plik docx

Filozofia-ważne cytaty


Filozofia ściaga na teścik

Cytaty:

*,,Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” --Sokrates(469-399)

*,,Wszystko jest nietrwałe, przemijające, bierzmy życie takie jakie jest”-- Budda(563-483 p.n.e)

*,,Najwyższym celem człowieka jest moksza ,czyli wyzwolenie z transmigracji w przestrzenno-czasowym świecie życia doczesnego”  --Bragawadgita (V-I w.p.n.e )

*,,Chińczyk bierze cały dorobek wszystkich chińczyków” filozofia chińska

plik docx

filozofia-cytaty


Filozofia ściaga na teścik

Cytaty:

*,,Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” --Sokrates(469-399)

*,,Wszystko jest nietrwałe, przemijające, bierzmy życie takie jakie jest”-- Budda(563-483 p.n.e)

*,,Najwyższym celem człowieka jest moksza ,czyli wyzwolenie z transmigracji w przestrzenno-czasowym świecie życia doczesnego”  --Bragawadgita (V-I w.p.n.e )

*,,Chińczyk bierze cały dorobek wszystkich chińczyków” filozofia chińska

plik doc

Biomedyka - egzamin 62 pytania

Biomedyka - egzamin 62 pytania
1.Definicja zycia? Życie to złożona forma materii,która powstała na pewnym etapie rozwoju historycznego i reprezentowana jest przez ogromną liczbę różnorodnych organizmów. Życie przejawia się w ,licznych właściwościach biologicznych nie dających się sprowadzić tylko do praw chemii i fizyki . Najbardziej podstawową formą ruchu materii są jej przemiany oraz wzajemne oddziaływanie oraganizmu i substancji zawartych w środowisku. Dalszym przejawem związanym z życi...

plik doc

Biomedyka - egzamin 90 pytań

Biomedyka - egzamin 90 pytań
1.Podaj opisową definicję życia. Z punktu widz. biologicznego ? widzi w procesach życiowych pewne prawidłowości tak jak w rozwoju ontogenetycznym czyli osobniczym jak i filogenetycznym czyli historycznym począwszy od istot najprostszych po najbardz. złożone. P.widzenia fizykochemiczny prowadzi do poznania proc. fizycznych i chemicznych przebiegających w żywych organizmach na różnych poziomach organizacji. Efektem tego jest stwierdzenie że życie nie jest zwykłą...

plik txt

Biomedyka-etapowość rozwoju


Kryteria podziału onotgenezy na okresy(etapowość rozwoju): -osobniczy rozwój-stopień powiązań nie jest taki sam i nie przebiega tak samo;pewne się nasilają i maleją; -psychologia i pedagogika,kryteria-rozwój psychiczny,motoryka i rozwój psychologiczno-społeczny; -medycyna,kryteria-przemiany zjawisk odpornościowych i fizjologicznych; -biologia człowieka-właściowości morfologiczne i funkcjonalne organizmu; Podział funkcjonalny ontogenezy wg.Wolańskiego: etap rozwoju śródmacicznego-meta...

plik odt

Biomedyka - rozwój dziecka

rozwój dziecka
Temat: „Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”       Rozwojem nazywamy proces ukierunkowany, w którym zachodzą zmiany mające swoiste właściwości. Rozwój jest procesem nieodwracalnym. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, niezależnie od jego wrodzonych zdolności.       W wieku przedszkolnym następuje także szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała. W pierwszej fazie okresu przedszkolnego kościec dziecka jest wraż...

plik doc

biomedyka

biomedyka
BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA Moduł 1: Rozwój fizyczny i motoryczny       Hierarchia potrzeb Maslowa i znaczenie zaspokojenia potrzeb biologicznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu       Hierarchia potrzeb Maslowa:       Potrzeby fizjologiczne: jedzenie, woda, sen, odpoczynek       Potrzeby bezpieczeństwa: posiadanie domu, wolność od lęku i przemocy       Potrzeby miłości i p...

plik docx

biomedyka

bioma

1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:

*stopien rozwoju wysokości ciała.

2.Normę wąska(statystycznie)możemy wyznaczyć wg zapisu:

*x+-1s,25-75centyli

plik odt

wykłady biomedyka

notatki z wykładów z biomedyki
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.       Dr. J. Równicka Żubik rok. 1 semestr 2 Forma zaliczenia : egzamin pisemny ( test wyboru ) Wykład 1. ( 18.02.2013 ) Temat: Zagadnienia medyczne – zdrowie i choroba. Czynniki genetyczne wpływające na rozwój człowieka. 1.Pojęcie zdrowia i choroby według podanych autorów na przestrzeni lat: - okres starożytny : Hipokrates ( 460 – 377 r. p.n.e) Hipokrates nazywany jest ojcem medycyny, jako p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,