plik txt

Biomedyka-etapowość rozwoju


Kryteria podziału onotgenezy na okresy(etapowość rozwoju): -osobniczy rozwój-stopień powiązań nie jest taki sam i nie przebiega tak samo;pewne się nasilają i maleją; -psychologia i pedagogika,kryteria-rozwój psychiczny,motoryka i rozwój psychologiczno-społeczny; -medycyna,kryteria-przemiany zjawisk odpornościowych i fizjologicznych; -biologia człowieka-właściowości morfologiczne i funkcjonalne organizmu; Podział funkcjonalny ontogenezy wg.Wolańskiego: etap rozwoju śródmacicznego-meta...

plik doc

biomedyka

hmm... po prostu część wykładu i zagadnień do egzaminu z biomedyki
Krew Krew stanowiąca około 7% ciała, jest bardzo ważnym składnikiem organizmu ludzkiego. Większość objętości krwi stanowi osocze, czyli płynne środowisko tworzące ?zawiesinę? dla elementów morfotycznych (upostaciowanych), którymi są krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi. Budowa krwi Elementy morficzne: Erytrocyty- czerwone krwinki Leukocyty- białe krwinki Trombocyty- płytki krwi...

plik doc

Biomedyka1

Biomedyka
BIODYNAMIKA ?wykład 1 Literatura: ?Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania? T i J Śniecińscy ?Biologia rozwoju człowieka? A. Kuśka SENS ŻYCIA Każdy chce żyć jak najdłużej, w komforcie psychofizycznym Sukces prokreacyjny DARWIN Zasada świata ? jeśli od razu nie jest stworzony w doskonałej postaci ? jest nieustannie powielane; selekcja. Dlatego jedynym celem życia każdego osobnika jest płodzenie potomstwa, a celem świata by tak rzec, jest to potoms...

plik doc

Biomedyka - egzamin 62 pytania

Biomedyka - egzamin 62 pytania
1.Definicja zycia? Życie to złożona forma materii,która powstała na pewnym etapie rozwoju historycznego i reprezentowana jest przez ogromną liczbę różnorodnych organizmów. Życie przejawia się w ,licznych właściwościach biologicznych nie dających się sprowadzić tylko do praw chemii i fizyki . Najbardziej podstawową formą ruchu materii są jej przemiany oraz wzajemne oddziaływanie oraganizmu i substancji zawartych w środowisku. Dalszym przejawem związanym z życi...

plik doc

Biomedyka - egzamin 90 pytań

Biomedyka - egzamin 90 pytań
1.Podaj opisową definicję życia. Z punktu widz. biologicznego ? widzi w procesach życiowych pewne prawidłowości tak jak w rozwoju ontogenetycznym czyli osobniczym jak i filogenetycznym czyli historycznym począwszy od istot najprostszych po najbardz. złożone. P.widzenia fizykochemiczny prowadzi do poznania proc. fizycznych i chemicznych przebiegających w żywych organizmach na różnych poziomach organizacji. Efektem tego jest stwierdzenie że życie nie jest zwykłą...

plik odt

Biomedyka - rozwój dziecka

rozwój dziecka
Temat: „Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”       Rozwojem nazywamy proces ukierunkowany, w którym zachodzą zmiany mające swoiste właściwości. Rozwój jest procesem nieodwracalnym. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, niezależnie od jego wrodzonych zdolności.       W wieku przedszkolnym następuje także szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała. W pierwszej fazie okresu przedszkolnego kościec dziecka jest wraż...

plik doc

Biomedyka - r????ne poj?????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚


5. Homeostaza - homeoreza, jest to zjawisko polecające na utrzymywaniu stanu równowagi między czynnikami wewnętrznymi organizmu a ciągle zmieniającymi się czynnikami środowiska zewnętrznego. 24. Cukrzyca insulinozależna pojawia się najczęściej w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym na skutek zmniejszonego wydzielania insuliny. Głównym objawem jest hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi) i cukromocz (obecność cukru w moczu). Masa ciała chorych może być prawidłowa lub często o...

plik docx

Biomedyka

Biomedyka, rozwój człowieka, filogenetyczny, fizyczny motoryczny, osobniczy, ontogeniczny, somatyczny,dymorfizm płciowy, akceleracja,

1. Rozwój filogenetyczny w głąb drzewa rodowego, proces form organicznych w ciągu całego istnienia na ziemi.

Ostatnie wyszukiwania