plik doc

Biomedyka - egzamin 62 pytania

Biomedyka - egzamin 62 pytania
1.Definicja zycia? Życie to złożona forma materii,która powstała na pewnym etapie rozwoju historycznego i reprezentowana jest przez ogromną liczbę różnorodnych organizmów. Życie przejawia się w ,licznych właściwościach biologicznych nie dających się sprowadzić tylko do praw chemii i fizyki . Najbardziej podstawową formą ruchu materii są jej przemiany oraz wzajemne oddziaływanie oraganizmu i substancji zawartych w środowisku. Dalszym przejawem związanym z życi...

plik doc

Biomedyka - egzamin 90 pytań

Biomedyka - egzamin 90 pytań
1.Podaj opisową definicję życia. Z punktu widz. biologicznego ? widzi w procesach życiowych pewne prawidłowości tak jak w rozwoju ontogenetycznym czyli osobniczym jak i filogenetycznym czyli historycznym począwszy od istot najprostszych po najbardz. złożone. P.widzenia fizykochemiczny prowadzi do poznania proc. fizycznych i chemicznych przebiegających w żywych organizmach na różnych poziomach organizacji. Efektem tego jest stwierdzenie że życie nie jest zwykłą...

plik txt

Biomedyka-etapowość rozwoju


Kryteria podziału onotgenezy na okresy(etapowość rozwoju): -osobniczy rozwój-stopień powiązań nie jest taki sam i nie przebiega tak samo;pewne się nasilają i maleją; -psychologia i pedagogika,kryteria-rozwój psychiczny,motoryka i rozwój psychologiczno-społeczny; -medycyna,kryteria-przemiany zjawisk odpornościowych i fizjologicznych; -biologia człowieka-właściowości morfologiczne i funkcjonalne organizmu; Podział funkcjonalny ontogenezy wg.Wolańskiego: etap rozwoju śródmacicznego-meta...

plik odt

Biomedyka - rozwój dziecka

rozwój dziecka
Temat: „Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”       Rozwojem nazywamy proces ukierunkowany, w którym zachodzą zmiany mające swoiste właściwości. Rozwój jest procesem nieodwracalnym. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, niezależnie od jego wrodzonych zdolności.       W wieku przedszkolnym następuje także szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała. W pierwszej fazie okresu przedszkolnego kościec dziecka jest wraż...

plik docx

Biomedyka

Biomedyka, rozwój człowieka, filogenetyczny, fizyczny motoryczny, osobniczy, ontogeniczny, somatyczny,dymorfizm płciowy, akceleracja,

1. Rozwój filogenetyczny w głąb drzewa rodowego, proces form organicznych w ciągu całego istnienia na ziemi.

plik doc

Biomedyka, zagadnienia

Odpowiedzi na zagadnienia z ksiązki pt. : \"Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania\" A. Jopkiewicz
Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego. Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. Powoduje przystosowanie się nas do istnienia w określonyc...

plik doc

Biomedyka1

Biomedyka
BIODYNAMIKA ?wykład 1 Literatura: ?Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania? T i J Śniecińscy ?Biologia rozwoju człowieka? A. Kuśka SENS ŻYCIA Każdy chce żyć jak najdłużej, w komforcie psychofizycznym Sukces prokreacyjny DARWIN Zasada świata ? jeśli od razu nie jest stworzony w doskonałej postaci ? jest nieustannie powielane; selekcja. Dlatego jedynym celem życia każdego osobnika jest płodzenie potomstwa, a celem świata by tak rzec, jest to potoms...

plik doc

biomedyka

biomedyka
BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA Moduł 1: Rozwój fizyczny i motoryczny       Hierarchia potrzeb Maslowa i znaczenie zaspokojenia potrzeb biologicznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu       Hierarchia potrzeb Maslowa:       Potrzeby fizjologiczne: jedzenie, woda, sen, odpoczynek       Potrzeby bezpieczeństwa: posiadanie domu, wolność od lęku i przemocy       Potrzeby miłości i p...

plik doc

sprawozdanie biomedyka

sprawozdanie o wadach postawy dziecka
Dnia 24 października 2013 roku zostało przeprowadzone badanie postawy ciała metoda punktową (wg Wolańskiego), która polega na oznaczaniu punktami karnymi odchyleń w ułożeniu poszczególnych jej elementów. Osobą badana była dziewczynka o wzroście 131 cm i wadze 25 kg, której wiek metrykalny w dniu badania wynosił 9 lat i 7 miesięcy. Wyniki badania są następujące: 1. Ustawienia głowy i szyi: 0 pkt – nos nie wystaje przed rękojeść mostka 2. Ustawien...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,