plik doc

Cele kształcenia

Wykład V: Cele kształcenia, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład V: Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele kształcenia obejmują dwie strony: - rzeczową ? wiąże się z poznaniem świata obiektywnego i nabywania sprawności pozwalających brać udział w jego kształtowaniu. - osobowościową ? wiąże się z poznawaniem samego siebie i nabyw...

plik docx

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Pojęcie celu odnosi się do stanu rzeczy, który dopiero ma lub powinien nastąpić, a więc do przyszłości. Wszelkie sądy odnoszące się do przyszłości, orzekające o tym jaka ona będzie nazywamy sądami prognostycznymi. Szczególną właściwością sądów prognostycznych, jest to że nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności, że są one prawdziwe, ponieważ dotyczą zdarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. Sądy takie są jedynie uprawdopodobnione. Sądy prognostyczne są odmianą sądów orzekających.

...

plik doc

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy
Kształcenie ustawiczne - to proces systematycznego uczenia się, następujący po zakończeniu obowiązku szkolnego lub wydłużonej edukacji stacjonarnej i trwający przez cały okres aktywności człowieka. Cele kształcenia ustawicznego: - objęcie edukacją całego życia człowieka i jego rozwoju - wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury - wychowanie w rodzinie i środowisku...

Ostatnie wyszukiwania