plik doc

Potencjał chemiczny substancji, Biochemia

b
Wyjaśnij pojęcie: potencjał chemiczny substancji. Od czego zależy wielkość potencjału chemicznego danej substancji, co to jest dyfuzja, osmoza, pęcznienie? Potencjał chemiczny ? miara energii z jaką dana substancja może wykonać pracę. ?i = Energia swobodna/mol [J/mol] Stan energetyczny danej substancjo określa potencjał chemiczny. Pobieranie, utrzymywanie i oddawanie wody w komórkach roślinnych opiera się na trzech procesach fizycznych ? dyfuzji, osmozie, pęcznieniu. Wszystkie te proces...

plik odt

Biochemia - białka i enzymy

białka+enzymy
Aminokwasy to związki chemiczne, zawierające grupę aminową -NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową) oraz resztę biogenną która może zawierać pierścień aromatyczny, łańcuch alifatyczny, siarkę, grupę wodorotlenową, dodatkową grupę aminową bądź karboksylową. -> z rodnikiem niepolarnym glicyna Gly alanina A...

plik doc

Biochemia

notatki własne z biochemii
BIOCHEMIA Biochemia ? z punktu widzenia chemicznego Biofizyka ? z punktu widzenia fizyki. BIOCHEMIA - to nauka zajmująca się różnorodnymi molekułami i związanymi z nimi reakcjami chemicznymi , które zachodzą w żywych organizmach i komórkach. BIOCHEMIA ? pomaga zrozumieć: Jak zachować zdrowie Istotę chorób i ich skutecznego leczenia. BIOCHEMIA ? to chemia życia. To nauka , która zajmuje się chemicznymi składnikami żywych komó...

plik docx

Biochemia notatki z wykładów


WĘGLOWODANY: Są to związki organiczne zwane cukrami. Zbudowane z węgla. wodoru i tlcnu. Węglowodany zawierają kilka i więcej grup hydroksylowych (OH) i co najmniej jedną grupę karbonylową: aldehydową (CHO) lub ketonową (=CO).  Syntetyzowane są głównie przez rośliny z dwutlenku węgla i w...

plik doc

biochemia-wyklady

organelle komórkowe, funkcje białek, szlaki metaboliczne glukozy,elementy morfotyczne krwi...
Pierwiastki dominujące w organizmie żywym: węgiel, wodór, tlen, azot(99%) -pozostałe: siarka, sód, potas, wapń, magnez, miedz, żelazo, mangan, jod, chlor -mi...

plik doc

Biochemia, Nysa Piel. pomostowe

Materiały dostarczone przez wykładowcę
SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMÓW ŻYWYCH Organizm składa się z kilkunastu pierwiastków. Główne pierwiastki to: WĘGIEL, WODÓR, TLEN, AZOT. 99% masy ciała człowieka dorosłego stanowią następujące pierwiastki: C, H, O, N, P, Ca 0,9% - K, Na, S, Cl, Mg Pierwiastki śladowe stanowią 0,1% Fe, Cu, Zn, Co, B, Mo, Mn, Se, J, F Pierwiastki wysoko toksyczne: Sb (antymon), As (arsen), Ba (bar), Be, Cd, Pb, Hg, Ag, Tl (tal), Th (tor). GŁÓWNE KOMPONENTY ORGANIZMU LUDZKIE...

Ostatnie wyszukiwania