plik odt

Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej

Jak wyżej - o pamieci, zapamietywaniu, zapominaniu, uczeniu się itp.
PAMIĘĆ: Jest to proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej człowieka – wrażeń, spostrzeżen, sądów, a także umiejętności. FAZY PROCESU PAMIĘCIOWEGO:       ZAPAMIĘTYWANIE – przyswajanie sobie materiału werbalnego lub niewerbalnego, umijętności praktycznych i umysłowych.       PRZECHOWYWANIE – faza utajona trwająca od kilku sekund do wielu lat       ODT...

plik docx

Psychologia rozwojowa

Podział ludzkiego życia od okresu prenatalnego do póżnej dorosłości

Wprowadzenie do psychologii rozwoju, pojecie rozwoju psychicznego

1. Psychologia rozwoju jako subdyscyplina teoretyczna

Psychologia nauka o zachowan...

plik docx

spostrzeganie

spostrzeganie

SPOSTRZEGANIE

SPOSTRZEGANIE interpretacja fragmentu rzeczywistości za pomocą zmysłów i umysłu. To proces reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłu i w pewnych przypadkach informacji zawartych w pamięci. Nie jest to proces prosty, ani automatyczny i nie dostarcza dokładnego i...

plik doc

test neurologia

test neurologia
1. W przypadku podejrzenia miastenii najlepszą metodą diagnostyczną jest:       CT głowy       MRI głowy       EMG       EEG       angiografia 2. Badanie angiograficzne wykonuje się w przypadku podejrzenia:       udaru niedokrwiennego       tętniaka       malformacji naczyniowej       prawidłowe b i c      ...

plik docx

Systemy Wbudowane - Wskiz

Opracowanie pytan na egzamin

SPIS TRESCI: 1. SCHEMAT UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ Z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ STEROWANIA 2. BUDOWA MIKROKONTROLERA 3. PRZEDSTAW 2 PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO TWORZENIA OPROGRAMOWANIA DLA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA 4. PRZEDSTAW NA RYSUNKU  I OBJAŚNIJ W JAKI SPOSÓB W SYSTEMIE RT LINUX SPEŁNIONO WYMAGANIA SZTUCZNEGO CZASU RZECZYWISTEGO 5. PRZEDSTAW NA RYSUNKU I OBJAŚNIJ JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE INTENS...

plik doc

ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!

Wszystko w formie ściągi :)
1.Cechy algorytmu:a.) poprawny b.) szczegółowy c.) jednoznaczny d.) uniwersalny2. Fazy problemówa.) dostrzeżenie problemu b.) analiza sytuacji c.) wytwarzanie pomysłów d.) weryfikacja pomysłów3.Procesy poznawcze, procesy emocjonalneProcesy poznawcze ? umożliwiają podmiotowi orientację w tym, jaki jest świat niezależnie od podmiotu. Rezultatem poznawczego przetwarzania informacji są obrazy, pojęcia, sądy. Plany i inne konstrukcje umysłowe.Procesy emocjonalne ? wra...

plik doc

Uwarunkowania procesów poznawczych

Uwarunkowania procesów poznawczych: spostrzeganie, pamięć, myślenie
2. Uwarunkowania procesów poznawczych: spostrzegania, pamięci i myślenia. Procesy poznawcze -służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, jaką kształtuje zachowanie. Można również stwierdzić, że są to procesy przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reak...

plik docx

teoria wychowania

tekst na temat teorii wychowania według Łobockiego.

1.Przedmiot badań. 

Przedmiotem badań teorii wychowania jest wychowanie w wąskim zakresie a w szczególności kształtowanie postaw innych cech osobowości oraz stworzenie warunków umożliwiających samorealizację.

plik doc

rysuken psych rozwojowa

psych rozwojowa
3. RYSUNEK -Rysunek łączy w sobie ikoniczne i symboliczne aspekty oznaczania.Od bazgrot do symboli graficznych BAZGROTY–początkowo charakter nieprzedstawiający (są wynikiem pozostawiania śladów ołówka na papierze) potem dziecko potrafi rysować proste kształty geometryczne i ich kombinacje--traktuje je jako graficzne symbole. - Golomb -proste kształty- stanową wsporniki pamięci=pomagają w przypomnieniu,co reprezentacja graficzna przedstawia -Głowonóg(używają k...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,