plik odt

pytania fizjologia pielegniarstwo

pyania z kolokwiuw z pielęgniarstwa z fizjo
1.Wykres napiecia czynnego i biernego 2. Co to jest sprzezenie zwrotne dodatnie i przyklady 3. Porownac transport aktywny pierwotny i wtorny 4. Sklad ECF i sposoby pomiaru 5. Hamowanie presynaptyczne i mediatory hamujace 6. Porownac miesnie biale i czerwone, dług tlenowy 7. Sposoby przewodzenia impulsow( włókna zmielinizowane i nie) 8. Mechanizm zewnatrzkomorkowy krzepniecia i czynniki antykrzepliwe 9. Geneza potencjalu czynnoscio...

plik odt

pytania fizjologia pielegniarstwo

pytania
1.Wykres napiecia czynnego i biernego 2. Co to jest sprzezenie zwrotne dodatnie i przyklady 3. Porownac transport aktywny pierwotny i wtorny 4. Sklad ECF i sposoby pomiaru 5. Hamowanie presynaptyczne i mediatory hamujace 6. Porownac miesnie biale i czerwone, dług tlenowy 7. Sposoby przewodzenia impulsow( włókna zmielinizowane i nie) 8. Mechanizm zewnatrzkomorkowy krzepniecia i czynniki antykrzepliwe 9. Geneza potencjalu czynnosciowego 10. Rola jonow Ca w skurczach...

plik doc

urazy układu moczowego

praca samokształceniowa z chirurgii
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE ?URAZY UKŁADU MOCZOWEGO? Spis treści: Przyczyny urazów narządów układu moczowego??????????????3 Urazy nerek????????????????????????????..3 Podział i mechanizm urazów nerek??????????????????.4 Objawy kliniczne urazu?????????????????????.......5 Rozpoznanie???????????????????????????5 Leczenie????????????????????????????..6 Urazy moczowodów?????????????...

plik doc

Efekt Placebo

Historia i istota efektu Placebo
EFEKT Placebo Placebo jest metodą użytą świadomie dla uzyskania niespecyficznego, psychologicznego lub psychofizjologicznego efektu terapeutycznego, albo użytą przy założeniu, że posiada specyficzne działanie terapeutyczne w określonym schorzeniu czy objawie chorobowym, ale w rzeczywistości takiego działania nie posiada. Z zagadką placebo często spotykamy się w praktyce lekarskiej, gdy pacjentowi pomaga coś, co nie powinno zadziałać. Trwają intensywne ba...

plik doc

Biochemia cz.2

Druga część materiałów z biochemii
PODSTAWOWE PRZEMIANY ZWIĄZKÓW W ORGANIZMIE Losy składników diety po strawieniu i absorpcji składają się na przemiany pośrednie czyli szlaki metaboliczne. Szlaki metaboliczne dzieli się na 3 kategorie: Szlaki anaboliczne prowadzące syntezy związków tworzących strukturę ciała i warsztat metaboliczny. Takim szlakiem jest synteza białek. Szlaki kataboliczne dotyczą procesów oksydacyjnych, które uwalniają energię swobodną zwykle w postaci fosforanu bogatoe...

plik doc

WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

Opracowane zagadnienia z wts, plus streszczenia kilku tekstów.
Streszczenie tekstu: H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, W: Kryzys i schizma t.1. Najpierw definiuje Blumer pojęcie symbolicznej interakcji pisząc, iż odnosi się ono do tego typu interakcji, którego cechą jest, że ludzie interpretują czy definiują wzajemnie swoje działania, zamiast po prostu na nie reagować Analizując teorię Meada, uważa Blumer za kluczowe założenie, iż człowiek wyposażony jest w jaźń, a to...

plik doc

Układ nerwowy i oddechowy

Notatka z fizjologii zwierząt Krzymowskiego.
Nerwowy Budowa i funkcja neuronów Część gruczołowa przysadki Przewodzenie informacji w obrębie neuronu Mechanizm działanie hormonów Móżdżek Typy układu nerwowego wg. Pawłowa 1-szy i 2-gi układ sygnałów ( drugi u człowieka) Oddechowy wymiana gazowa w płucach i tkankach (w płucach i na obwodzie) scharakteryzuj regulacje oddychania mechanizm oddychania u ptaków oddychanie płucne odruchy nieswoiste modyfikujące oddech BUDOW...

plik doc

Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu

Praca własna. Opis roli położnej w III i IV okresie porodu.
Rola położnej w III i IV okresie porodu Trzeci okres porodu nazywamy okresem łożyskowym. Rozpoczyna się od momentu urodzenia noworodka do wydalenia łożyska. U pierwiastki okres ten trwa do 30 min, natomiast u wieloródki do 15 min. Objawy odklejania łożyska możemy podzielić na : Obiektywne maciczne objaw Schrodera ( kanciasta, twarda macica). Dno macicy znajduję się pod prawym łukiem żebrowym ( badanie palpacyjne)...

plik doc

Fizjologia testy

testy
Do hormonów sterydowych zaliczamy: prolaktynę estradiol tyreotropinę somatoliberynę Gruczoł wydzielania wewnętrznego niezależny od podwzgórza i przysadki to: tarczyca nadnercza trzustka jądra Dopamina hamuje uwalnianie: prolaktyny hormonu wzrostu tyreotropiny prawidłowe a i c Hormon wzrostu działa poprzez stymulację wydzielania przez wątrobę: insulinopodobnych czynników wzrostu glikogenu albumin...

plik doc

psychologia kliniczna-depresja


13.02.2000r. Psychologia kliniczna - wykład 5 DEPRESJA Psychologiczne mechanizmy Lęk-przerażenie Rezygnacja - zaprzestanie (giving up complex) Jaki jest zewnętrzny wyraz tego co nazywamy depresją? Najprościej można by to tak opisać: lęk - przerażenie. Dlaczego? Depresja jest z reguły wtórna, a pierwotnym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,