plik docx

Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko

Definicje zdrowia, promocji zdrowia i zasady działania promocji zdrowia, elementy składowe promocji zdrowia, Postępy promocji zdrowia, Edukacja zdrowotna jako kluczowy komponent promocji zdrowia,gr czynników warunkujących zdrowie, Model Mandali zdrowia

Wyk 1 (22.02.11r.)

      Promocja zdrowia ma już...

plik rtf

promocja zdrowia

Materiały ogólne
Promocja zdrowia: Początkowo zaistniała jako ruch społeczny, a obecnie funkcjonuje jako dziedzina nauki rozwinięta na gruncie dawnych zasad higieny oraz jako rezultat wrastających potrzeb finansowych medycznej opieki zdrowotnej. Promocja zdrowia: jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w społeczeństwie o zasobach skutecznego zapobiegania chorobom, tworzenie odpowiedzialnych warun...

plik doc

Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 2 KIERUNKI DZIAŁAŃ W PROMOCJI ZDROWIA W karcie Ottawskiej wymienia się 5 współzależnych działań, które należy podejmować równocześnie, tworząc strategię promocji zdrowia. Są to:       określenie zdrowotnej polityki społecznej,       tworzenie środowisk wspierających zdrowie,       wzmocnienie działań społecznych,       rozwijanie umiejętności osobniczych,       reorientac...

plik doc

Promocja zdrowia wykład 2

promocja zdrowia
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 2 KIERUNKI DZIAŁAŃ W PROMOCJI ZDROWIA W karcie Ottawskiej wymienia się 5 współzależnych działań, które należy podejmować równocześnie, tworząc strategię promocji zdrowia. Są to:       określenie zdrowotnej polityki społecznej,       tworzenie środowisk wspierających zdrowie,       wzmocnienie działań społecznych,       rozwijanie umiejętności osobniczych,      ...

plik doc

ekonomika w zdrowiu publicznym

zdrowie publiczne
13. Ekonomika w praktyce zdrowia publicznego. Ekonomika medycyny- zdrowie musi kosztować Ekonomika zdrowia- dyscyplina naukowa wyjaśniająca złożony charakter procesów ekonomicznych związanych z wytworzeniem oraz wymianą dóbr usług medycznych. Dominującym rodzajem produktu wytwarzanym w sektorze zdrowia są usługi. W Polsce usługami nazywamy świadczenia zdrowotne. Ekonomika jest młodą dziedziną nauk ekonomicznych, ciągle pracująca nad własnymi metodami. Ro...

plik doc

ekonomika w zdrowiu publicznym

zdrowie publiczne
13. Ekonomika w praktyce zdrowia publicznego. Ekonomika medycyny- zdrowie musi kosztować Ekonomika zdrowia- dyscyplina naukowa wyjaśniająca złożony charakter procesów ekonomicznych związanych z wytworzeniem oraz wymianą dóbr usług medycznych. Dominującym rodzajem produktu wytwarzanym w sektorze zdrowia są usługi. W Polsce usługami nazywamy świadczenia zdrowotne. Ekonomika jest młodą dziedziną nauk ekonomicznych, ciągle pracująca nad własnymi metodami. Ro...

plik doc

PSYCHOLOGIA

Charakterystyka
      CHARAKTERYSTYKA PODEJŚCIA SALUTOGENETYCZNEGO W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Model ten został opracowany przez Antonovsky'ego w wyniku jego badań. W 1970 roku, kiedy analizował on wyniki badań kobiet, które przeżyły ekstremalny stres (obóz koncentracyjny, przesiedlenia z powodu toczących się wojen) okazało się, że aż 29% wykazywało dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego W modelu salutogenetycznym nawiązuje on do transakcyjnej teorii stresu Lazarusa (1...

plik rtf

pielegniarstwo-zdrowie publiczne

zachowania zdrowotne
ZACHOWANIA ZDROWOTNE JAKO FILAR ZDROWIA PUBLICZNEGO. Zachowania Zdrowotne Są to wszelkie zachowania ( nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane wartości poprzez jednostki ludzkie i grupy społeczne) w dziedzinie zdrowia (...), to, jaki jest człowiek pod względem wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak podejmuje zdrowie,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,