plik doc

Zagrożenia Cywilizacyjne i Zrównoważony Rozwój semestr2

Wykłady ze ZCiZRu na Politechnice Śląskiej dla Ochrony Środowiska. Dr inż. Melaniuk-Wolny
Jeśli w załączniku znajdują się obrazki, nie zostaną wyświetlone.  Pobierz oryginalny załącznik. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE Problemy, które człowiek sam sobie stworzył, będących wytworem jego działalności, a więc zagrożeń cywilizacyjnych (o tym charakterze). Są to problemy o podłożu: Politycznym Gospodarczym Społecznym Ekologiczne Zagrożenia cywilizacyjne: Prob...

plik doc

sub toks

st
SUBSTANCJE TOKSYCZNE W ŻYWNOŚCI Dziś mamy całą gamę rozmaitych sztucznych konserwantów dodawanych do żywności. Są one często dla nas substancjami toksycznymi. Nie są one obojętne dla naszego zdrowia a niektóre z nich mogą wywoływać alergie lub nowotwory. Substancjami dodatkowymi do żywności określa się substancje normalnie nie spożywane jako żywność, nie będące typowymi składnikami żywności, posiadające lub nie posiadające wartości odżywczej, których celowe użycie technologiczne w czas...

plik doc

Socjobiologia

Ewolucja pojęcia socjobiologii.
Socjobiologia Socjobiologia jest to powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku dyscyplina akademicka, szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych. Opiera się ona na założeniach, że zachowanie zarówno zwierząt jak i człowieka ostatecznie zależy od ich genotypu, który ukształtował się przez dobór naturalny. Przez wiele lat biologia w naukach społecznych była tematem tabu. Było to spowodowane tym, że ustalenia biologii mogłyby pozwolić uzasadnić istni...

plik doc

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego-ćwiczenia 10h

Notatka zawiera definicje z przeprowadzonych (10 godzin) ćwiczeń z metod i technik obsługi ruchu turystycznego.
*PRODUKT TUR.-tzw. „pakietem” jest mieszanka składników atrakcji turystycznych, infrastruktury w ich sąsiedztwie oraz dostępności do nich, czyli transportu, drog i parkingu. *ATRAKCJA TUR.-decyzja o podrozy do wybranego miejsca dyktowana jest wysoką oceną jego atrakcyjnej. Pod tym pojeciem rozumiemy istnienie specyficznej cechy „przyciągającej” turystow na pewne tereny, dzieki wa...

plik doc

Pedagogika społeczna

Wybrane zagadnienia z pedagogiki społecznej
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Założenie prorodzinnego systemu opieki: -pomoc rodzinie a nie samemu dziecku -w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego -polityka państwa, która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i rodzinie w pracy w kulturze Zmiany systemowe prorodzinnego systemu: -integracja służb publicznych oraz integracji społeczności -...

plik doc

teorie pielęgniarstwa

teorie piel
WYKŁAD Z DN. 20.02.2009 TEORIE PIELĘGNIARSTWA-usystematyzowane uogólnienia wyjaśniające pewne zjawiska, fakty, procesy istotne dla pielęgniarstwa niezbędne do oparcia praktyki pielęgniarstwa na zweryfikowanie wiedzy. Środowisko: F. Nightingale Potrzeba: -V. Henderson -D. Orem -N. Rober Systemy: -M. Rogers -I. King -B. Neuman -C. Roy Współdziałanie: -W. Peplau -J. Riehl-Sisca Rozwój człowieka: -J. Watson -M. Leininger Pojęcia centralne to: osoba...

plik doc

Ratownictwo medyczne

Anatomia
ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ I PATOLOGIĄ Anatomia ? nauka o budowie ciała ludzkiego Fizjologia ? nauka o czynnościach organizmu Fizjopatologia - /fizjologia patologiczna/patofizjologia/ - dział patologii zajmującej się czynnościami organizmu zmienionymi w skutek choroby Komórka ? jest to najmniejsza zorganizowana jednostka żywej materii, podstawowy element strukturalny i czynnościowy organizmów roślinnych i zwierzęcych. Może stanowić samodzielny organizm. Składa się z jądra, cytopla...

plik doc

in vitro


Dokonaj analizy wybranego przez siebie problemu etycznego dotyczącego zapłodnienia in vitro. Wśród przemian demograficznych jakie dokonują się ówcześnie w najbardziej rozwiniętych krajach świata coraz częściej odnotowywany jest fakt swoistej rewolucji prokreacyjnej. Z jednej strony w wielu państwach obserwuje się spadek przyrostu naturalnego, poprzez rozpowszechnienie aborcji i antykoncepcji. Z drugiej...

plik doc

odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych

odzywianie kobiet w ciazy i kobiet karmiacych
Sposób odżywiania się kobiety w okresie ciąży i karmienia naturalnego jest szczególnie ważny, ponieważ wpływa zarówno na zdrowie matki, jak i jej dziecka. Dlatego też należy troszczyć się o właściwą, pełnowartościową dietę mamy spodziewającej się dziecka lub karmiącej swoje maleństwo piersią. Racjonalna dieta kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią powinna dostarczać odpowiednią ilość energii, a także zawierać niezbędne składniki odżywc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,