plik docx

artykul tlumaczony

streszczenie artykulu

Abstrakt

W tym artykule przedstawiamy podsumowanie ostatnich badań łączących percepcję języka w okresie niemowlącym w kontekście późniejszego rozwoju języka, jak również nowe empiryczne badania  testujące te powiązania. Rozróżnianie fonetyczne na początku jest uniwersalne, ale spadek występuje spadek rozróżniania nieojczystych fonemów przed końcem 1 roku życia. Wykorzystaliśmy to przejście w fonetycznej percepcji między 6-12 mż, testowaliśmy hipot...

plik doc

apataty bierne

ortodoncja . etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia
ETIOLOGIA ZABURZEŃ W OBRĘBIE NARZĄDU ŻUCIA. ETIOLOGIA - nauka, która zajmuje się badaniem przyczyn, które wywołują zaburzenia morfologiczne i czynnościowe. Etiologią rządzą dwie podstawowe zasady: I ? powstanie wady zależy od okresu życia osobniczego w, którym zadziałał czynnik szkodliwy ( im wcześniejszy okres rozwojowy, tym wada może być większa) II ? stopień nasilenia wady jest funkcją czasu tzn. zależy od okresu działania...

plik pdf

Radioterapia

Podstawowe wiadomości na temat radioterapii
RADIOTERAPIA WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: „MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH” PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ, WROCŁAW 2008 r. 2 RADIOTERAPIA Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Jonizacja w komórkach żywych powoduje różnorodne zjawiska fizykochemiczne, które prowadzą do określonych...

plik doc

Astma oskrzelowa Farmacja

Astma, oskrzelowa ,Farmacja
Astma oskrzelowa (Asthma bronchiale) to częsta choroba, u podstaw której leży nadmierna reaktywność oskrzeli na różnorodne bodźce. Astmę cechują napady duszności, przede wszystkim wydechowej, wywołanej skurczem mięśniówki oskrzeli i obrzękiem błony śluzowej oraz zaleganiem lepkiej wydzieliny w oskrzelach. W etiopatogenezie rolę pierwszoplanową grać mogą różne mechanizmy, spośród których do najważniejszych należą: mechanizm immunologiczny (uwalnianie silnych media...

plik doc

ściąga leki moczopędne

ścięga z leków poczopędnych
Leki moczopędne (diuretyki) 1. Są to środki powodujące zwiększenie wydalania moczu. Jeżeli zwiększonemu wydalaniu wody towarzyszy zwiększone wydalanie soli mówimy o saluretykach lub o natriuretykach. 2. Wskazania do stosowania diuretyków: obrzęki płuc, choroba nadciśnieniowa, moczówka prosta, jaskra, ostra lub przewlekła niewydolność serca, wymuszona diureza przy zatruciach. 3. Przeciwwskazania do stosowania: diuretyki pętlowe i tiazydy, nie stosuje się w niew...

plik pdf

wynaczynienia cytostatykow

definicja, mechanizm, czynniki ryzyka
WYNACZYNIENIA CYTOSTAYKÓW Definicja wynaczynienia Wynaczynienie jest to niezamierzone przesączenie lub wyciek szkodliwego i silnie działającego leku do przestrzeni okołonaczyniowej lub tkanki podskórnej. Wynaczynienia - częstość występowania Częstość występowania wynaczynienia jest trudna do oszacowania. Liczbę chorych, których doszło do tego zdarzenia szacuje się od 0,5 – 6 %. Do niedawna wynaczynienia opisywane były tylko w przypadku stosowania antrac...

plik odt

Procesy biochemiczne a mechanizm działania leków

praca samokształceniowa

Procesy biochemiczne a mechanizm działania leków

Podstawową
dziedziną farmakologii jest badanie mechanizmów działania leków. Znajomość mechanizmów jest niezmiernie ważna dla racjonalizacii farmakoterapii, uzyskanie możliwie optymalnego działania leczniczego i uniknięcie niekorzystnych oddziaływań zarówno między lekami jak i działań na inne wsp...

plik docx

rynek

rynek

Rynek czynniki określające stosunki rynkowe. Popyt, podaż, cena, mechanizm rynkowy.

Czynniki wpływające na popyt:

  1. Cena
  2.  Dochody suma pieniędzy o...

plik doc

EPIDEMIOLOGIA.doc


Lidia Niewiadomska Magdalena Obara Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne Rany operacyjne mgr Beata Jankowska WROCŁAW 2009 Rana jest to przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych. Zostaje wówczas naruszona ciągłość skóry i utworzona droga między światem zewnętrznym, a tkankami poło...

plik doc

Pieniądz - funkcja pieniądza

Pieniądz - funkcja pieniądza
Pieniądz - funkcja pieniądza Inflacja – mechanizm inflacji Fetyszyzm pieniądza – występuje wtedy kiedy mamy samych idiotów którzy uważają że obok świata ludzi istnieje świat pieniądza który normalnie funkcjonuje, ma swojego premiera, chodzi itp. Jest to problem socjo-psychologiczny Pieniądz – powszechny ekwiwalent który wyraża wartość innych towarów i usług.       Ogólna forma pieniądza – towar np. mąka       BIMETALIZM –...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,