plik docx

ergonomia i bhp

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp

Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, soc...

plik odt

Analiza przyczyn wypadkowości wśród pracowników ochrony zdrowia.

O zakłuciach wśród personelu medycznego
Analiza przyczyn wypadkowości wśród pracowników ochrony zdrowia. Udział pielęgniarek w zapobieganiu wypadkom. Elżbieta Lange-Szuper Warszawa 2012 Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Ilekolwiek miałby on lat, jakiejkolwiek byłby płci, cokolwiek w życiu by robił, gdziekolwiek by mieszkał. Prawie jedną trzecią dorosłe...

plik doc

praca szlifierza

opis pracy szlifieraza
Wojciech Ślużyński SPP semestr I 2008/2009 Zasady BHP w biurze G. Ozorowska Temat: Charakterystyka zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy Praca biurowa nie charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń zdrowia lub życia zatrudnionych, chociaż i tu występują zagrożenia urazowe (wypadkowe), chorobowe i uciążliwości w pracy. Związane są one przede wszystkim z:       oddziaływaniem prądu elektrycznego ze strony urządzeń biurowych nim zasilanych (n...

plik doc

projekt ERGONOMIA

projekt pracowni pilarki tasmowej - przemysłowej
ERGONOMIA PROJEKT STANOWISKA PRACY PILARKA TARCZOWA PRZEMYSŁOWA       WYKONAŁA: Wioletta Szymańska III ETI ns             Spis Treści I. ANALIZA I PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PR...

plik pdf

BHP, opracowanie pytań do egzaminu

Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy, opracowanie pytan do egzaminu
1. Szkolenia BHP Zagadnienie związane ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Sporządzone ściśle według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp - Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1860, oraz z 2005r Nr 116, poz.972 z późniejszymi zmianami. a. Obowiązkowi szkolenia w zakresie bhp podlegają: 1. 2. 3. 4. 5. pracodawcy osoby kierujące pracownikami (ki...

plik doc

BHP - prace szczególnie niebezpieczne

Prace szeczólnie niebezpieczne
Wykład z dnia 28.10.2012 Jan Stępień PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Praca o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesień 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace szczególnie niebezpieczne Dz. U. 184 poz. 1650 z 2003 r. Powyżej grunty Prace wysokościowe Prace z prądem elektrycznym Prace wewnątrz zbiorników kanałów i studzienek Prace z maszynami środkami transportu - właściwości...

plik pdf

Znajdź błędy w CV

konkurs CV
CURRICULUM VITAE DANE OSOBISTE: Imię i nazwisko: Anna Nowak Adres: 45-273 Poznań, ul. Jana Nowaka 5/6 Nr tel.: 500 349 879 Data urodzenia: 19.03.1983 r. E-mail: niunia5@wp.pl WYKSZTAŁCENIE: 2004-2007 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu kierunek: Bezpieczeństwo narodowe specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 1998-2002 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2004-2005: Truskawa Sp. z o.o. Stanowisko: pracownik do zbierania truskawek Straż Grani...

plik doc

Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP

Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP, przykładowa procedura stworzona na zaliczenie
A.B.C. Sp. z o.o. Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w A.B.C. Sp. z o.o. NR ISBHP/00/00 Wydanie: 1 Strona: 1 z 7 Spis treści: 1. Cel procedury 2 2. Zakres 2 3. Definicje 2 4. Odpowiedzialność 2 5. Opis postępowania 3 6. Dokumenty związane 5 7. Wykaz załączników 5 A.B.C. Sp. z o.o. Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bez...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,