plik pdf

wywiad i badanie fizykalne


Wywiad i badanie fizykalne Pielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski Co to jest badanie fizykalne? Określenie "fizykalne" mówi, Ŝe informacje potrzebne do postawienia rozpoznania uzyskiwane są przez lekarza, bądź inny personel medyczny, za pomocą oglądania, opukiwania, osłuchiwania i palpacji (obmacywania) pacjenta Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu? Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju metod diagnostycznych takic...

plik pdf

badania fizykalne 1

;)
Badanie fizykalne autor: dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz copyright © Polski Uniwersytet Wirtualny OPRACOWANIE KURSU kierownik kursu metodycy graficy Agnieszka Wierzbicka Joanna Opoka Joanna Graczyk Joanna Niekraszewicz Urszula Tylki Maciej Czerczak informatycy Wstęp do kursu Badanie fizykalne przeprowadzane jest przez lekarza oraz w znacznym stopniu przez pielęgniarkę. Pacjent najdłużej pozostaje pod obserwacją pielęgniarki, dlatego też umiejętność przeprowadzenia badania fiz...

plik doc

Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

diagnoza i postępowanie pielęgniarskie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie
Przedstaw diagnozę pielęgniarską i plan pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Warszawa 2010 Plan pracy Zabieg operacyjny - czym jest? - str. 2 Diagnozy pielęgniarskie pacjenta po zabiegu chirurgicznym. - str. 2 Planowani...

plik doc

standardy pielegniarskie

Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska – zbieranie danych o rodzinie i poszczególnych jej członkach Wywiad, rozmowa, dyskusja z pacjentem, rodziną, grupą środowiskową – obserwacja Analiza posiadanych dokumentów ( historie chorób, dokumentacja pacjenta w placówce, wyniki badań) Rozpoznanie lekarskie, pomiar temperatury, RR, wagi, wzrostu, badanie fizykalne.
Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań piel...

plik pdf

badanie fizykalne dla pielęgniarek


BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK ZALICZENIE PRZEDMIOTU; 1.CZYNNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - ĆWICZENIACH 2.TEST ZALICZENIOWY OBEJMUJĄCY WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 3.LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO PRZEDMIOTU PONIŻEJ. Literatura 1.red. F. Kokota: Wywiad i badanie przedmiotowe. U&P Wrocław 2004 2.Bałeś B., Bickley L.S., Hoekelman R.: Wywiad i badanie fizykalne- kieszonkowy przewodnik. Springer 1997. Badanie fizykalne dla pielęgniarek WYWIAD Rozmowa ukierunkowana na osiągnięc...

plik doc

standardy w pielegniarstwie

notatka zawiera 7 standardów obowiązujących w pielęgniarstwie
Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań pielęgniarki wobec pacjenta, adekwatne do miejsca pracy i zajmowanego przez nią stanowiska, przyjętej teorii i metody pielęgnowania, koncepcji zdrowia i weryfikowanie poziomu uzyskanych optymalnych i założonych efektów. Standard I Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska ? zbieranie danych o rodzinie i...

plik doc

historia geriatrii

zawiera historię choroby
Pacjentka NN Urodzona: 07.04.1920 (Mińska Mazowieckiego) Lat: 91 WYWIAD Z PACJENTEM: Pacjentka mieszka w domu opieki już 10 lat, została tutaj umieszczona z powodu odjęcia prawej kończyny dolnej i braku osoby w domu która mogła by się pensjonariuszką zająć. Pensjonariuszka zadowolona z pobytu w ośrodku, mówi że jest jej tu dobrze i nie musi się o nic martwić. Jedzenie jest dobre, obsługa miła i bardzo pomocna.       Choroby internistyczne: -...

plik pdf

Badanie jamy brzusznej, układu płciowego, układu nerwowego

Opis prawidlowego przeprowadzenia badanie fizykalnego jamy brzusznej, układu płciowego, układu nerwowego
Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego 1. Badanie fizykalne jamy brzusznej 1.1. Oglądanie 1.2. Obmacywanie 1.3. Opukiwanie 1.4. Osłuchiwanie 2. Ocena narządów płciowych 2.1. Stadia rozwoju narządów żeńskich 2.2. Stadia rozwoju narządów męskich 2.3. Badanie narządów płciowych 3. Ocena układu nerwowego: 3.1....

plik docx

badania

badania podmiotowe i przedmiotowe

Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę  internistyczną.

  1.  Źródła informacji niezbędne do oceny pacjenta i wytyczenia hipotez diagnostycznych
  2.  wywiad (inf. dotyczące choro...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,