plik doc

Metafizyka Arystotelesa

Metafizyka Arystotelesa.
Metafizyka Arystotelesa       metafizyka - teoria bytu       pojęcie metafizyka stworzone przez Arystotelesa       sprzeciwiła się ontologii Platona.       Arystoteles- twórca substancji.       Arystoteles odrzucił platoński dualizm rzeczy materialnych i idei;       w miejsce dualizmu platońskiego wstawił jeden byt zwany substancją       powstał...

plik doc

Arystoteles i jego poglądy

Najważniejsze założenia Arystotelesa, materiały zaczerpnięte z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\", przejrzyste, napewno się przydadzą.
ARYSTOTELES Jego system unikał jednostronności i skrajności doktryn materialistycznych i sensualistycznych, jak idealistycznych i racjonalistycznych. Jego obraz świata był złożony, zawierał składniki idealne i materialne, tak samo złożone było pojęcie poznania. Dziedziną nauki wedle, której modelował swe pojęcia filozoficzne była biologia; mówiąc o byc...

plik doc

Poglądy Arystotelesa

Myśli Arystotelesa
Poglądy Arystotelesa Arystoteles dzieląc filozofię na dwa rodzaje, podział ten wyprowadził z funkcji rozumu, którą również sam stworzył. Arystoteles podzielił filozofie na:       filozofia teoretyczna       matematyka       fizyka       filozofia pierwsza, czyli metafizyka       filozofia praktyczna, która dzieli się na:       etykę       politykę Podz...

plik docx

Arystoteles

arystoteles życie i twórczość ;-)

Arystoteles żył w latach 384 322. Był synem nadwornego lekarza króla macedońskiego Nikomacha. Z rodzinnego domu wyniósł pewien zasób wiedzy empirycznej i przyrodniczo lekarskiej. Od 367 roku mieszkał w Atenach jako uczeń Platońskiej Akademii, potem jako nauczyciel i badacz do 347 roku. Następnie przez trzy lata przebywał w Assos i Atarneusie jako naukowiec i nauczyciel. W latach 343 342 został...

plik doc

Poetyka Arystoteles


Poetyka Arystoteles I Wyjaśnienie przedmiotu wykładu. O: epopei, tragedii, komedii, dytyrambie (a nawet muzyka, taniec) ? sztuki mimetyczne. 3 różnicujące czynniki, które decydują o sztuce naśladowania: środki, sposób naśladowania, przedmiot. Posługują się (1) środkami: rytmem, słowem, melodią. Problem z literaturą ? czy można wspólną nazwą objąć utwory zupełnie różnych miar? Dialogi, traktaty naukowe ? to literatura? Słuszny podział: poeci elegijni ? poeci epiccy? ? wted...

plik rtf

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles
JASKINIA.W jaskini ludzie od zawsze przykuci do skały widzą cienie na skalnej ścianie. Są to cienie prawdziwego życia toczącego się poza jaskinią. Odczepieni od skały i wyprowadzeni na zewnątrz nie od razu będą mogli dostrzec rzeczywistość, która do tej pory była dla nich nierozpoznanymi ideami, a których widzieli tylko zniekształcone odbicie. Rzeczywistości nie dostrzegą z dwóch powodów. Po pierwsze: kiedy wyjdą z mroków jaskini zostaną oślepieni prz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,