plik doc

SULFONAMIDY

Konspekt. Podział, zakres działania, preparaty.
SULFONAMIDY       Pochodne kw. sulfanidowego       Trudno rozpuszczalne w wodzie       Mało toksyczne       Bakteriostatyki Zakres działania:       Gramm+ (paciorkowce, dwoinki zapalenia płuc, gronkowce)       Gramm- (dwoinki rzeżączki, zapalenia opon mózgowych)       Laseczki: tężsca, zgorzeli gazowej      ...

plik doc

Antybiotyki

antybiotyki
Farmakologia Antybiotyki Antybiotyki:       Leki wytwarzane przez drobnoustroje i działające w małych stężeniach niszcząco na inne drobnoustroje!       Obecnie leki wytwarzane drogą półsyntetyczną i syntetyczną       Chemioterapeutyki - leki stosowane w leczeniu zakażeń! Punkt uchwytu działania:       Bakteriostatyczne - zahamowanie wzrostu       Bakteriobójcze – nieodwracalne uszkodze...

plik doc

Leki zwiotczające

Leki zwiotczające
Anestezjologia W5 07.05.2005 Leki zwiotczające Zwiotczenie mięśni:       Zniesienie skurczu mięśni w odpowiedzi na bodźce bólowe       Umożliwienie intubacji       Dostęp do pola operacyjnego       Prowadzenie oddechu zastępczego Leki zwiotczające:       Przerywają przewodnictwo nerwowo-mięśniowe       Wprowadzone od 1942 – kurara       Konieczne jes...

plik odt

procesy poznawcze - wykład

zagadnienia poruszane na wykładach

PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych dział...

plik odt

Diagnozowanie w resocjalizacji

Diagnoza w resocjalizacji

Różnica między diagnozą, diagnozowaniem i diagnostyką
Diagnostyka- dyscyplina naukowa, której przedmiotem są czynności rozpoznania i różnicowania poddanych ocenie zjawisk i stanów rzeczy, zawiera metodologię.
Diagnozowanie- rozpoznanie; zbieranie danych, ich ocena i interpretacja.
Diagnoza- stan końcowy (konkluzja), który ocenia dany stan i obejmuje dane, które stano...

plik odt

Stres

Praca z psychologii -stres jako konsekwencja działania stresorów

H.SELYE
- twórca pojęcia stresu i
stresorów.
STRES
jest
jednym
z
wielu
stanów
psychofizjologicznych
organizmu, w
którym
pod
wpływem
działania
specyficznych
czynników
zwanych
stresorami wzrasta
napięcie.
Stres
jest
procesem
związanym z
życiem
i
działaniem...

plik odt

praca badawcza socjologiaMETODY, NARZĘDZIA
I TECHNIKI BADAŃ
W SOCJOLOGII
Pedagogika
Semestr I
1. WSTĘP
Socjologia – jest to nauka o zjawiskach, procesach społecznych i społeczeństwie, czyli zbiorowości ludzkiej znajdującej się na ograniczonej przestrzeni, współpracującej ze sobą w taki sposób, by zapewnić swym członkom istnienie i rozwój.
Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zac...

plik doc

pedagog to człowiek...

Człowiekiem ?gorącego serca?, rozumiem przez to, że jest człowiekiem o wielkich wartościach moralnych, wielkodusznym, pomocny, odważnym, śmiałym, bezinteresownym, szczerym, gotowy do poświęceń wobec swoich podopiecznych, oddający się swojej pracy z całym zapałem i żarliwością, z poczuciem satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, pasjonata. - Człowiekiem ?niezależnego umysłu?, charakteryzujący się otwartym i chłonnym umysłem, zdolny jest do angażowania całej...

plik doc

ZSRR, najważniejsze wydarzenia

Przedstawienie w punktach najaważniejszych wydarzeń z początów istnienia ZSRR.
Nazwa ZSRR istnieje od roku 1922 Po zakończeniu wojny domowej i obcej interwencji wprowadzono komunizm wojenny: chłopi musieli przymusowo oddawać prawie całą żywność, wprowadzono obowiązek pracy, kontrolowano ruch ludności. Wielki głód, masowe ucieczki ze wsi do miast i z miast do wsi były pozbawione sensu. Demokratyczna dyktatura rad fikcją - rządziła partia. Aparat terroru - Czeka i Armia Czerwon...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania.wykłady

1.rzeczywistość społeczna i proces jej poznania 2.wychowanie w ramach teorii naukowej 3.systemowe myślenie o edukacji 4.humanistyczne zorientowanie współczesnej nauki o wychowaniu 5.orientacje badawcze 6.metateoria i metadyskurs 7.antynomia wych. i inne
Temat 1 : RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA I PROCES JEJ POZNANIA RZECZYWISTOŚĆ - jest to, to wszystko co rzeczywiście istnieje, wszystko to co jest obiektywne, obiektywnie istnieje, prawdziwe. To co przeciwstawia się fikcji, a co jest zgod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,