plik doc

Pytania Jonak

Fizjoterapia kliniczna w neurologi i neurochirurgii Robert Jonak Egzamin 17.06.2011r godz.13:00
Pytania:       Mechanizm smagnięcia biczem       Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w powyższym urazie       Podział porażeń i niedowładów       Urazy móżdżkowo-rdzeniowe       Dyskopatie lędźwiowe i szyjne

plik doc

kolokwium teoretyczne podstawy wychowania

;D
      Podaj definicje socjalizacji Górniewicza Wpływ społeczny na jednostkę, który prowadzi do osiągnięcia kompetencji społecznych.       Co to znaczy, że jednostka zinternalizuje wartości, wzory i normy życia społecznego Jednostka uznaje za własne i stosuje pewne normy zachowania i obyczaje       Co to są kompetencje społeczne? (5 przykładów) Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach uwarunkowanych normami i obyczajami np zachow...

plik doc

Pyatnia z chirurgi

Polecam
CHIRURGIA - GIEŁDA objawy otrzewnowe obj. wyrostka robaczkowego - pentalogia Murphy?ego niedrożność wysoka i niska obj. w/w niedrożności przetoki odbytniczo-pochwowe krwawienia z przewodu pokarmowego(górny, dolny odcinek)-przyczyny, diagnostyka, leczenie wrzody-skutki zakrzep, zator ostry brzuch-zapalenie pęcherzyka, trzustki itd. nakłuwanie jamy brzusznej-dlaczego i gdzie. niedrożność mechaniczna, porażenna - mechanizm powstawania ostre niedokrwienie ura...

plik doc

elminacje E1 i E2


Eliminacja E1 i E2. Mechanizm. Stereochemia, miejsca tworzenia wiązania  podwójnego, reguły (Zajcewa, Hofmanna, Bredta). Wpływ grupy atakującej i opuszczającej. Wpływ rozpuszczalnika. Zakres stosowalności.  Reakcje konkurencyjne. Reakcje eliminacji są to reakcje w wyniku, których podstawione węglowodory nasycone przechodzą w alkeny lub alkiny. Eliminacja E1 tak jak w przypadku Sn1 zachodzi jednocząsteczkowo, natomiast E2, która jest reakcją konkurencyjną do Sn2 i zachodzi przy użyciu dwó...

plik doc

ratownictwo medyczne leki

mechanizmy dzialania lekow
Mechanizmy działania leków Mechanizm działania leków zależy od właściwości biochemicznych i fizykochemicznych. Mechanizm biochemiczny:       Leki hamujące biosyntezę białka       antybiotyki np. tetracykliny, chloramfenikol, aktynomycyna       aminokwasy       antymetabolity puryn, pirymidyn i kwasu foliowego np. metotreksat       leki alkilujące np. cyklofosfamid działanie po...

plik docx

motywacja

motywacja

Motywacja wszelkie mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie, zakończenie zachowania.

Teoria motywacji:

  1.  Ewolucyjne podejście do motywacji: etologia i socjologia.

Motywacja to gotowość do wykonania pewne...

plik docx

Odleżyny

.

Odleżyny - definicja

„Odleżyna” termin, który pojawił się w 1420 roku. Pochodzi od łacińskiego słowa decumbre leżeć płasko.

Odleżyna (decubitus) jest uszkodzeniem skóry o charakterze owrzodzenia, będącym efektem przewlekłego niedokrwienia tkanek wywoła...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,