plik odt

wybrane problemy okresu noworodkowego

problemy u noworodka
NOWORODEK Z NISKĄ MASĄ CIAŁA Dziecko z wagą urodzeniową < 2.500 g ( wg WHO ) określa się mianem noworodka z niską masą ciała ( LBW ). Urodzeniowa masa ciała jest czynnikiem decydującym o szansach przeżycia i prawidłowego rozwoju. W celu oceny klinicznej noworodków z LBW konieczne jest ustalenie wieku ciążowego. Przyjęto uważać 40 tygodni od daty ostatniej miesiączki za prawidłową długość trwania ciąży. Poród przedwczesny – to ten, który odbył się przed ukończ...

plik docx

anestezjologia

anestezjologia

Opis przypadku

Pacjent 26 letni trafił do Oddziału Intensywnej Terapii po wypadku komunikacyjnym. Z urazem głowy, nieprzytomny, oddech własny zachowany, zaintubowany w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed ewentualnym bezdechem. Oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej  i podjęcie dalszej decyzji terapeutycznych. Założone wkłucie centralne...

plik docx

anestezjologia

anestezjologgia

Opis przypadku

Pacjent 26 letni trafił do Oddziału Intensywnej Terapii po wypadku komunikacyjnym. Z urazem głowy, nieprzytomny, oddech własny zachowany, zaintubowany w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed ewentualnym bezdechem. Oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej  i podjęcie dalszej decyzji terapeutycznych. Założone wkłucie centralne...

plik doc

Egzamin OP

Egzamin OP
OPIEKA PALIATYWNA 1. Opieka paliatywna ceni życie, uznając umieranie za naturalny proces dlatego jest: A przeciwna eutanazji B dopuszcza eutanazję bierną C pozostawia wybór choremu i jego rodzinie D żadna z powyższych 2. Zaburzenie percepcji smaku powoduje: A rozwój poczucia suchości jamy ustnej B brak apetytu C nasilenie zaparć D ewentrację 3. Nieprzyjemny zapach towarzyszący owrzodzeniu nowotworowemu będziemy niwelować poprzez: A metody chirurgiczne, środki enzymat...

plik doc

Fizjologia

tematy prac samokształceniowych
TEMATY PRAC SAMOKSZKSZTAŁCENIOWYCH Z FIZJOLOGII:       Pamięć.       Uczenie się.       Mowa.       Asymetria półkul mózgowych.       Sen       Wpływ niskiego stężenia potasu na organizm.       Wpływ niskiego stężenia witamin na organizm.       Zespół bezdechu podczas snu.       Wpływ wysiłku fizycznego na or...

plik doc

Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne

Diagnozy łacińskie
DIAGNOZY APHTAE - afty, pleśniawki ALERGIA - alergia, uczulenie ALERGIA CUTENEA (CUTIS) - alergia skórna ALERGIA NASALI S - alergiczny nieżyt nosa ANAEMIA - anemia, niedokrwistość ANAEMIA APLASTICA - niedokrwistość aplastyczna ANAEMIA HAEMOLYTICA - niedokrwistość hemolityczna ANAEMIA E DENUTRITIONE - niedokrwistość niedoborowa, z niedożywienia ANAEMIA SIDEROPENICA - niedokrwistość z niedoboru żelaza ANGINA - angina, zapalenie migdałków i gardła ANGINA FOLLICULA...

plik docx

Opis działania leków

Opis działania leków

AMINOPHYLLINUM sposób działania: aminofilina działa rozkurczająco, szczególnie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i oskrzeli, rozluźnia również drogi żółciowe i moczowe. Podana dożylnie powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi. Działa lekko moczopędni...

plik doc

test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego

test z anestezjologii
TEST I Głównym zadaniem resuscytacji jest: - tłoczenie krwi do mózgu - przywrócenie prawidłowych skurczów serca Asystolie: - bezruch komór Pośredni masaż serca: - wszystkie stwierdzenia są prawidłowe 4. Wskazaniem do podania atropiny jest: -wszystkie wyżej wymienione 5. Najpierw co robimy przy NZK: - defibrylacja 6. Co podajemy odoskrzelowo?: - atropina - adrenalina - lidnokaina 7. Czy stosujemy w...

plik doc

proces pielęgnowania

pacjent z udarem niedokrwiennym
Proces pielęgnowania Pacjent 73 letni W.R. przyjęty do oddziału z powodu podejrzenia niedokrwiennego udaru mózgu. Chory po przebytych zawałach mięśnia sercowego, udarach niedokrwiennych mózgu. Nastąpiła afazja oraz porażenie i niedowład kończyn. DIAGNOZACELDZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIEOCENAUnieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn-Niedopuszczenie do przykurczy - Ćw. bierne- Częsta zmiana pozycji ciała z - zastosowaniem udogodnień- Zmiana...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,