plik doc

badania fizykalne pielegniarstwo

testy z badan fizykalnych pielegniarstwo
Badania fizykalne Pytanie nr 38 Wywiad chorobowy to inaczej badanie: przedmiotowe podmiotowe dodatkowe laboratoryjne Pytanie nr 39 Warunki zbierania wywiadu decydują o: chęci do rozmowy ilości przekazanych informacji nastawieniu do pytającego wszystkie powyższe Pytanie nr 40 Pacjent z bólami w klatce piersiowej powinien zostać zapytany o: czas trwania bólu związek dolegliwości z wysiłkiem związek dolegliwości z aktywności...

plik doc

badania cytologiczne

specjalizacja
BADANIA CYTOLOGICZNE Komórki i tkanki można badać za pomocą metod cytologicznych i histologicznych. CYTOLOGIA to nauka o strukturze, funkcji, rozwoju i reprodukcji komórek. Metody cytologiczne stosowane są głównie w badaniach przesiewowych, w celu wykrywania komórek ulegających przemianie nowotworowej lub zezłośliwieniu. BIOPSJA WĄTROBY Polega na pobraniu wycinka tkanki wątrobowej w celu oceny histologicznej i cytologicznej WSKAZAN...

plik doc

Badania endoskopowe

Opis badań endoskopowych Co to jest, wskazania, przeciwskazania, niebezpieczeństwa i przygotowanie pacjenta
Badanie endoskopowe – diagnostyczne wziernikowanie jam ciała lub narządów za pomocą endoskopu. GASTROSKOPIA Wprowadzenie endoskopu do żołądka w celu obejrzenia błony śluzowej i wykrycia zmian patologicznych. Przy pomocy tego badania można wykryć owrzodzenia, zmiany zapalne i nowotworowe. Można również wykonać drobne zabiegi np. usunięcie polipów, hamowanie krwawienia Wskaza...

plik odt

badania fizykalne-układ krążenia


BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA. Do badania układu krążenia należy badanie serca i obwodowego układu krążenia.Etapy badania układu krążenia: *oglądanie *palpacja *opukiwanie *osłuchiwanie 1.OGLĄDANIE Wstępnej oceny stanu pacjenta możemy dokonać,gdy pacjent jest w pozycji siedzącej.Zwracamy uwagę na : -wygląd fizyczny -ewentualne cechy wyczerpania Dalsze badanie przeprowadzamy w pozycji leżącej pacjenta z lekko uniesionym tłowiem i głową. Ogląda...

plik doc

badania endoskopowe

Badanie endoskopowe – diagnostyczne wziernikowanie jam ciała lub narządów za pomocą endoskopu. GASTROSKOPIA Wprowadzenie endoskopu do żołądka w celu obejrzenia błony śluzowej i wykrycia zmian patologicznych. Przy pomocy tego badania można wykryć owrzodzenia, zmiany zapalne i nowotworowe. Można również wykonać drobne zabiegi np. usunięcie polipów, hamowanie krwawienia
Badanie endoskopowe – diagnostyczne wziernikowanie jam ciała lub narządów za pomocą endoskopu. GASTROSKOPIA...

plik doc

Badania jakościowe i obserwacja

Mbj
Badania jakościowe Tradycja badań jakościowych Antropologiczne badania terenowe Humanistyka (kulturoznawstwo, etnografia, etnologia, …..) Socjologia Elementy badań jakościowych: Dziennikarstwo Życie codzienne - pogłębiona refleksja nad otaczająca rzeczywistością? Metody ilościowe a jakościowe specyfika badań jakościowych i ilościowych. specyfika danych jakościowych i ilościowych. Rola badań jakościowych Służą do ustalania wytycznych do badań ilościowych (badania jakościow...

plik odt

podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros

Badania w POZ
            Według Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 214 poz. 1816 do zadań pielęgniarki w Podstawowej       Opiece zdrowotnej należy świadczenie usług w zakresie:       1)promocji zdrowia i profilaktyki chorób;       2)świadczeń pielęgnacyjnych;       3)świadczeń diagnostycznych;       4)świadczeń leczniczych;       5)świadczeń rehabilitacyjnych...

plik doc

badania ilościowe i jakościowe


Metoda- to zespół czynności i działań Metodologia: nauka o całej procedurze badań naukowych 1- pragmatycznym-nauka o metodach zbierania danych i inf. ich przetwarzania i wytwarzania danych z tej wiedzy. 2- w aspekcie apragmatycznym- nauka o systemach naukowych, które maja swoje elementy i strukturę metodologia ogólna- bada wszystkie dyscypliny nauki/szczegółowa- zw. z okr. dyscyplina naukową, W badaniach współczesne ped. stosujemy 2 grupy metod badawczych: 1- Metody ilościowe zo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,