plik doc

Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem

praca kolokwialna
C.M. w Bydgoszczy U.M.K. w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kier. Pielęgniarstwo 5-letnie zaoczne Przedmiot POZ III rok, sem.VI, gr.II Wiesława Rudnicka Rola pielęgniarki szkolnej w opiece nad niepełnosprawnym uczniem. Niepełnosprawność to długotrwały stan , w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te są spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych i psychicznych. Niepełnosprawność to rów...

plik doc

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
WYKŁAD: 21 KIERUNKI PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Czynniki które doprowadziły do zmian współczesnego świata: 1) Czynnik ekonomiczny (proces innowacji technicznych, wzrost wytwórczości) 2. Czynnik polityczny (walka o rozszerzenie wpływów np. gospodarczych, politycznych, militarnych) 3. Czynnik kulturowy (zmienne społeczno-kulturowe). Zapoczątkowały rozwój nauki. Poszukiwały racjonalnych podstaw działania. 4. Działania ludzi i ruchy społeczne. Jest to moc sprawcza jednost...

plik doc

Być czy mieć

wypracowanie
"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku. I. Plan: A. Wstęp: "Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Świat dla człowieka współczesnego i rola ludzkiej egzystencji. 4. "Być" - człowiek, a otoczenie. 5. "Mieć" - człowi...

plik doc

Problemy globalizacji

Tematy 12 wykładów
Nazwa przedmiotu: Problemy globalizacji Poziom organizacyjny: studia I-go stopnia Kierunek: POLITOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne Rygor: zaliczenie na ocenę Czas na realizacje programu I. Studia zaoczne - konwersatorium - 30 godzin Cele kształcenia: ukazanie głównych kierunków rozwoju nowoczesnych społeczeństw w sferze nauki, techniki, gospodarki, polityki i kultury, prezentacja czynników determinujących rozwój współczesnego świata, wdrożenie słuchaczy...

plik doc

edukacja globalna

edukacja globalna innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne
GLOBALIZACJA       Jest to tworzenie się „jednego świata” czy jednego społeczeństwa na skutek sukcesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur. 3 wymiary GLOBALIZACJI - oznacza tworzenie jednego wspólnego społeczeństwa, - wiąże się z rozwojem stosunków społecznych o zasięgu ogólnoświatowym, - oznacza tworzenie wielu powiązań i sieci zależności...

plik doc

Globalizacja- szansa czy zagrożenie

Globalizacja szansą czy zagrożeniem jest?
GLOBALIZACJA- SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA EDUKACJI. W ostatnich latach często słyszy się i pisze o globalizacji. Jest ona dziś poważnym wyzwaniem dla ludzkości, wyzwaniem, któremu w coraz większym stopniu poświęcają uwagę badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe [1]. Pojęcie to jest przedmiotem refleksji w czasie wyzwań i zagrożeń, w okresie tworzenia się nowych wzorców zachowań i wygórowanych wymagań współczesnego świata. Współczesny czł...

plik doc

Epoki literackie - pozytywizm

Epoki literackie - pozytywizm
ŚWIATOPOGLĄD POZYTYWISTY scjentyzm (łac. "scienta"-wiedza) pozytywiści w nauce i wiedzy dostrzegali nie tylko źródło poznania świata ale i źródło postępu cywilizacji, rozwoju techniki. Metody pozytywistyczne oparte są na faktach, doświadczeniach i naukowych prawach. Scjentyzm odrzuca wszystko to co metafizyczne, iracjonalne, intuicyjne. agnostycyzm -agnostycy uważali za bezsensowne stawianie pytań o życie pozagrobowe, o sens śmierci, o istnienie Boga, gdyż...

plik doc

Czego oczekuje współczesny czytelnik

wypracowanie
Temat: Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca? Jest coś, czego - uważając się za współczesnego odbiorcę literatury - nie oczekuję od niej z pewnością Przepisu na życie, wyjaśniania świata, czyli odpowiedzi bez pytań. Ponieważ pytania pomagają odnaleźć własną definicję, a dogmatyczna podana do wierzenia definicja zamyka umysł w klatce zgody lub wyrzuca poza nią buntem. A jeśli dogmat okaże się prawdziwy, to jakże trudno po...

plik doc

pedagogika

pedagogika postmodernistyczna zarys
Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1.Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od lat siedemdziesiątych jest on powszechnie używany dla określenia nurtu w nauce, charakteryzującego się ogólnym brakiem wiary w rozum, stosowane metody naukowe oraz postęp jako taki. Ten rewolucyjny prąd naukowy powstał w wyniku krytycznej odpowiedzi na poprzedzający go modernizm...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,