plik doc

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Co to jest Biologia i czym się zajmuje? Biologia jest to nauka o życiu (z grckiego: bios ? życie, logos ? nauka). Główne kierunki badań biologicznych: ? podział ze względu na przedmiot badań obejmuje: zoologię (naukę o zwierzętach), botanikę (naukę o roślinach), antropologię (biologię istot człowiekowatych i współczesnego człowieka), mykologię (naukę o grzybach), protistologię (naukę o organizmach jednokomórkowych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), mikrobiologię (naukę o bakteriach);...

plik doc

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA

przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA
Przełom nadciśnieniowy Wartości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci zależą od wieku, płci i wzrostu. U większości dzieci i młodzieży, w tym u wszystkich przed ukończeniem 10 r.ż. nadciśnienie ma charakter wtórny. Najczęstszą przyczynę stanowią choroby nerek (67-86%), które są również odpowiedzialne za większość przypadków przemijającego nadciśnienia tętniczego. Tab. Fizjologiczne wartości parametrów życiowych u dzieci (niepłaczących) Wiek (lata) Często...

plik doc

Ratownictwo medyczne

Anatomia
ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ I PATOLOGIĄ Anatomia ? nauka o budowie ciała ludzkiego Fizjologia ? nauka o czynnościach organizmu Fizjopatologia - /fizjologia patologiczna/patofizjologia/ - dział patologii zajmującej się czynnościami organizmu zmienionymi w skutek choroby Komórka ? jest to najmniejsza zorganizowana jednostka żywej materii, podstawowy element strukturalny i czynnościowy organizmów roślinnych i zwierzęcych. Może stanowić samodzielny organizm. Składa się z jądra, cytopla...

plik doc

składniki mineralne

niedobory, nadmiary itp
SKŁADNIK MINERALNYZNACZENIE DLA ORGANIZMUNIEDOBÓRNADMIARŻRÓDŁAMAKROELEMENTYWAPŃ (Ca)stanowi strukturę podporową szkieletu oraz kościsole wapnia zapewniają twardość zębówbierze udział w prawidłowej przepuszczalności błon komórkowych i utrzymaniu pobudliwości tkanekwpływa na prawidłową pobudliwość układu mięśniowo-nerwowegojest aktywatorem i inhibitorem wiele enzymów biorących udział w procesach biochemicznych organizmuwpływa na procesy przemiany materii oraz odporność...

plik doc

Parathormon

:)
PARATHORMON Parathormon (PTH) jest hormonem polipeptydowym wytwarzanym w gruczołach przytarczycznych. Powstaje z pre-pro-PTH, który następnie przekształca się w pre-hormon i dalej we właściwy produkt. Niezwykłą jego cechą jest przystosowanie tempa rozpadu i syntezy do aktualnych potrzeb organizmu. PTH stale wytwarzany w komórkach przytarczyc, może być magazynowany tylko w niewielkich ilościach, ponieważ ulega rozpadowi już w miejscu biosyntezy. Uwolniony do krwioobi...

plik doc

ratownictwo medyczne leki

mechanizmy dzialania lekow
Mechanizmy działania leków Mechanizm działania leków zależy od właściwości biochemicznych i fizykochemicznych. Mechanizm biochemiczny:       Leki hamujące biosyntezę białka       antybiotyki np. tetracykliny, chloramfenikol, aktynomycyna       aminokwasy       antymetabolity puryn, pirymidyn i kwasu foliowego np. metotreksat       leki alkilujące np. cyklofosfamid działanie po...

plik doc

klimakterium

opis klimakterium
Przekwitanie inaczej klimakterium jest to okres przejściowy w życiu kobiety od pełnej dojrzałości płciowej do starości. W tym okresie dochodzi do zaniku miesiączkowania. Ostatnia miesiączka ? menopauza ? jest oznaką przekwitania. Okres przekwitania można podzielić na 2 podokresy: 1) okres przed ostatnią miesiączką ok. 6 lat 2) okres po ostatniej miesiączce trwający ok. 6 lat Ostatnia miesiączka występuje pomiędzy 46 a 52 r.ż. kobiety. Okres przekwitania wiąże się ze...

plik doc

farmakologia 2

wykłady
1. Parasympatykotoniki pośrednie to fizostygmina, neostygmina, pirydostygmina. 2. Leki parasympatykotoniczne powodują 3. Leki pobudzające zakończenia współczulne sympatykotoniczne, sympatykomimetyczne. 4. Słuszne są następujące połączenia terapeutyczne dychawica oskrzelowa-Impratorium, kolki nerkowe i żółciowe-atropina+ppweryna, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego-pirenzepina. 5. Leki porażające zakończenia przywspółczulne leki cholinolityczne, parasympatykolityczne,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,