plik doc

Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP)

praca zaliczeniowa z BHP. przedstawione czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne i psychofizyczne zagrażające życiu i zdrowiu.
Karolina Morawska ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA W ŚRODOWISKU PRACY I NAUKI Streszczenie Wstęp Definicje Rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Biologiczne Mechaniczne Chemiczne Związane ze stresem Tematem pracy są zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki. Przedstawię w niej podstaw...

plik doc

Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin

Opracowane zagadnienia do egzaminu
Elementy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem wszystkiego, co nas otacza, czym się posługujemy do wygody człowieka przy jak najmniejszych stratach dla środowiska i minimalnej liczbie ograniczeń. Jest to dziedzina nauki i praktyki, której celem jest kształtowanie działalności człowieka odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości. Elementy składowe ergonomii: a) Nauki technicz...

plik doc

ergonomia i bhp - materiał na egzamin

wszystko czego wymagał u nas wykladowca na egzamin:)
Elementy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem wszystkiego, co nas otacza, czym się posługujemy do wygody człowieka przy jak najmniejszych stratach dla środowiska i minimalnej liczbie ograniczeń. Jest to dziedzina nauki i praktyki, której celem jest kształtowanie działalności człowieka odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości. Elementy składowe ergonomii:...

plik doc

BHP ochrona pracy

Ochrona pracy i bhp
Temat 1 OCHRONA PRACY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM 1.OCHRONA PRACY W MOP 2. SYSTEM PRAWNY UE 3. EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA RADY EUROPY 4.WDRAŻANIE DYREKTYW UE DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRACY DO PRAWA POLSKIEGO Literatura: 1.KORADECKA D., BHP I ERGONOMIA T.2 WARSZAWA 1997 2.HANSEN A. BHP, WARSZAWA 1996 3.CZŁOWIEK PRACA ŚRODOWISKO, WARSZAWA 1989 2. SYSTEM PRAWNY UE Źródła prawa europejskiego można podzielić na pierwotne i wtórne, przy czym prawo pierwotne ze swej i...

Ostatnie wyszukiwania