plik doc

badawcze sposoby poznania człowieka


Psychologia rozwoju człowieka BADAWCZE, SPOSOBY POZNANIA CZŁOWIEKA, ZROZUMIENIE ? W psychologii są dwie metody badawcze: obserwacja eksperyment technik badań jest o wiele więcej. Osobną grupę metod stanowią testy. Specyficzne testy to testy do badania: osobowości inteligencji - IQ Największą zaletą obserwacji jest naturalność warunków, w przypadku eksperymentu badacz wywołuje zjawisko, które go interesuje a przy obserwacji badacz jest bierny. TEST INTELIGENCJI ? D. WE...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze

Wykład 3 dnia 28.03.09 ankieta, wywiad, eksperyment, focus,
Metodologia badań pedagogicznych dnia 28 marzec 2009 Wykład:3 Ankieta ? technika badawcza. Rodzaje ankiet: audytoryjna ? najczęściej stosowana od audytorium. Grupa jednostek, rodzaje ankiety. Zalety: badacz kontroluje respondentów; łatwy dostęp do dużej grupy ; niskie koszta. Wady: duże ryzyko wystąpienia tzw., ? efektu sponsora?. Pocztowa ? Wypełniona ankieta jest wysyłana drogą pocztową od respon...

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik doc

pedagogika- czym zajmują się medyczne ośrodki naukow-badawcze


Czym zajmują się medyczne ośrodki naukowo-badawcze?Profilaktyka zdrowotna.Organizowanie konferencji medycznych.Szpitale kliniczne-kształcenie przyszłych lekarzy.Badania nad nowymi metodami leczenia (także leki).Profilaktyka jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Jej zadaniem jest zapobieganie poważniejszym konsekwencją choroby (szybkie wykry...

plik doc

Metody i techniki badawcze

Ściąga na egzamin, 1 rok socjologia
1.Proces badawczy i jego etapy. PROCES BADAWCZY ? jest to ciąg czynności prowadzących od sformułowania problemu badawczego do jego rozwiązania. Przebiega w II fazach: I faza to faza konceptualizacji badań(koncept ? pomysł) II faza to faza realizacyjna, w obrębie której realizujemy badania FAZA I przebiega w następujących etapach: -Sformułowanie problemu badawczego ? to pytanie wyznaczające granicę niewiedzy badacza. -Pytania mogą mieć ró...

plik doc

Realizacja problemu badawczego

Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców”
Materiał zaliczeniowy na przedmiot – REALIZACJA PROBLEMU BADAWCZEGO studentów II Roku SOCJOLOGII WSH w Lesznie: Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców” - Projekt badawczy miał na celu przeanalizowanie; jaki jest stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców, jaki jest do nich poziom zaufania? - Został przeprowadzony metodą, która należy do badań jakościowy...

plik doc

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych
TEMAT: ,,Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych” Wybór metod, technik, narzędzi badawczych Według A. Kamińskiego ,,metody badan to zespoły teoretycznych uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całości postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”. Tech...

plik docx

metody badawcze pielęgniarstwo

Metody badawcze Metoda badawcza będzie zespołem teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Generalnie przyjmuje się podział na: Metody ilościowe, np. matematyczne, ekonometryczne, statystyczne i badań operacyjnych Należą do metod, w których określa się parametry liczbowe, charakteryzujące badane zjawisko lub obiekt. Metody jakościowe – nie określa się w ni...

Ostatnie wyszukiwania