plik docx

ergonomia i bhp

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp

Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, soc...

plik doc

praca szlifierza

opis pracy szlifieraza
Wojciech Ślużyński SPP semestr I 2008/2009 Zasady BHP w biurze G. Ozorowska Temat: Charakterystyka zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy Praca biurowa nie charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń zdrowia lub życia zatrudnionych, chociaż i tu występują zagrożenia urazowe (wypadkowe), chorobowe i uciążliwości w pracy. Związane są one przede wszystkim z:       oddziaływaniem prądu elektrycznego ze strony urządzeń biurowych nim zasilanych (n...

plik pdf

Ergonomis pdf

ergonomia
Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna Definicja, przedmiot i zakres ergonomii W literaturze spotkać można wiele definicji ergonomii. Nie są one wzajemnie sprzeczne czy konkurencyjne, lecz raczej się uzupełniają, akcentując różne odcienie znaczeniowe, zależnie od pierwotnej dyscypliny naukowej autorów definicji. Według definicji zamieszczonej w Statucie Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z 1983 r. (Rozdz. II §11): "Ergonomia jest to nau...

plik odt

ergonomia

definicje, przedmioti zakres ergonomii
Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna Definicja, przedmiot i zakres ergonomii W literaturze spotkać można wiele definicji ergonomii. Nie są one wzajemnie sprzeczne czy konkurencyjne, lecz raczej się uzupełniają, akcentując różne odcienie znaczeniowe, zależnie od pierwotnej dyscypliny naukowej autorów definicji. Według definicji zamieszczonej w Statucie Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z 1983 r. (Rozdz...

plik doc

notatka z ergonomii

pojęcie ergonomii,podstawowy układ ergonomiczny
ERGONOMIA WYKŁAD I 04.03.2010r. WSTĘP Zakres wykładów:       Definicje związane z ergonomią.       Podstawowy układ ergonomiczny.       Charakterystyka pracy i jej rodzaje.       Obciążenie człowieka pracą.       Predyspozycje osobnicze do wykonywania pracy. Zjawisko biorytmów.       Zmęczenie: rodzaje, skutki.       Met...

plik doc

Ergonomia

Ergonomia wyjaśnienie pojecia, stanowisko pracy a ergonomia, zastosowanie procedur
ERGONOMIA WYJAŚNIENIE POJĘCIA STANOWISKO PRACY A ERGONOMIA CELE ZASTOSOWANIE I WDROŻENIE PROCEDUR Ergonomia – co to jest?             Wiele firm reklamuje swoje produkty za pomocą słowa „ergonomia” – ulotki reklamowe mówią o ergonomicznych krzesłach, ergonomicznych klawiaturach, ergonomicznym projektowaniu przestrzeni. Nie zawsze jednak to słowo jest używane zgodnie z...

plik docx

Ergonomia wokół mnie

Ergonomia

Ergonomia- nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek maszyna warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje...

plik pdf

pkm wykłady


Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŜ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna – mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy lub przemiany energii na pracę mechaniczną. Maszyny robocze - za ich pomocą następuje zmiana własności, stanu, kształtu lub połoŜenia przedmiotu Silniki – za ich pomocą następuje zamiana energii na pracę 1 Pojęcia podstawowe Konstrukcja – abstrakcyjny zapis maszyny Konstruowanie...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki

Opracowane zagadnienia na egzamin ustny do mgr Pszonak
Wprowadzenie do pedagogiki Proszę zdefiniować pojęcie wychowania Wychowanie- świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunkach wychowawczych, między wychowawcą, a wychowankiem, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Funkcje wychowania- wymienić religijne, moralne i społeczne cele wychowania, znaczenie techniczne, znaczenie kulturotwórcze, znaczenie biologiczne, znacze...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,