plik doc

Antypedagogika

Przedmiot: Współczesne kierunki w pedagogice Notatka z wykładu z 12 lipca 2008 Uwaga: Egzamin 13 lipca 2008. Zajęcia zaczynają się o 11:20 , egzamin około 11:30

plik doc

Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika

Notatka dotyczy głównych przedstawicieli Antypedagogiki i Postpedagogiki
ANTYPEDAGOGIKA I POSTPEDAGOGIKA I. Główni przedstawiciele Antypedagogiki: Heinrich Kupffer ? urodzony w 1924r., profesor i wykładowca pedagogiki społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kiel. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem zarządu Niemieckiego Ruchu Obrony Praw Dziecka. Obecnie jest niezależnym publicystą i terapeutą w Berlinie. Większość swoich publikacji poświęcił antypedagogicznej perspektywie badań...

plik doc

Antypedagogika

Praca zaliczeniowa - na 5
Termin Antypedagogika z j. greckiego oznacza ? ?przeciw wiedzy o wychowaniu?. (anti ? przeciw, paidagogike ? wiedza o wychowaniu). Geneza antypedagogiki wiąże się z buntem młodzieży amerykańskiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych naszego wieku, gdy oskarżano globalnie świat ludzi dorosłych za wszelkie zło w świecie polityki, gospodarki, społecznej realizacji, jak również wychowania za stworzony przez tychże...

plik doc

Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele

praca zaliczeniowa z antypedagogiki
Karolina Morawska Pedagogika gr.c6 Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele. Antypedagogika to zniesienie wychowania, to teoria przeciwna do pedagogicznej. Nie jest negacją pedagogiki, ale systemem bazującym na innym obrazie człowieka. Przeciwstawia się wychowaniu typu manipulacyjnego, terrorowi narzucanemu dzieciom przez dorosłych, przekreśleniu ich własnego ?ja?, domagając się za razem wychowania dzieci w atmosferze życz...

plik odt

Pedagogika pragmatyczna- antypedagogika


Temat:Pedagogika pragmatyczna- antypedagogika.       Filozoficzne, psychiczne i pedagogiczne założenia pragmatyzmu       Koncepcja szkoły nauczania i uczenia się i rola nauczyciela i ucznia.       Recepcja pedagogiki pragmatycznej J. Deweya w Polsce. Filozoficzne podstawy pedagogiki pragmatycznej:       Charles S Peirc (1839-1914)- wiedza godna zaufania to taka, która potrafi poprawnie przewidzieć skutki podejmowanych dzi...

plik doc

Antypedagogika - cele o zasady

Antypedagogika - cele o zasady
Antypedagogika. Antypedagogika zwraca uwagę, że w konwencjonalnej, wychowawczej relacji dziecko cierpi i nie ma dokąd uciec. Nikt nie staje po jego stronie, nikt nie uznaje jego racji – co więcej, dorośli żądają, żeby nawet ono samo nie stało po swojej własnej stronie (tj. po stronie tego, co właśnie odczuwa). Żądają, żeby przyznało im słuszność, wyrzekło się własnego punktu widzenia i przyjęło ich pogląd. To jest gwałt, i każdy czuje, że to jest gwałt, ale...

plik doc

antypedagogika

ANTYPEDAGOGIKA.
Antypedagogika:       Antypedagogika powstała w latach 70. XX wieku, rozwijała się głównie w USA i Niemczech.       Nazwa nurtu pochodzi od artykułu profesora Heinricha Kupffera pt. „Antypsychiatria a antypedagogika”, który ukazał się w 1974 roku. Dotyczy on problemu konfliktów międzypokoleniowych. Wszelkie nieporozumienia między dziećmi, a dorosłymi są związane z celowymi oddziaływaniami wychowawczymi.       Kupffer prop...

plik doc

Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck

Antypedagogika prawie wszystko
Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck Ten, kto szanuje młodego człowieka i traktuje go w sposób wolny od intencji wychowawczych, ma postawę pełnego poszanowania jego humanum i postawę przyjaźni, temu otwiera się nowy świat, świat ludzi samodzielnie stanowiących o sobie. Hubertus von Schoenebeck 1. HUBERTUS von SCHOENBECK Doktor nauk filozoficznych. Kieruje instytutem Przyjaźń z Dziećmi w Münster. Rocznie organizuje ok. 150 seminariów i wygłasza ok. 6...

Ostatnie wyszukiwania