plik docx

port naczyniowy

port naczyniowy

Port naczyniowy

Procesy terapeutyczne często wymagają podawania leków i płynów drogą dożylną. Umieszczenie cewnika w żyle głównej górnej umożliwia przetaczanie płynów, podawanie leków oraz pobieranie krwi. Port naczyniowy jest złożony ze zbiornika, tzw. komory, oraz cewnika, który jednym końcem jest implantowany w żyle, natomiast drugim jest przyłączony do komory portu....

plik doc

zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego

do egzaminu
Problemy pielęgnacyjne pacjenta w ostrej niewydolności nerek Suche błony śluzowe, skóra plastyczna- cechy odwodnienia - uzupełnienie objętości krążącej krwi 500-1000ml płynów infuzyjnych - monitorowanie godzinowej diurezy - kontrola ośrodkowego ciśnienia żylnego - leki moczopędne za zlecenie lekarza Uczucie Bólu brzucha Obrzęki pochodzenia nerkowego- twarzy, rąk Cel opieki: brak obrzęków, brak zakażenia skóry Działania pielęgniarskie: - ułożenie chorego w pozycji sie...

plik doc

Leczenie żywieniowe anesta

ostatni wykład z anestezjologii
Leczenie żywieniowe w Oddziale Intensywnej Terapii Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), z chorobami zapalnymi jelit (80%) z nowotworami złośliwymi (85%). Niedożywienie: u 30 % chorych prawidłowo odżywionych niedożywienie rozwija się po przyjęciu do szpitala, u 70% niedożywionych w momencie przyjęcia ulega ono dalszemu pogłębieniu w trakcie hospitalizacji Nied...

plik docx

Choroby wewnetrzne. proces pielegnowania

opis przypadku pacjenta z oddziału nefrologii, pielęgniarstwo

INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ              imię i nazwisko pacjenta: K.F

plik pdf

Farmakoterapia

Notatka zawiera leki stosowane w ratownictwie medycznym a także drogi podawania leków
FARMAKOTERAPIA W STANACH NAGŁYCH WG WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY DS. RESUSCYTACJI 2005 1 W stanach nagłych – ostrych stanach zagroŜenia Ŝycia – najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie podstawowych czynności Ŝyciowych wg zasady ABC oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia poprzez natychmiastowe leczenie objawowe i przyczynowe powstałych zaburzeń. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzi...

plik odt

drogi podawania leków

procedura podawania leków przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
PROCEDURY PODAWANIA LEKÓW, Drogi podawania leków w czasie resuscytacji Do żył centralnych Najczęściej wykorzystuje się żyły szyjne wewnętrzne i podobojczykowe,Technika ta wymaga większej wprawy i korzysta się z niej zwłaszcza wtedy, gdy upośledzona perfuzja obwodowa bardzo utrudnia wprowadzenie cewnika do żył obwodowych, Podany tą drogą lek dociera na miejsce szybciej i w większym stężeniu,Należy pamiętać, że dostęp podo...

plik odt

dostęp naczyniowy tętniczy i żylny


PIELĘGNOWANIE CHOREGO Z DOSTĘPEM NACZYNIOWYM ŻYLNYM I TĘTNICZYM Dostęp żylny można uzyskać na wiele sposobów.Najbardziej rozpowszechnioną techniką jest przezskórne nakłucie naczynia żylnego za pomocą plastikowej kaniuli na metalowej igle.Żyły centralne najczęściej kaniuluje się z zastosowaniem techniki Seldingera, natomiast podczas resuscytacji alternatywną metodą jest chirurgiczne uwidocznienie Zyły i wprowadzenie kaniuli...

plik pdf

Leki w resuscytacji

LEKI STOSOWANE W RESUSCYTACJI
LEKI I SPRZĘT STOSOWANE W RESUSCYTACJI 1. DROGI PODAWANIA LEKÓW Wstrzyknięcie = iniekcja, jest to wprowadzenie leku z ominięciem przewodu pokarmowego 1.1. Cel wstrzyknięć: a) cele diagnostyczne  pobranie krwi do badań  wykonanie testu diagnostycznego (np. próba uczuleniowa)  podanie środka cieniującego b) cele terapeutyczne:  podanie leku, surowicy, szczepionki  uzupełnienie płynów i elektrolitów  żywienie pozajelitowe  podanie krwi i preparatów krwiopo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.