plik pdf

modele cykliczno - fazowe

modele cykliczno - fazowe wg Anny Brzezińskiej
Modele cykliczno – fazowe – Anny Brzezińskiej wg Podstawowe pojęcia: transformacja doświadczenia i cykl rozwoju Fazy w cyklu: progresu, plateau, regresu i kryzysu Nowe doświadczenia mogą zmieniać jakość doświadczenia wcześniej opanowanego, mogą je przekształcać, nadawać nową formę. Modele cykliczno-fazowe Zasada H.Wernera – aktywność człowieka w różnych obszarach wykazuje tendencję do oscylowania między biegunami progresji i regresji Rozw...

plik docx

towaroznawstwo

W dzisiejszych czasach idąc do sklepu i kupując produkty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego : produkty spożywcze, utrzymania czystości i higieny przynosimy do domu wszystko w opakowaniach. Opakowania te, to nierzadko wielowarstwowe pokłady folii, metalu lub plastiku, które od razu lądują w śmietniku. Nie zastanawiamy się w większości przypadków co z tymi opakowaniami dalej się dzieje. Nie obchodzi nas to, że te śmieci lądują na wielkich górach odpadów na wysypis...

plik doc

obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu - krąpiec

tekst o prawie naturalnym i jego obowiazywalnosci w sumieniu - Krąpiec
Obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu. W oparciu o: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne [w:] Dzieła t. X, Lublin 1993, s. 223-228. Prawo naturalne (lex naturalis) rozumie Krąpiec jako zbiór norm, którym podlegają wszyscy ludzie, ponieważ zostały one wszczepione przez Boga w serce każdego człowieka, tkwią u podstaw jego ludzkiej godności. Zasady te stanowią wytyczne dla sumienia nawet, gdy czł...

plik doc

agrometeorologia

agrometeorologia
1. Podać skład powietrza atmosferycznego. pierwiastki: azot 78%, tlen 21%, argon 0,93%, CO2 0,03%, neon, hel, metan, krypton, podtlenek azotu, wodór, 0,01%+ domieszki i zanieczyszczenia 2. Podać pionową budowę atmosfery. TROPOSFERA – najniższa warstwa, wysokość rośnie wraz ze wzrostem intensywności konwekcji i pionowego mieszania się powietrza (~7 km nad biegunami, do ~16km nad równikiem); w niej ok. 80% całej masy atmosfery, temperatura malej jednostajnie wraz ze wzrost...

plik doc

psychologia społeczna w postaci ściągi


Pierwsze prawo Y ? D W miarę wzrostu motywacji rośnie do pewnego momentu sprawność działania, a następnie zaczyna spadać. Drugie prawo Y ? D Im łatwiejsze zadanie, tym lepsze osiągamy wyniki przy dużym natężeniu motywacji, im zaś zadanie trudniejsze, tym dla sprawności działania korzystniejsze jest niewielkie natężenie motywacji. Teoria wnioskowania przez analogię ? J. Mill. Z doświadczenia wiemy, że określonym stanom lub przeżyciom psychicznym towarzyszą określone zachowa...

plik rtf

Przeszkody małżeńskie referat

Przeszkody małżeńskie referat
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬ Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬ i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W...

plik doc

Zagrożenia Cywilizacyjne i Zrównoważony Rozwój semestr2

Wykłady ze ZCiZRu na Politechnice Śląskiej dla Ochrony Środowiska. Dr inż. Melaniuk-Wolny
Jeśli w załączniku znajdują się obrazki, nie zostaną wyświetlone.  Pobierz oryginalny załącznik. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE Problemy, które człowiek sam sobie stworzył, będących wytworem jego działalności, a więc zagrożeń cywilizacyjnych (o tym charakterze). Są to problemy o podłożu: Politycznym Gospodarczym Społecznym Ekologiczne Zagrożenia cywilizacyjne: Prob...

plik doc

Socjobiologia

Ewolucja pojęcia socjobiologii.
Socjobiologia Socjobiologia jest to powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku dyscyplina akademicka, szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych. Opiera się ona na założeniach, że zachowanie zarówno zwierząt jak i człowieka ostatecznie zależy od ich genotypu, który ukształtował się przez dobór naturalny. Przez wiele lat biologia w naukach społecznych była tematem tabu. Było to spowodowane tym, że ustalenia biologii mogłyby pozwolić uzasadnić istni...

plik doc

SPOSOBY TWORZENIA WIEDZY NAUKOWEJ.

Ciekawa praca, oceniona na 5, zaliczenie z pedagogiki.
„Tylko człowiek zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie człowiek głupi i bez rozwagi może w to uwierzyć” GIORDANO BRUNO WPROWADZENIE Wśród rozmaitych form aktywności człowieka, ważną rolę w jego rozwoju historycznym spełnia działalność zmierzająca do poznania otaczającego świata. W procesie swej działalności praktycznej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,