

  1.  Czasowy (doraźny dostęp naczyniowy)
  2.  Stały
  3.  Przetoki tę...

plik docx

radiologia

opis

Radiologia zabiegowa (inaczej radiologia interwencyjna) to małoinwazyjna metoda przeprowadzania zabiegów wspomaganych obrazowaniem techniką rentgenowską. Metoda ta zastępuje niebezpieczne zabiegi chirurgiczne. W odróżnieniu od typowych zabiegów chirurgicznych, procedury radiologii zabiegowej wykonuje się przez małe (punktowe) nacięcie skóry, często tylko w znieczuleniu mie...

plik doc

test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego

Test z pielęgniarstwa anestezjologicznego
TEST II 1. W napadzie drgawek należy: - zabezpieczyć pacjenta przed urazem - udrożnienie dróg oddechowych - podanie relanium 2. Pacjent po urazie głowy otwiera oczy przez bodziec bólowy. Nie reaguje na polecenia słowne. Przyjmuje pozycję wyprostną: - intubacja dotchawicza - hiperwentylacja 3. Który z objawów mówi o wstrząsie mózgu: - wszystkie odpowiedzi prawidłowe 4. Uraz rdzenia kręgo...

plik odt

Opieka pielęgniarska nad pacjentem zaintubowanym

Opis opieki nad pacjentem nie powodując zakażenia
Zakażenia dróg oddechowych występują najczęściej u pacjentów zaintubowanych i ze sztuczną wentylacją.       Rozwój bakterii w górnych drogach oddechowych, w gardle, jamie ustnej następuje wskutek obniżenia kwasowości żołądka, co sprzyja namnażaniu się bakterii w żołądku.       Bakterie, które rozwijają się u pacjentów zaintubowanych to m.in.:       Enterobakterie(Enterobacteriaceae)- . Są o...

plik docx

Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe

ŻYWIENIE POZAJELITOWE - Żywienie dożylne (Żywienie pozajelitowe) co to jest?

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do uk...

plik pdf

zagrożenia


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM Data: Wydział/oddział: Wewnętrzny Kod wydziału: Autor: Stanowisko pracy: Kod stanowiska: Pielęgniarka/Pielęgniarz I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY A. Opis stanowiska pracy Szpital jest budynkiem wielopiętrowym. Powierzchnia, kubatura zgodne z wymaganiami; oświetlenie sztuczne spełnia wymagania, oświetlenie światłem naturaln...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,