plik doc

Biochemia

notatki własne z biochemii
BIOCHEMIA Biochemia ? z punktu widzenia chemicznego Biofizyka ? z punktu widzenia fizyki. BIOCHEMIA - to nauka zajmująca się różnorodnymi molekułami i związanymi z nimi reakcjami chemicznymi , które zachodzą w żywych organizmach i komórkach. BIOCHEMIA ? pomaga zrozumieć: Jak zachować zdrowie Istotę chorób i ich skutecznego leczenia. BIOCHEMIA ? to chemia życia. To nauka , która zajmuje się chemicznymi składnikami żywych komó...

plik doc

Biochemia - enzymy - notatki

Enzymy, biochemia - notatki
Zagadnienia do kolokwium z enzymologii klinicznej Kliniczny podział enzymów W latach 60 Richterich i Hess stworzyli kliniczny podział enzymów osocza na[92]:       sekrecyjne (wydzielnicze) – należą do nich min. czynniki krzepnięcia krwi oraz fibrynolizy, esterazy cholinowe, ceruloplazmina i lipaza lipoproteinowa. Po uszkodzeniu komórek wątroby następuje spadek ich aktywności, ponieważ ich ilość zależy od syntezy w rybosomach wątroby. W przypa...

plik docx

Biochemia notatki z wykładów


WĘGLOWODANY: Są to związki organiczne zwane cukrami. Zbudowane z węgla. wodoru i tlcnu. Węglowodany zawierają kilka i więcej grup hydroksylowych (OH) i co najmniej jedną grupę karbonylową: aldehydową (CHO) lub ketonową (=CO).  Syntetyzowane są głównie przez rośliny z dwutlenku węgla i w...

plik doc

Biochemia, Nysa Piel. pomostowe

Materiały dostarczone przez wykładowcę
SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMÓW ŻYWYCH Organizm składa się z kilkunastu pierwiastków. Główne pierwiastki to: WĘGIEL, WODÓR, TLEN, AZOT. 99% masy ciała człowieka dorosłego stanowią następujące pierwiastki: C, H, O, N, P, Ca 0,9% - K, Na, S, Cl, Mg Pierwiastki śladowe stanowią 0,1% Fe, Cu, Zn, Co, B, Mo, Mn, Se, J, F Pierwiastki wysoko toksyczne: Sb (antymon), As (arsen), Ba (bar), Be, Cd, Pb, Hg, Ag, Tl (tal), Th (tor). GŁÓWNE KOMPONENTY ORGANIZMU LUDZKIE...

plik doc

Biochemia cz.2

Druga część materiałów z biochemii
PODSTAWOWE PRZEMIANY ZWIĄZKÓW W ORGANIZMIE Losy składników diety po strawieniu i absorpcji składają się na przemiany pośrednie czyli szlaki metaboliczne. Szlaki metaboliczne dzieli się na 3 kategorie: Szlaki anaboliczne prowadzące syntezy związków tworzących strukturę ciała i warsztat metaboliczny. Takim szlakiem jest synteza białek. Szlaki kataboliczne dotyczą procesów oksydacyjnych, które uwalniają energię swobodną zwykle w postaci fosforanu bogatoe...

plik doc

Biochemia cz. 3 - enzymy

Ostatnia część materiałów z biochemii
MAGAZYNOWANIE I ZUŻYTKOWANIE ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują: określone zmiany chemiczne odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących). Wyróżnia się. dwa rodzaje reakcji: -egzoergiczne, czyli przebiegające spontanicznie i ze zmniejszeniem sumarycznego potencjału chemicznego w układzie, a więc wydzieleniem energii, - endo...

plik doc

Biochemia

biochemia
1. Właściwości białek Białka nie posiadają charakterystycznej dla siebie temperatury topnienia. Przy ogrzewaniu w roztworze, a tym bardziej w stanie stałym, ulegają, powyżej pewnej temperatury, nieodwracalnej denaturacji - zmianie struktury, która czyni białko nieaktywnym biologicznie (codziennym przykładem takiej denaturacji jest smażenie lub gotowanie jajka). Jest to spowodowane nieodwracalnym utraceniem trzeciorzędowej lub czterorzędowej budowy białka. Z tej przyczyny dla otrz...

plik docx

Węglowodany

Węglowodany Biochemia

Węglowodany

Inaczej cukrowce. Stanowią one zróżnicowaną grupę związków. Podstawą ich budowy jest najczęściej cukier prosty- glukoza. Cząsteczki łączą się poprzez wiązanie glikozydowe. Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Podział węglowodanów zależy od ilości cząsteczek cukru prostego w cząsteczce węglowodanu.

plik docx

Węglowodany biochemia

Węglowodany

Węglowodany

Inaczej cukrowce. Stanowią one zróżnicowaną grupę związków. Podstawą ich budowy jest najczęściej cukier prosty- glukoza. Cząsteczki łączą się poprzez wiązanie glikozydowe. Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Podział węglowodanów zależy od ilości cząsteczek cukru prostego w cząsteczce węglowodanu.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,