plik doc

Porównawcze prawo samorządu terytorialnego państw UE

To są moje notatki z wykłada Dr. Jóskowiaka
Administracja publiczna w ujęciu funkcjonalnym polega na wykonywaniu funkcji publicznych określonych w Konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Administracja publiczna w ujęciu celowym polega na zespole działań przedsięwzięć organizatorskich i wykonywanych, prowadzona na rzecz organizacji interesu publicznego, przez różne organy na podstawie ustawy i w określonych prawnie formach. Administracja publiczna w ujęciu negat...

plik pdf

Zadanie otymalizacyjne samolotu odrzutowego

Opis teoretyczny zadania, dane statystyczne.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Projektowanie samolotu Sprawozdanie z projektu Kieś Dariusz IV LD-A 2010-01-25 Dokument zawiera sformułowanie zadania projektowego, metodologię rozwiązania problemu a także dane statystyczne i odwołania do literatury, które były wykorzystane w trakcie prowadzenia obliczeń. 1. Zadanie. Celem ćwiczenia było sformułowanie zadania projektowego do projektu lekkiego, odrzutowego samolotu transport...

plik doc

ADMINISRACJA


Wiadomości z zakresu prawa administracyjnego Czym jest administracja? Administracja - jest to rozbudowana struktura jednostek, które realizują powierzone państwu przez obywateli zadania. Celem ich jest zaspokajanie potrzeb obywateli. Prawo administracyjne - jest to gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym dzieli się je na prawo ustrojowe, materialne i procesowe. Przy analizie struktur administracyjnych należy już na wstępie podkreślić, że administracja państ...

plik doc

Schemat ćwiczenia treningowego: cwiaczenia treningowe

Schemat ćwiczenia treningowego + ćwiczenia treningowe
Schemat ćwiczenia treningowego: 1. Polecenie otwarte- prowokowanie do podjęcia decyzji, postawienie uczestnika w sytuacji wyboru. 2. Wykonanie polecenia przez uczestników. 3. Konfrontacja- zestawienie prac na forum, grupy poznają inne rozwiązania. 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje nad całą sytuacją. 5. Spróbuj inaczej- podobne ćwiczenie, poszukiwanie nowych rozwiązań przez uczestników. TRENING - to proces w ciągu wszystkich ćwiczeń...

plik docx

funkcje motoryczne

objawy zaburzeń funkcji motorycznych

Objawy zaburzeń funkcji motorycznych

•  nieczytelny zapis, brzydkie pismo utrudniające precyzyjny zapis a co za tym idzie wykonywanie działań

•  nienadążanie z przepisywaniem z tablicy, wolne tempo wykonywania obliczeń, dłuższy czas pisania sprawdzianów

plik pdf

modele cykliczno - fazowe

modele cykliczno - fazowe wg Anny Brzezińskiej
Modele cykliczno – fazowe – Anny Brzezińskiej wg Podstawowe pojęcia: transformacja doświadczenia i cykl rozwoju Fazy w cyklu: progresu, plateau, regresu i kryzysu Nowe doświadczenia mogą zmieniać jakość doświadczenia wcześniej opanowanego, mogą je przekształcać, nadawać nową formę. Modele cykliczno-fazowe Zasada H.Wernera – aktywność człowieka w różnych obszarach wykazuje tendencję do oscylowania między biegunami progresji i regresji Rozw...

plik pdf

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi
Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 1 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 2 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 3 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 4 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Ocenie rozwiązania zadania podlegały następujące elementy pracy: I. II. III. IV. Tytuł. Z...

plik docx

Psychologia


ŻRÓDŁA MOTYWACJI

- potrzeby

- zadania

MODEL MOTYWACJI WEDŁUG TEORII POTRZEB

POTRZEBA     DĄŻENIE

(brak)     (dążenie do zaspokojenia potrzeby)

DĄŻENIE     DZIAŁANIA

(dążenie do zaspokojenia potrzeby)   (zachowanie nakierowania na cel)

OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA - zjawisko, gdy ktoś nie dopuszcza do świadomości niektórych sygnałów i bodźców, niekiedy bardzo groźnych.

plik doc

Psychologia - ściąga

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarant...

plik doc

psychologia ogólna

TEMPERAMENT- zespół względnie stałych cech zachowania i działania osobnika przejawiających się w poziomie energetycznym (reaktywność i aktywność zachowania) oraz w czasowych parametrach zachowania (ruchliwość, trwałość, szybkość reakcji itp.).
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności nal...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,