plik doc

Plan miesięczny w przedszkolu

pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 3 – letnimi na miesiąc 01.09.2011 czwartek Dziecko: • - nabiera zaufania do nauczycielki; • - zapoznaje się z salą • - bawi się samodzielnie i z nauczycielką • w kącikach zainteresowań;
PLAN MIESIĘCZNY pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 3 – letnimi na miesiąc WRZESIEŃ       Zadania wychowawczo – dydaktyczne.       Integracja dzieci i grupy.       Zapoznan...

plik doc

scenariusz zajęć

przykładowy scenariusz zajęć dla klasy 1 szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej. BLOK TEMATYCZNY: Urządzamy wędrówkę po Polsce. TEMAT DNIA: Zwiedzamy Kraków. CELE OGÓLNE:       Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy Polski;       Kształtowanie sprawności samodzielnego układania zdań;       Doskonalenie umiejętności głośnego czytania;       Wdrażanie do samodzielnego mnożenia w zakres...

plik doc

Logistyka

Istota i przedmiot logistyki (8 stron)
LOGISTYKA – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi , energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie i w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie). PROCESY LOGISTYCZNE – procesy przepływu polegające na fizycznym przemieszczaniu wszelkich dóbr oraz na przepływie informacji ( związanym z faktem przepływu dóbr) przez kolejne fazy różnego typu procesów gospodarczych. Zorganizowane tak aby przepływ b...

plik odt

zarzadzanie,test

test,z,zarzadzania
1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:       teologicznym       strukturalizowany       samodoskonalącym       sztucznym 2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony:       przedmiotowo       podmiotowo       przestrzennie       czasowo 3.Segmentami...

plik docx

wymienniki węglowodoranowe

WW do cukrzycy

Ponieważ codzienne wyliczanie ilości węglowodanów w diecie jest czynnością żmudną, dla ułatwienia tego zadania stosuje się Wymienniki Węglowodanowe.

1 Wymiennik Węglowodanowy (WW) jest to taka porcja produktu, która zawiera 10g węglowo...

plik odt

pedagogika wykładPedagogika, 18.01.13
Kontrola u ocena wyników procesu kształcenia
Kontrola
to postępowanie zmierzające do uzyskania infromacji, w jakim stopniu zostały osiąnięte zapranowane cele kształcenia.
Wyróżniamy:
-kontrolę wstępną- informuje o umiejętnościach wyjściowych przed rozpoczęciem zajęć
-kontrola bieżąca- informująća systematycznie o postępach w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,