plik doc

ból brzucha

ból brzucha
1. Definicja bólu Jednym z najczęstszych objawów chorobowych u dzieci są bóle brzucha. Ból i cierpienie są odczuciami indywidualnymi, subiektywnymi których nie można zmierzyć. Każdy człowiek ma inny próg jego odczuwania. Ogromne znaczenie ma również wiek dziecka i jego etap jego rozwoju, stan emocjonalny, osobowość, a także zdobyte już doświadczenia związane z bólem. Należy również wziąć po uwagę częstość występowania różnych schorzeń typowych dla danej grupy wiekowej...

plik doc

ból

ból
Każdemu z nas w życiu codziennym towarzyszy ból, czasem jest to dolegliwość, którą ignorujemy czasem z nią walczymy gdyż nie pozwala nam funkcjonować. Nie zawsze ból kojarzony jest ze zmysłowym odczuwaniem czegoś, co dzieje się w naszym organizmie, bowiem bardzo często pojawia się ból psychiczny np., gdy cierpimy. Dlaczego ból się w ogóle pojawia i czy jest on na pewno konieczny, przecież utrudnia nam życie?????? Od wieków ból stanowi zainteresowanie badaczy, lekar...

plik doc

Diagnostyka bólów nowotworowych

Diagnostyka bólów nowotworowych ( metody oceny bólu, definicja, częstość występowania, patomechanizm).
Diagnostyka bólów nowotworowych ( metody oceny bólu, definicja, częstość występowania, patomechanizm). Nie ulega wątpliwości, że ból jest jednym z najczęściej stwierdzanych objawów podczas badania przedmiotowego i podmiotowego, pozwalających lekarzowi na uzyskanie informacji o procesie chorobowym, toczącym się w organizmie chorego. Ostry ból jest normalną biologiczną reakcją, która po...

plik doc

ból w chorobie nowotworowej

Ból w chorobie nowotworowej
BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Wyraz ból pochodzi od łacińskiego słowa poena co oznacza karę. HISTORIA LECZENIA BÓLU Lekarz – J. Bonica - podał pierwsze określenie zakresu pojęcia bólu nowotworowego - „ból nowotworowy” zgodnie z wieloletnią światową tradycją to każdy ból spowodowany nowotworem, zastosowanym leczeniem przeciwnowotworowym lub obydwiema sytuacjami jednocześnie. Zaproponował podział – „ból u chorych na nowotwór”, ból niezwiązany z nowotwore...

plik odt

ból

ból
Co nazywamy zespołem przewlekłego bólu? Bardzo wiele osób cierpiących na przewlekły ból jest w stanie pomimo to całkiem dobrze funkcjonować. Każdego dnia podejmują odpowiednie działania pozwalające na zminimalizowanie negatyw­nego wpływu dolegliwości na ich życie. Z reguły ci ludzie nadal pra­cują zawodowo lub angażują się w inne formy użytecznej i dającej im satysfakcję działalności. Ponieważ zaakceptowali oni fakt, że ich ból, będąc przewlekłym, może pozostać z nimi na dłużej, są w s...

plik doc

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Notatka zawiera podział, opis, preparaty i działanie narkotycznych leków p/bólowych
NARKOTYCZNE LEKI PRZECIWBÓLOWE (na różowe recepty) Narkotycznymi lekami przeciwbólowymi nazywamy analgetyki o właściwościach narkotycznych tzw. wywołujące w odpowiednio dużej dawce stan zwany snem narkotycznym. Wywołują one m.in. charakterystyczne stany euforyczne oraz zaburzenia ośrodków autonomicznych. Dłuższe ich podawanie wywołuje tolerancje i lekozależność stwarzając niebezpieczeństwo narkomanii dla...

plik doc

zespoły bólowe kręgosłupa

zespoły bólowe
Zespoły bólowe kręgosłupa             Joanna Gierak, Irmina Brych Fizjoterapia rok III, grupa 3 Czynniki ryzyka wystąpienia zespołu bólowego kręgosłupa Możemy je na kilka grup:       związane z wiekiem i budową ciała (wysoki wzrost u kobiet powyżej 170cm, u mężczyzn powyżej 180cm,       otyłość,       wiek 40-59 lat,       niewydolność mięśni brzucha i pasa miednicznego)...

plik doc

Ból nowotworowy

Ból nowotworowy
DEFINICJA BÓLU Definicja bólu wg Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (International Association forthe Study of Pain): „Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia". Ból jest zawsze doznaniem nieprzyjemnym, a jeżeli jest silny lub trwa dłużej, to jest związany z cierpieniem. Ból jest doznaniem subiektywnym i bardzo złożonym. Z pu...

plik doc

geneza bólu w onkologii

taki krótki referacik
GENEZA BÓLU W ONKOLOGII Ból działa jak sygnał, który powiadamia nas, że w organizmie dzieje się coś złego. Jest jednocześnie zjawiskiem psychicznym, zmysłowym oraz emocjonalnym. Uważa się go za jedno z najczęstszych odczuć towarzyszących nam przez całe życie. Według międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ASP) ból jest nieprzyjemnym przeżyciem towarzyszącym istniejącemu lub zagrażąjącemu uszkodzeniu tkanki. Mechanizm powstawania bólu Najpierw bodźc...

plik odt

Ból

Ból jest jedną z najczęściej odczuwanych dolegliwości ludzkich. Budzi niepokój o zdrowie, jest też sygnałem alarmowym, ostrzegającym przed uszkodzeniem lub mówiącym o rozpoczynającym lub toczącym się procesie chorobowym. Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia.
Pielęgniarstwo I rok studia licencjackie       BÓL Ból jest jedn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,