plik doc

ból brzucha

ból brzucha
1. Definicja bólu Jednym z najczęstszych objawów chorobowych u dzieci są bóle brzucha. Ból i cierpienie są odczuciami indywidualnymi, subiektywnymi których nie można zmierzyć. Każdy człowiek ma inny próg jego odczuwania. Ogromne znaczenie ma również wiek dziecka i jego etap jego rozwoju, stan emocjonalny, osobowość, a także zdobyte już doświadczenia związane z bólem. Należy również wziąć po uwagę częstość występowania różnych schorzeń typowych dla danej grupy wiekowej...

plik rtf

BÓLE BRZUCHA W CIĄŻY

BÓL BRZUCHA W CIĄŻY PIERWSZY TRYMESTR DRUGI TRYMESTR TRZECI TRYMESTR
Bóle brzucha to częsta ciążowa dolegliwość, której nie powinno się lekceważyć. Niepokojące są zwłaszcza nieustające, silne bóle, połączone ze skurczami w podbrzuszu, a nawet krwawieniem. Zawsze należy powiadomić o nich lekarza. Natychmiastowej interwencji lekarskiej wymagają też bóle, którym towarzyszą: gorączka, wymioty, omdlenia, ogólne osłabienie. Ból brzucha pojawia się właściwie na każdym etapie ciąży i należy do...

plik docx

psychologia

pomoce naukowe

Wyobraźnia  to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych przewidywanie, uzupełnianie i odtwarzanie oraz zdolność przedstawiania zgodnie z naszą wolą sytuacji, osób, zjawisk nie widzianych dotąd. Wywołany w świadomości obraz przedmiotu. Czyli wyobrażenia może być dwojakiego rodzaju: wytwórcze-...

plik doc

chirurgia

PROCES
Data Dyżuru Dane o pacjencie (określające jego stan bio- psycho- społeczny) Problemy pielęgnacyjne. Potrzeby Cel opieki Plan opieki (uwzględniający czas realizacji Realizacja i ocena wyników opieki pielęgnacyjnej Wtorek 31.05.05 Pacjentka przyjęty ( dn. 31,05,2005) w oddział Chirurgii Naczyniowej. Z rozpoznaniem Cholelithiasis Pacjentka została przyjęta z powodu bólów w podbrzuszu. Parametry życiowe w dniu dzisiejszym kształtują się następująco: Temperatura 36,2 s...

plik doc

j. angielski - medycyna słówka

podstawowe słownictwo dotyczące zagadnień medycznych
AIDS - Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) - zespół nabytego upośledzenia odporności HIV - (human immunodeficiency virus) - wirus ludzkiego niedoboru odporności angina - bad cold astma - asthma bezsenność - insomnia białaczka - leukaemia biegunka - diarrhoea ból - ache, pain ból brzucha - bellyache ból brzucha (żołądka) - stomach ache ból gardła - sore throat ból głowy - hea...

plik doc

chirurgia objawy

Objaw Chełmońskiego - to objaw chorobowy występujący w chorobach wątroby, polegający na występowaniu bolesności w trakcie uderzenia w okolicę łuku żebrowego prawego.
Objaw Trousseau – objaw występujący w przypadku tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnięciu dłoni w tzw. dłoń położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca ręki) podczas zaciskania opaską przedramienia, co wywołuje jego niedokrwienie. Objaw Trousseau - związany z nowotworami (np. gruczolakorakami trz...

plik doc

Pierwsza pomoc

:]
Ocena stanu poszkodowanego. W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić czy poszkodowany:       Jest przytomny ? Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się czuje") oraz sprawdzić reakcję na mocne dotknięcie (potrząsanie. klepnięcie w policzek) lub ból - uszczypnięcie płatka usznego. W ten sposób można uniknąć przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych u przytomnego pacjenta. Należy pamiętać, że jeśli mam...

plik doc

Plan opieki nad niemowlakiem

Proces pielęgnowania dla niemowlaka Problem, czas, ocena
Lp. Data rozpoznania problemu Potrzeby pielęgnacyjne Plan opieki Realizacja planowanych działań Ocena skuteczności Data Godzina 1 3 września 2007r Braki w wiedzy na temat pojęcia kolki gazowej, jej przyczyn, zapobiegania oraz usuwania       uświadomienie rodzicom czym jest kolka gazowa Kolka gazowa jest to ostry, napadowy ból brzucha, trwający od kilku minut do nawet 2 godzin. Sprawia cierpienie dziecku...

plik doc

pielęgniarstwo ratunkowe

testy z ubiegłego roku
Test egzamin wewnętrzny z specjalizacji pielęgniarstwa ratunkowego 1. Który z objawów wymienionych poniżej występuje w łagodnym i umiarkowanym zwężeniu zastawki dwudzielnej A. zmęczenie B.dusznosć wysiłkowa C.ból w kl piersiowej D. obrzęki obwodowe 2. Który z niżej podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej; A. rumień na policzkach B. zwiększenie amplitudy sku...

plik doc

stany nagłe w ginenekologii

stany nagłe w ginekologii
Przedwczesne oddzielenie łożyska Dotyczy 0,5-1,5% wszystkich ciężarnych 80% przed rozpoczęciem czynności porodowej. Przyczyny -wstrząs -nadciśnienie tętnicze -palenie tytoni, zażywanie narkotyków -zakażenie wewnątrzmaciczne -gwałtowny skurcz macicy -uraz brzucha -krótka pępowina -żywa czynność skurczowa Czynniki ryzyka -zaawansowany wiek -liczne porody -przebyte przedwczesne oddzielenie łożyska Rozpoznawanie a) objawy -zaburzenie ruchów pło...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,