plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 1.
WYKŁAD 1. (08.10.2008) TEMAT: Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka. ROZWÓJ ? określony proces zmian jakim podlega materia, a prowadzących do powstania nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego, możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Za słownikiem terminów genetycznych pojęciem ROZWÓJ rozumiemy proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu (1n mat. gen.), cytoplazmy, środowiska wew...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 2.

WYKŁAD 2.

(22.10.2008)
TEMAT:
Aspekty rozwoju.
Grupa jakościowa.
a) wzrastanie – powiększenie się ciała
- rozrost – zwiększanie się wymiarów i masy tkanek
- rozplem – mnożenie się liczny komórek na drodze podziałów
b) różnicowanie – doskonalenie struktury (budowy)
- cytogeneza i histogeneza – przebudowa struktur komórek i tkan...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 3.

WYKŁAD 3.

(05.11.2008)
ZABURZENIA ROZWOJU SOMATYCZNEGO
Do najczęściej występujących przyczyn powstania wad wrodzonych należą błędy w przekazywaniu informacji genetycznej. Wyróżniamy:
aberracje chromosomalne liczbowe – związane z nieprawidłowym rozejściem się chromosomów w
trakcie mejozy. Najczęściej występującymi aberracjami liczbowymi są tris...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 4.

WYKŁAD 4.

(26.11.2008)
KONFLIKT SEROLOGICZNY

ERYTROCYT
błona komórkowa, która zawiera antygeny – zawiązki, które mają zdolność

immunologiczną, mogą wytwarzać przeciwciała. Warunkują grupę krwi.
jeśli antygeny A to grupa krwi A
jeśli antygeny B to grupa krwi B
jeśli antygeny A i B to grupa krwi AB
jeśli antygenów nie ma to...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 5.

WYKŁAD 5.

(10.12.2008)
TEMAT:
Rozwój dziecka.
ROZWÓJ PŁODU
Ciąża trwa ok 40 tygodni i dzieli się na 3 okresy (trymestry).
I trymestr (od zapłodnienia do 13 – 14 tygodnia) – w tym czasie zaczynają się wykształcać struktury
wszystkich tkanek i narządów. Rozwija się pępowina i komórka, z której powstaje łożysko.
II trymestr (od 1...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 6.

WYKŁAD 6.

(14.01.2009)
TEMAT:
Motoryczność człowieka.
Zasadniczą rolę w rozwoju motorycznym odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza struktury i procesy zachodzące w mózgu.
Z punktu widzenia możliwości rozwoju ruchów, ważnym procesem są mielinizacja włókien nerwowych oraz inerwacja mięśni.
Mielinizacja – polega na tworzeniu się na włókna...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 7.

WYKŁAD 7.

(28,01.2009)
TEMAT:
Wiek rozwojowy i metody jego oceny.
Wiek rozwojowy – jest miarą dojrzałości biologicznej organizmu. Wskazuje on na stopień zaawansowania w

rozwoju niektórych cech lub układów ustroju.
W pojęciu wieku rozwojowego wyróżniamy dwie jego komponenty:
biologiczny – informujący o wieku biologicznym, ustalonym w oparciu o poziom wykształceni...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 2.
WYKŁAD 1. (08.10.2008) TEMAT: Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka. ROZWÓJ ? określony proces zmian jakim podlega materia, a prowadzących do powstania nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego, możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Za słownikiem terminów genetycznych pojęciem ROZWÓJ rozumiemy proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu (1n mat. gen.), cytoplazmy, środowiska wew...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 3.
WYKŁAD 3. (05.11.2008) ZABURZENIA ROZWOJU SOMATYCZNEGO Do najczęściej występujących przyczyn powstania wad wrodzonych należą błędy w przekazywaniu informacji genetycznej. Wyróżniamy: aberracje chromosomalne liczbowe ? związane z nieprawidłowym rozejściem się chromosomów w trakcie mejozy. Najczęściej występującymi aberracjami liczbowymi są trisomie (występowanie dodatkowych chromosomów), np. : a) trisomia 21 pary chromosomów (zespół Downa) b) trisomia 18 pary...

Ostatnie wyszukiwania