plik doc

Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady

wykłady z genetyki molekularnej
BIOLOGIA MOLEKULARNA Z CYTOGENETYKĄ WYKŁAD 1 Chromosomy – stałe składniki jądra komórkowego DNA jest polimerem (polinukleotydem) Konformacje DNA B:       większość DNA w jądrach       prawoskrętna       średnica spirali 20 nm       całkowity skręt 34 nm, na jeden skręt 10 nukleotydów, odległość między nimi 3,4 nm       wewnątrz spirali zasady są odchylone od osi o -6˚...

plik doc

Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia

żrodło: wykłady, książki oraz internet - opracowany niemal komplet wymaganych zagadnień - wyszukanie i opracowanie własne
1. Pierwiastki stanowiące 98% masy żywych organizmów to: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, wapń. 2. Co ogranicza rozmiar komórek. Rozmiar komórek jest ograniczony przez stosunek powierzchni do objętości, co umożliwia szybki transport cząsteczek do Komorek i na zewnątrz. 3. Organizmy eukariotyczne i prokariotyczne – podobieństwa i różnice. Struktura Prokariotyczne...

Ostatnie wyszukiwania