plik doc

badanie neurologiczne

badanie neurologiczne
      BADANIE NEUROLOGICZNE       R. M       azur „Neurologia – myślenie kliniczne”       W. Jakimowicz – „Neurologia kliniczna”       G. Fuller – „Badanie neurologiczne – to proste” WYWIAD :       w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków  głowna skarga chorego :   &nbs...

plik doc

Badanie fizykalne

Badanie fizykalne
BADANIE SERCA ? obmacywanie i oglądanie okolicy przedsercowej ? ocena uderzenia koniuszkowego ? opukiwanie serca ? osłuchiwanie w typowych miejscach Osłuchiwanie serca Obmacywanie okolicy przedsercowej Należy zbadać cztery okolice: ? okolice uderzenia koniuszkowego ? lewy brzeg mostka ? pole tętnicy głównej ? pole tętnicy płucnej Uderzenie koniuszkowe Okolica koniuszka serca to miejsce położone najdalej na lewo i w dół rzutu serca, w którym w...

plik doc

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNYCH DROBNOUSTROJÓW       Sprawdzanie właściwości biochemicznych drobnoustrojów jest jednym z etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Badanie to przeprowadza się na specjalnych podłożach diagnostycznych lub podłożach wybiórczo-diagnostycznych, zawierających, oprócz substancji odżywczych, również związki chemiczne hamujące wzrost innych drobnoustrojów. W badaniach tych wykorzystuje się najczęściej...

plik doc

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne
BADANIE NEUROLOGICZNE 1. wywiad       aktualne dolegliwości (początek, dynamika, dolegliwości towarzyszące, poprzedzające, czas trwania, częstość, czynniki wyzwalające, nasilające, łagodzące)       stan psychiczny - nastrój, zaburzenia pamięci, trudności w porozumiewaniu się, urazy głowy, kręgosłupa, nerwy czaszkowe (zaburzenia widzenia, słuchu), czynności ruchowe (niedowład, osłabienie, drżenie, trudności w poruszaniu się), funkcje c...

plik pdf

badanie krwi biochemiczne

badanie, biochemiczne, krwi
Badania biochemiczne krwi Badanie Normy (dla dorosłych) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Interpretacja Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALAT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie zaburzenia funkcji narządu. Wzrost ALAT jest zależny od rodzaju i rozleg...

plik doc

Badanie czasu pracy

badanie czasu pracy
BADANIE CZASU PRACY Mierzenie czasu pracy w celu ustalenia zadań roboczych stosowano już w XVIII w. we Francji i Anglii. Dokonywano tych badań dla całego cyklu pracy określonego wyrobu. Pomiary czasu pracy były dokonywane dla ustalenia normy pracy. Metodę analizy do techniki pomiarów czasu pracy wprowadził F. Taylor, który mierzył czas trwania poszczególnych operacji i ruchów roboczych. Otrzymywał średni czas trwania czynności oraz mógł eliminować elementy zbędne. Wadą...

plik doc

Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących

Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Badanie wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących Rok akademicki: 2012/2013 Wykonujący ćwiczenie: Piotr Wajs Adam Dębski Krzysztof Wojtulewicz Jakub Maciński Adrian Merta Data wykonania ćwiczenia: 14.10.2012 Wydział: Elektryczny Data oddania sprawozdania: 21.10.2012 Kierunek: Ener...

plik doc

badanie urodynamiczne


BADANIE URODYNAMICZNE – ISTOTNY ELEMENT DIAGNOSTYCZNY W OCENIE CZYNNOŚCI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH W WYBRANYCH SCHORZENIACH UKŁADU MOCZOWEGO U DZIECI Urodynamika to obiektywna metoda oceny czynności dolnych dróg moczowych, zarówno w fazie gromadzenia jak i wydalania moczu. Obecnie pojęcie to obejmuje także: -badania nad fizjologią wydalania moczu, -badania nad patofizjologią wydalania moczu -aspekty neurologiczne czynności wydalniczej dróg moczowych, -techniki wykonywanych...

plik doc

badanie fizykalne brzucha

badanie fizykalne brzucha
BRZUCH       anatomia dla celów dokumentowania :       linia pionowa od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego       linia pozioma talerza biodrowego 4 kwadranty       prawy górny       prawy dolny       lewy górny       lewy dolny okolice:       nadbrzusze       śródbrzusze       podbrzus...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,