plik doc

Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady

wykłady z genetyki molekularnej
BIOLOGIA MOLEKULARNA Z CYTOGENETYKĄ WYKŁAD 1 Chromosomy – stałe składniki jądra komórkowego DNA jest polimerem (polinukleotydem) Konformacje DNA B:       większość DNA w jądrach       prawoskrętna       średnica spirali 20 nm       całkowity skręt 34 nm, na jeden skręt 10 nukleotydów, odległość między nimi 3,4 nm       wewnątrz spirali zasady są odchylone od osi o -6˚...

plik rtf

Biologia molekularna

Biotechnologia, organella
BIOLOGIA MOLEKULARNA-1.dział biologii zajmujący się procesami fiz. i chem. zachodzącymi w kom. i które warunkują funkcjonowanie organizmu jedno- lub wielokomórkoweg. obejmuje:biochemie,biofizykę,genetykęmolek.,immunologi,mikrobiologię 2.dział biologii zajmujący się zjawiskami dziedziczenia cech na poziomie molekularnym DOGMAT BIOL.MOLEKULARNEJ: -Przekazywanie (dziedziczenie) i ekspresja(wyrazanie) informacji genetycznej. BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN *Poprawa cech int...

plik doc

Socjobiologia

Ewolucja pojęcia socjobiologii.
Socjobiologia Socjobiologia jest to powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku dyscyplina akademicka, szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych. Opiera się ona na założeniach, że zachowanie zarówno zwierząt jak i człowieka ostatecznie zależy od ich genotypu, który ukształtował się przez dobór naturalny. Przez wiele lat biologia w naukach społecznych była tematem tabu. Było to spowodowane tym, że ustalenia biologii mogłyby pozwolić uzasadnić istni...

plik odt

Socjobiologia

Opis socjobiologii

Socjologia Ćwiczenia
SOCJOBIOLOGIA
Socjobiologia- jako nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w zbiorowościach .
Socjobiologia powstała w 70-tych XX w.
Ojciec socjobiologii – Edward O. Wilson
Socjobiologia nie prowadzi doświadczeń
Socjobiologia bada biologiczne podstawy zachowań społecznych wszystkich organizmów żywych.
Socjobiologia zajmuje się ewolucja zachowań społecz...

plik odt

Socjobiologia

Opis socjobiologii

Socjologia Ćwiczenia
SOCJOBIOLOGIA
Socjobiologia- jako nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w zbiorowościach .
Socjobiologia powstała w 70-tych XX w.
Ojciec socjobiologii – Edward O. Wilson
Socjobiologia nie prowadzi doświadczeń
Socjobiologia bada biologiczne podstawy zachowań społecznych wszystkich organizmów żywych.
Socjobiologia zajmuje się ewolucja zachowań społecz...

plik doc

Mikrobiologia-wykład


Mikrobiologia Mikrobiologia ? nauka o najmniejszych żywych organizmach, drobnoustrojach. 1) Obiekty badań mikrobiologii: a) priony są to cząsteczki białkowe o właściwościach czynników zakaźnych, ich właściwości chorobotwórcze potwierdzono doświadczalnie (wyizolowano od chorego zwierzęcia mózg, a z niego frakcję białek, następnie prion podano zwierzęciu zdrowemu, u którego wkrótce rozwinęła się choroba) Badania wykazują, że sekwencja aminokwasów w chorobotwórczym białku jest ide...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,