plik pdf

wywiad i badanie fizykalne


Wywiad i badanie fizykalne Pielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski Co to jest badanie fizykalne? Określenie "fizykalne" mówi, Ŝe informacje potrzebne do postawienia rozpoznania uzyskiwane są przez lekarza, bądź inny personel medyczny, za pomocą oglądania, opukiwania, osłuchiwania i palpacji (obmacywania) pacjenta Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu? Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju metod diagnostycznych takic...

plik doc

badanie fizykalne-różnice w badaniu doroslego i dziecka

różnice w badaniu fizykalnym dziecka i osoby dorosłej
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Paulina Rydlewska Grupa X RÓŻNICE W BADANIU FIZYKALNYM DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ       1. Podstawowe różnice w wywiadzie:       uzyskac inormacje o wszelkich objawach i dolegliwościach budzących niepokój rodzica,       szczególnie ważny jest wywiad dotyczący narodzin, jeśli obecnie występują zaburzenia neurologiczne lub zabur...

plik pdf

badanie fizykalne dla pielęgniarek


BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK ZALICZENIE PRZEDMIOTU; 1.CZYNNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - ĆWICZENIACH 2.TEST ZALICZENIOWY OBEJMUJĄCY WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 3.LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO PRZEDMIOTU PONIŻEJ. Literatura 1.red. F. Kokota: Wywiad i badanie przedmiotowe. U&P Wrocław 2004 2.Bałeś B., Bickley L.S., Hoekelman R.: Wywiad i badanie fizykalne- kieszonkowy przewodnik. Springer 1997. Badanie fizykalne dla pielęgniarek WYWIAD Rozmowa ukierunkowana na osiągnięc...

Ostatnie wyszukiwania