plik doc

geneza bólu w onkologii

taki krótki referacik
GENEZA BÓLU W ONKOLOGII Ból działa jak sygnał, który powiadamia nas, że w organizmie dzieje się coś złego. Jest jednocześnie zjawiskiem psychicznym, zmysłowym oraz emocjonalnym. Uważa się go za jedno z najczęstszych odczuć towarzyszących nam przez całe życie. Według międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ASP) ból jest nieprzyjemnym przeżyciem towarzyszącym istniejącemu lub zagrażąjącemu uszkodzeniu tkanki. Mechanizm powstawania bólu Najpierw bodźc...

plik pdf

duszność i obrzek płuc

obrzek płuc
246 SEKCJA 5: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA w krążeniu płucnym, przyczynia się do odczucia braku powietrza. Rozdęcie płuc (hiperinflacja) jest związane z uczuciem niemożności nabrania głębokiego wdechu lub zbyt płytkim oddychaniem. Nie jest jasne, czy odczucie to jest wynikiem pobudzenia receptora w płucach, czy w klatce piersiowej, czy też jest odmianą odczucia braku powietrza. Uważa się, że receptory metaboliczne zlokalizowane w mięśniach szkieletowych są...

plik doc

chirurgia objawy

Objaw Chełmońskiego - to objaw chorobowy występujący w chorobach wątroby, polegający na występowaniu bolesności w trakcie uderzenia w okolicę łuku żebrowego prawego.
Objaw Trousseau – objaw występujący w przypadku tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnięciu dłoni w tzw. dłoń położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca ręki) podczas zaciskania opaską przedramienia, co wywołuje jego niedokrwienie. Objaw Trousseau - związany z nowotworami (np. gruczolakorakami trz...

plik doc

test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego

test z pielęgniarstwa ginekologicznego
TEST I 1. Niepłodność małżeńska dotyczy: A. Tylko kobiet B. Par małżeńskich i wynosi ok. 1% C. Par stosujących antykoncepcję D. Ponad 10% wszystkich par małżeńskich 2. Najczęstszą z wymienionych przyczyną niepłodności kobiet jest: A. Czynnik szyjkowy B. Hiperprolaktynemia i inne endokrynopatie C. Wady wrodzone macicy D. Niedrożność jajowodów 3. IV F-ET oznacza: A. Hormonalną stymulację owulacji i monitorowani...

plik doc

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, statystycznie jak to wygląda
Obrażenia jamy brzusznej zajmują trzecie, co do częstości występowania, miejsce u chorych z mnogimi obrażeniami ciała. Dzieli się je na obrażenia tępe (nie przenikające) i przenikające (rany kłute, postrzałowe i powstałe w wyniku działania wielu odłamków). Najczęstszymi powikłaniami septycznymi po urazach brzucha są: ropień brzuszny, rozlane zapalenie otrzewnej, martwicze zakażenie tkanek miękkich. Występują o...

plik doc

samokształcenie z interny

Opis przypadków i odpowiedzi na pytania
SAMOKSZTAŁCENIE Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Pracę wykonały: 1. Kardiologia Zadania: Przypadek I Pan Kowalski został przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu objawów wskazujących na niewydolność prawokomorową. Wśród zgłaszanych dolegliwości dominowała sinica, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby i żył szyjnych. Pytania: Opisz objawy niewydolności prawej komo...

plik doc

farmakologia 2

wykłady
1. Parasympatykotoniki pośrednie to fizostygmina, neostygmina, pirydostygmina. 2. Leki parasympatykotoniczne powodują 3. Leki pobudzające zakończenia współczulne sympatykotoniczne, sympatykomimetyczne. 4. Słuszne są następujące połączenia terapeutyczne dychawica oskrzelowa-Impratorium, kolki nerkowe i żółciowe-atropina+ppweryna, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego-pirenzepina. 5. Leki porażające zakończenia przywspółczulne leki cholinolityczne, parasympatykolityczne,...

plik doc

Neurologia, semestr I

materiały z pierwszego semestru
NEUROLOGIA Dr n. med. Jacek Bucior Bóle - bóle głowy Ból Wg definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu - Ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu Mechanizm powstawania bólu: nie jest całkowicie poznany, prawdopodobnie odgrywają tu rolę związki bólotwórcze ~ histamina, serotonina, bradykinina, prostaglandyny (El) i leukotrieny, podstawowym mediatorem jest substancja...

plik doc

Zywienie a nowotwory

jest tu opisane leczenie żywieniowe w nowotworach
Żywienie a nowotwory Rak ? to słowo brzmi, jak wyrok. To choroba, wobec której czujemy się bezradni. Często docierają do nas pytania, czy istnieje sposób, aby zwiększyć swoje szanse w tej nierównej walce? Skala zachorowań na raka na przestrzeni ostatnich kilku lat ciągle wzrasta. Przewiduje się, że od 1996 do 2020 roku liczba chorujących wzrośnie dwukrotnie w krajach rozwijających się oraz o 40% w krajach wysoko rozwiniętych. Diet...

plik doc

samokształcenie z prawa

praca opisuje odpowiedzialnosc w dzialaniach pielegnacyjnych i zagadnienia farmakoterapii
Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarza - samodzielność i odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki.       Zawód pielęgniarki jest bardzo cenioną profesją, jednak wiążącą się z ogromną odpowiedzialnością za podopiecznego. Pielęgniarka musi wykazać się dużą wiedzą medyczną i jednocześnie znajomością przepisów prawnych reguluj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,