plik doc

Terapia celowana

terapia celowana
Model opieki nad pacjentem, u którego zastosowano terapię celowaną I. Terapie celowane są nowymi metodami terapeutycznymi polegającymi na hamowaniu określonych szlaków molekularnych onkogenezy. Inaczej terapia celowana jest to terapia „ukierunkowana” na określoną cząsteczkę. Jeżeli cząsteczka ta jest obecna wyłącznie w komórkach nowotworowych lub jej stężenie w tych komórkach jest znacznie wyższe; terapia celowana umożliwi wybiórcze zniszczenie tylko tych komórek. Wy...

plik doc

cellulit

cellulit referat
Cellulit to defekt (w przeciwieństwie do cellulitisu, czyli stanu zapalnego w tkankach podskórnych, który leczy się antybiotykami) polegający na nierównomiernym rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej. Najczęstszą tego przyczyną jest nadmiar hormonów płciowych (estrogenów). Dlatego cellulit pojawia się zwykle podczas burz hormonalnych ? w okresie dojrzewania, ciąży, przed menopauzą. Nazwa cellulitis, którą często się spotyka, jest błędna. Końcówka ?itis? jest stosowana w medycyni...

plik doc

Cele wychowania

Cele wychowania - teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju
Teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju ? Cele wychowania ? Nadrzędnym celem każdego wychowawcy jest osiągnięcie wielopłaszczyznowego rozwoju swojego podopiecznego. Z definicji ( w ujęciu pedagogicznym ) celem nazywamy zakładaną zmianę, jaką chcemy uzyskać kształtując osobowość wychowanka. Inaczej mówiąc przedmiotem dążenia wychowawcy jest kształtowanie pewnych dyspozycji psychicznych wychowanka: nawyków, postaw, zdolno...

plik doc

cele i zadania obrony cywilnej

cele i zadania obrony cywilnej
Cele i zadania obrony cywilnej Obrona cywilna w Polsce stanowi system o skonkretyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, a także z całym społeczeństwem. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Zgodnie z przepisami prawa - obrona cywilna RP to...

plik docx

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Pojęcie celu odnosi się do stanu rzeczy, który dopiero ma lub powinien nastąpić, a więc do przyszłości. Wszelkie sądy odnoszące się do przyszłości, orzekające o tym jaka ona będzie nazywamy sądami prognostycznymi. Szczególną właściwością sądów prognostycznych, jest to że nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności, że są one prawdziwe, ponieważ dotyczą zdarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. Sądy takie są jedynie uprawdopodobnione. Sądy prognostyczne są odmianą sądów orzekających.

...

plik doc

Taksonomia celów kształcenia i wychowania

Taksonomia celów kształcenia i wychowania według Blooma i Niemierki.
Taksonomia celów kształcenia i wychowania B. Niemierki i B. Blooma 1. Taksonomia wg B. Bloom, który opracował dwie dziedziny (poznawcza, emocjonalna) a) poznawcza :       Wiedza - (wiadomości, znajomość faktów, terminologii, znaków konwencjonalnych, tendencji rozwojowych, klasyfikacji, kryteriów sprawdzania i oceny, metod badań, pojęć ogólnych, struktur, teorii, zasad i praw) np. definicja procentu, wyko...

plik pdf

zagadnienie prawne

Prawo celne
prof. Feliks Prusak Przestępstwa i wykroczenia celne Część I 1. Wprowadzająco wypada zauważyć, że problematyka przestępstw skarbowych nie jest wystarczająco podejmowana w literaturze. Wśród przestępstw skarbowych znaczące miejsce zajmują przestępstwa celne . Brak należytego rozpoznania problematyki sprzyja nieporozumieniom i potęguje wątpliwości praktyczne. Ciągłe zmiany ustawodawstwa komplikują sytuację trudności w stosowaniu prawa karnego skarbowego. pojawiają się ponadto...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,