plik doc

Mikrobiologia ściąga (zal końcowe)

rok 2009/2010 pielęgniarstwo UM w LBN
1DROBNOUSTROJE ?BAKTERIE (drobnoustroje prokariotyczne) np. Pseudomonasaeruginosa, Streptococcuspyogenes, Escherichacoli ?WIRUSY (formy bezkomórkowe) np. HBV, CMV, HIV ?GRZYBY (drobnoustroje eukariotyczne) np. Aspergillus niger, Candida albicans, Cryptococcusneoformans2DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA -IDENTYFIKACJA CZYNNIKA ETIOLOGICZNEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZAKAŻENIE -OKREŚLENIE JEGO PROFILU WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI -NADZÓR MIKROBIOL...

plik rtf

Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka

praca zaliczeniowa
WPŁYW AKTYWNOŚĆI FIZYCZNEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA I.‭ ‬Wstęp Rewolucja naukowo‭ ‬– techniczna,‭ ‬obok ogromnego postępu w rozwoju nauki,‭ ‬produkcji coraz większych ilości dóbr materialnych,‭ ‬zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości niesie ze sobą wiele ujemnych skutków,‭ ‬jak:‭ ‬ograniczanie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka,‭ ‬obniżenie jego aktywności ruchowej‭ (‬samochód,‭ ‬telewizja‭)‬,‭ ‬szerzenie się chorób współczesnych cywilizacji‭ (‬głównie...

plik doc

Ekonomia polityka


Data wykładu: 23.02.2002 Polityka społeczno-ekonomiczna Program: Wprowadzenie w zagadnienia Polityki Społecznej. Geneza Polityki Społecznej Definicje Polityki Społecznej. Polityka Społeczna jako nauka i jako działalność praktyczna Cele, zadania i nurty Polityki Społecznej. Strefy działania Polityki Społecznej. Podstawowe wartości w Polityce Społecznej Orientacja i przedmioty Polityki Społecznej Modele Polityki Społecznej. Podmioty Polityki Społecznej Samorząd tery...

plik pdf

Rekultywacja

Rekultywacja
Rekultywacja terenów zdegradowanych zarządzanych przez PGL LP dr Michał Palmąka Poznań, luty 2010 Studium podyplomowe – dotacje europejskie dla leśnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny Rekultywacja – definicje Tereny zdegradowane - uznaje się za nieprzydatne do określonego sposobu zagospodarowania bez wykonania działań rekultywacyjnych. Degradacja moŜe być skutkiem wieloletniej i wielorakiej działalności człowieka dotyczącej eksploatacji kopalń, składo...

plik doc

historia myśli spoleczno-socjologicznej

streszczenie niektórych myślicieli
2. KONCEPCJE PRAWNONATURALNE W MYŚLI KLASYCZNEJ; PRESOKRATYCY, SOFIŚCI, ARYSTOTELES, STOICY. teorie naturalnego stanu człowieka należy powiązać z nurtem prymitywizmu ? rozróżnienie Lovejoy?a: prymitywizm chronologiczny ? teoria historyczna, która twierdzi, że wczesne fazy historii zapewniały ludziom więcej pomyślności i szczęścia niż okresy późniejsze oraz że cały bieg historii jest z punktu widzenia szczęścia, wartości i osiągnięć człowieka okresem...

plik doc

Sztuczna inteligencja

Wykład ze sztucznej inteligencji.
WYKŁAD I – 2002.02.28 Sztuczna inteligencja - dotyczy prób zrozumienia istot inteligentnych - formalnie powstała w 1956 r. wcześniejsze badania od 1951 - dziedzina nauki o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym - ze względu na próby zastosowań we wszystkich dziedzinach działalność człowieka ma prawdziwe uniwersalny charakter Poddziedziny AI: - percepcja - rozumowanie logiczne - rozumienie mowy - uczenie mechaniczne - odkrywanie nowej wie...

plik doc

R. Barthes - Fetysze życia codziennego - Striptiz

streszczenie artykułu
Roland Barthes Fetysze życia codziennego Striptiz Striptiz ? przynajmniej striptiz paryski ? jest oparty na pewnej sprzeczności: deseksualizuje kobietę w tej samej chwili, kiedy ją obnaża. W pewnym sensie chodzi tu o widowisko strachu lub raczej o jakieś ?przestrasz mnie?, jakby erotyzm pozostawał rodzajem rozkosznego terroru, wystarczy więc zapowiedzieć jego rytualne znaki, aby wywołać jednocześnie ideę płci i jej egzorcyzm Już samo trwanie rozbierania c...

plik doc

Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego


PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO PORODU NATURALNEGO Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu fizjologicznego powinno się składać z fazy psychicznej i fizycznej. Przygotowanie psychiczne. Ciąża jest złożonym zjawiskiem obejmującym wiele procesów morfologicznych, fizjologicznych, jak również psychicznych. Dynamika procesów emocjonalnych doświadczanych przez kobietę jest intensywna od samego początku ciąży aż do jej końca i zależy od cech osobniczych, jak również od sytuacji życiowej i ot...

plik rtf

konserwatyzm

Omówienie pojęcia
KONSERWATYZM Konserwatyzm (z łaciny conservare – zachowywać, dochować zmian), orientacja polityczna, która bazuje na hasłach obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,