plik doc

Rozwój mowy

Psychologia rozwojowa - rozwój mowy człowieka
XIII. ROZWÓJ MOWY 1. Teoria natywistyczna języka – Chomsky  istnieją pewne biologicznie uwarunkowane predyspozycje do nabywania języka (wrodzona zdolność człowieka do posługiwania się językiem)  ludzie posiadają wrodzony mózgowy mechanizm - „mechanizm przyswajania języka” który zawiera informacje o strukturze języka, wykorzystywane stopniowo w miarę dojrzewania dziecka  na pewnym poziomie wszystkie języki mają wspóln...

plik odt

Jak radzić sobie ze stresem

Stres - jak go kontrolować
Przez słowo stres definiuje się reakcję na nieprzyjemne doświadczenia emocjonalne któremu towarzyszą zmiany biologiczne Stres wyzwala mechanizm mobilizujący drzemiąca w organizmie energię obronną w momencie gdy organizm jest obciążony fizycznie lub psychicznie i niezależnie czy jest ono przykre lub przyjemne zawsze wywołuje alarm w ustroju. Natychmiast alarm jest rejestrowany przez narządy zmysłów i przekazany do podwzgórza i przysadki mózgowej, bodziec ten pr...

plik doc

STWARAZANIE CHOREMU WARUNKÓW DO SNU I WYPOCZYNKU

PRACA ZALICZENIOWA
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie Pielęgniarstwo, Stacjonarne, I stopień Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa STWARZANIE CHOREMU WARUNKÓW DO SNU I WYPOCZYNKU JAKO ZADANIE PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA Paulina Marciniak 2012/2013 Wstęp Sen jest to zjawisko fizjologiczne przeciwstawne stanowi czuwania. Mechanizm snu nie został do tej pory wyjaśniony. Sen nie jest stanem bezczynności, lecz zjawiskiem czynnym, w którym pewne struktury pnia...

plik doc

ból brzucha

ból brzucha
1. Definicja bólu Jednym z najczęstszych objawów chorobowych u dzieci są bóle brzucha. Ból i cierpienie są odczuciami indywidualnymi, subiektywnymi których nie można zmierzyć. Każdy człowiek ma inny próg jego odczuwania. Ogromne znaczenie ma również wiek dziecka i jego etap jego rozwoju, stan emocjonalny, osobowość, a także zdobyte już doświadczenia związane z bólem. Należy również wziąć po uwagę częstość występowania różnych schorzeń typowych dla danej grupy wiekowej...

plik docx

stres

wykład z psychologi

STRES

STRES  jako przejaw relacji jednostki z otoczeniem

1. Pojęcie stresu i trzy stadia reakcji stresowej wg H.

Seleya.

2. Rodzaje czynników stresogennych.

3. Stresory o charakterze społecznym.

4. Objawy stresu.

5. Ważne wydarzenia życiowe a stres.

6. Poziomy stresu.

7. Różnice indywidualne a stres.

plik doc

R. K. Merton Zespół ról społecznych

-status społeczny i rola społeczna są podstawowymi pojęciami służącymi do opisu i analizy struktury społecznej ? Przez status Linton rozumiał pozycję w systemie społecznym zajmowaną rzez określone jednostki ? Przez role rozumiał behawioralne wykonanie, ukształtowane przez wzory oczekiwań przypisanych w danej pozycji - Każda jednostka w społeczeństwie zajmuje zawsze bardzo wiele statusów oraz z każdym z tych statusów jest związana jakaś rola ? Każdy status nie jest związany z jedną przypis...

plik doc

R. K. Merton Zespół ról społecznych

-status społeczny i rola społeczna są podstawowymi pojęciami służącymi do opisu i analizy struktury społecznej ? Przez status Linton rozumiał pozycję w systemie społecznym zajmowaną rzez określone jednostki ? Przez role rozumiał behawioralne wykonanie, ukształtowane przez wzory oczekiwań przypisanych w danej pozycji - Każda jednostka w społeczeństwie zajmuje zawsze bardzo wiele statusów oraz z każdym z tych statusów jest związana jakaś rola ? Każdy status nie jest związany z jedną przypis...

plik odt

Ewolucja

ewolucja wg darwina
Teoria ewolucji Darwina       W ostatnim czasie wiele się mówi o Darwinie i jego teorii. Coraz częściej wypowiadają się o nim dyletanci w dziedzinie biologii; coraz rzadziej ci, co mieliby coś do powiedzenia, bo nie chcą ściągać na siebie burzy medialnej.       Arystoteles, najwyższy autorytetem ze wszystkich nauczycieli w europejskim obszarze kulturowym, duchowy mistrz teologów i filozofów średniowiecza, powiedział, że "człowiek ze wszy...

plik odt

ewolucja

ewolucja wg darwina
Teoria ewolucji Darwina       W ostatnim czasie wiele się mówi o Darwinie i jego teorii. Coraz częściej wypowiadają się o nim dyletanci w dziedzinie biologii; coraz rzadziej ci, co mieliby coś do powiedzenia, bo nie chcą ściągać na siebie burzy medialnej.       Arystoteles, najwyższy autorytetem ze wszystkich nauczycieli w europejskim obszarze kulturowym, duchowy mistrz teologów i filozofów średniowiecza, powiedział, że "człowiek ze wszy...

plik doc

pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo)

pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo)
1.Działania niepozadane po salicylanach? 2.Nitraty- jaki jest ich mechanizm dzialania 3.ktory lek jest czesciowym agonista receptorow opioidowych? 4.DN po lekach moczopędnych 5.Metotreksat - czym jest? ( jest antagonistą kw foliowego, i wywoluje mielotosycznosc) 6.oksytocyna - w jakich przypadkach nie mozna jej zastosowac ( identyczne odpowiedzi do tego sa w ksiazce na str 410) 7.opis KAT B lekow 8.jakie leki p /goraczkowe mozna stoso...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,