plik doc

Sprawozdanie materialy budowlane

sprawozdanie z badania kruszyw z przedmiotu materialy budowlane
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Sprawozdanie Tytuł: Badanie kruszyw. 1)Naukowa identyfikacja kruszyw 2)Badanie normowe kruszyw Ad. 1 KRUSZYWA NATURALNE Nazwa handlowa- piasek Nazwa normowa- kruszywo drobne Kruszywo przechodzi przez sito 2 mm, (piasek do 1mm dobry jest do zapraw murarskich i tynkarskich natomiast nie nadaje się na podkłady), piasek rzeczny(>2mm)toczy się w palcach nie j...

plik doc

Charakterystyki zawodów


CIEŚLA   CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Cieśla budowlany wykonuje różne konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, które będą wykorzystane jako formy przy wylewaniu betonu lub jako szablony w robotach murarskich czy wreszcie w pracach montażowych. Cieśla wykonuje także wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach takie jak np. konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Czasami potrafi też wykonywać samodzielne konstrukcje jak np. wieże triangulacyjne. Cie...

plik doc

ściąga beton

ściąga technologia betonu
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego mater...

plik doc

ściąga beton

sciąga technologia betonu
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego mater...

plik doc

ściąga beton

b
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprze...

plik doc

beton

beton
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego u...

plik doc

opis techniczny

opis techniczny do projektu budowlanego(domek jednorodzinny parterowy)
PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Projekt przygotowany przez : Ilona Wojciechowska Rok akademicki : 2009/2010 Gliwice 2009r. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy. Adres inwestycji: Zabrze, ul. Szczęść Boże 1, działka nr 78/9...

plik doc

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne
BADANIE NEUROLOGICZNE 1. wywiad       aktualne dolegliwości (początek, dynamika, dolegliwości towarzyszące, poprzedzające, czas trwania, częstość, czynniki wyzwalające, nasilające, łagodzące)       stan psychiczny - nastrój, zaburzenia pamięci, trudności w porozumiewaniu się, urazy głowy, kręgosłupa, nerwy czaszkowe (zaburzenia widzenia, słuchu), czynności ruchowe (niedowład, osłabienie, drżenie, trudności w poruszaniu się), funkcje c...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,