plik docx

biomedyczne podstawy rozwoju


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki.  Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życi...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3

wykład pierwszego roku pedagogiki
red255;BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU WYKŁAD‭ ‬2008-11-16 Rozwój dziecka od poczęcia do narodzin‭ ( ‬faza embrionalna‭) Dzień‎ ‏1.‎ ‏Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.‭ ‬W tej chwili zostają określone takie cechy dziecka,‭ ‬jak:‭ ‬płeć,‭ ‬kolor oczu,‭ ‬włosów i skóry,‭ ‬tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu,‭ ‬krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób.‭ ‬Dzień‭ ‬21.‭ ‬Zaczyna bić serce dziecka,‭ ‬kształtuje się mózg.‭ ‬...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4

wykład pierwszego roku pedagogiki
red95;BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU WYKŁAD‭ ‬2008-11-29 Zakres podstawowych zagadnień‭       Wady wrodzone,‭ ‬zespoły genetyczne i chromosomalne       Czynniki chorobotwórcze i deficyty środowiskowe       Najczęstsze choroby w wieku przedszkolnym i szkolnym Definicja zdrowia ZDROWIE‭ – ‬to stan względnej równowagi w pracy wszystkich narządów ustroju ludzkiego,‭ ‬utrzymanie właściwych i korzystnych stosu...

plik docx

Biomedyczne Podstawy Rozwoju Człowieka - wykłady

Notatki Uł

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wykład 1 Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teori i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (psychicznego, rozwojowego, społecznego). Człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami. Każdy etap rozwoju rządzi się swoimi prawami. Pedagogika nie ma określonego nurtu(uniwersalizm).

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6

wykład pierwszego roku pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju‭ ‬i wychowania       dr Arkadiusz Kaźmierczak Co może niepokoić rodzica‭ do czwartego miesiąca życia:‭ ‬nie reaguje na otoczenie‭ ‬-‭ ‬na mamę przy karmieniu,‭ ‬głośne hałasy‭       nie uśmiecha się‭       nie potrafi ani chwili utrzymać prosto głowy‭ do siódmego miesiąca życia:       nie potrafi przełożyć zabawki z ręki do ręki‭      ...

plik doc

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZDROWIE Potoczne twierdzenie: ?jesteś tym, co jesz? wcale nie jest dalekie od prawdy. Ludzkie ciało zbudowane jest z komórek potrzebujących do życia i wzrostu składników odżywczych, których źródłem jest spożywany pokarm. Dlatego to, jak wyglądamy oraz jakie jest nasze samopoczucie i zdrowie, zależy od codziennej diety. I CEL ODŻYWIANIA SIĘ Jedną z najbardziej znamiennych cech każdego żywego organizmu, a więc i organizmu...

plik doc

zagadnienia z socjologi

zagadnienia
SOCJOLOGIA ? Nauka o społeczeństwie. Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos ? nauka. PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII ? są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach. Procesy, które wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Przedmiotem badań socjologii są również siły, które skupiają i rozwijają te zbiorowości, są...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska

wykłady z roku 2008
Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cech...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,