plik doc

mikrobiologia

mikrobiologia
1. Rodzaje pożywek stosowanych do hodowli drobnoustrojów oraz metody ich sterylizacji. charakter chemiczny: - pożywki naturalne - składają się z produktów pochodzenia naturalnego, np. mleka, bulionu, wyciągów roślinnych (brzeczka) lub glebowych; większość drobnoustrojów rośnie na nich dobrze, nie można jednak precyzyjnie określić ich składu chemicznego, co jest cechą ujemną tych pożywek; - podłoża półsyntetyczne - składają się ze składników naturalnych i syntetycznych z...

plik doc

postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki

WYKŁAD Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki i antyseptyki w pracy z pacjentem.
WYKŁAD Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki i antyseptyki w pracy z pacjentem. I Aseptyka ( pochodzi z greckiego – jałowość ) – jest to postępowanie mające na celu niedopuszczenie do zakażenia rany drobnoustrojami. Jest to postępowanie polegające na posługiwaniu się materiałem i narzędziami wyjałowionymi tj. pozbawionymi drobnoustrojów takich jak: bakterie, spory, wirusy i grzyby. W czas...

plik doc

referat z kosmetologii


Olga Trandziuk Studium Kosmetyczne w Warszawie. REFERAT Z KOSMETOLOGII Temat: Pielęgnacja skóry suchej. Wyróżniany trzy typy cery: sucha, normalna i tłusta. Typ cery może ulegać zmianie w zależności od pory roku (np. zimą skóra staje się bardziej sucha), od poziomu hormonów i aktualnego stanu zdrowia. Każdy typ cery wymaga szczególnej pielęgnacji, tylko odpowiednio zadbana skóra może być piękna i pełna blasku. Jednak zanim przystąpimy...

plik doc

Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce

Opis transportu na morzu, w powietrzu itd.
Temat: Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce. Transport morski: zalety i wady transportu morskiego: Z A L E T Y : - duża ładowność, - niski koszt, - możliwość przewozu różnorodnych towarów. W A D Y : - wolny, - możliwość katastrof ekologicznych, - niedocelowy. charakterystyka transportu morskiego: Obsługuje ponad ? wymiany handlowej świata. Transport ten cechuje duża specjalizacja: - kontenerowce, - ta...

plik doc

Biomedyka - egzamin 90 pytań

Biomedyka - egzamin 90 pytań
1.Podaj opisową definicję życia. Z punktu widz. biologicznego ? widzi w procesach życiowych pewne prawidłowości tak jak w rozwoju ontogenetycznym czyli osobniczym jak i filogenetycznym czyli historycznym począwszy od istot najprostszych po najbardz. złożone. P.widzenia fizykochemiczny prowadzi do poznania proc. fizycznych i chemicznych przebiegających w żywych organizmach na różnych poziomach organizacji. Efektem tego jest stwierdzenie że życie nie jest zwykłą...

plik doc

składniki wychowania wg Kunowskiego

referat
Natalia Chrobok Nr albumu 6889 Pedagogika Semestr II Składniki wychowania według Kunowskiego Stefan Kunowski - w pracach naukowych zajmował się analizą porównawczą współczesnych systemów wychowania, opracował teorię warstwicową wychowania. W swych pracach zajmował się też pedagogiką praktyczną ? dydaktyką i hodogetyką. BIOS, ETOS I AGOS W JEGO MYŚLI PEDAGOGICZNEJ Nieodmiennie od lat, wychowanie wiąże się z przemyślanym sposobem oddziaływania i przekazywania różnorodnych...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,