plik doc

ANTROPOLOGIA ĆWICZENIA

ANTROPOLOGIA ĆWICZENIA
ANTROPOLOGIA SEMINARIUM I 1.Europa jako zjawisko kulturowe: - blok Euroazjaci, - zróżnicowana linia brzegowa ? żegluga, handel, bogacenie się mieszkańców, - zróżnicowane ukształtowanie terenu. 2. Grupy językowe: - romańskie: hiszpański, portugalski, francuski, włoski, - germańskie: niemiecki, szwedzki, norweski, angielski, - słowiańskie: polski, ukraiński, białoruski, czeski, chorwacki, rosyjski, bułgarski, serbski, macedoński, - ugrafiń...

plik doc

ANTROPOLOGIA WYKŁAD

ANTROPOLOGIA WYKŁAD
ANTROPOLOGIA Wykład II Barbara Tomczak 05.03.2009 Odwrotnością daru ślubnego jest POSAG, jest to wydzielona część majątku rodziców przekazywana prawnie córce w momencie wyjścia za mąż, stanowi wraz z majątkiem małżonka podstawę materialną funkcjonowania nowego związku i podstawę wyposażenia dzieci zrodzonych z tego związku. Posag jest prawną własnością kobiety, nawet jeśli w trakcie trwania...

plik doc

antropologia opracowanie do kolokwium

antropologia opracowanie do kolokwium
            Antropologia kulturowa - zagadnienia       Definicja antropologii kulturowej.  dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury.       Przedmiot badań i problematyka badawcza. Przedmiotem badań w antropologii kultury jest KULTURA Wiedza o kulturze...

plik doc

Antropologia

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Antropologia Atropos = człowiek Logos = porządek, gromadzenie wiedzy (nie nauka!) Zajmuje się człowiekiem ? przedmiot i podmiot jest człowiekiem ? badacz i obiekt badany jest tym samym ? [kultura, skażenie światopoglądem] ? badacz nie może być obiektywny, błąd pomiaru. Znając możliwość błędu, potrafimy w miarę dokładnie określić obszar badany. Rasy istnieją ? mówienie, że nie ma, jest oszustwem ? Np. Afro-amerykanie ? a cóż to za...

plik doc

Antropologia

Materiały na egzamin
PODZIAL ANTROPOLOGII 1. Antropologia filogenetyczna- zajmująca się rozwojem rodowym- pochodzeniem człowieka jako gatunku( etapami i czynnikami antropogenezy). Dział ten w II połowie XIX w opierał się najpierw na pośrednich dowodach ewolucji człowieka, później rozwiną się szeroko dzięki pozyskiwaniu materiałów wykopaliskowych. Podstawową gałęzią antropologii filogenetycznej jest paleoantropologia, anatomia porównawcza, fizjologia porównawcza i psychologia porównawcza na...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologia pośród innych nauk wykład 1 Dziedzina naukowa, całościowa nauka o człowieku. Posiada troistą podstawę i postać: Społeczną, humanistyczną i przyrodniczą. W Europie dzieli się na kilka odrębnych dziedzin: - antropologia fizyczna (w skład biologii) - antr. filozoficzna (w skład filozofii) - antr. społeczna i kulturowa Jakie są relacje antropologii z etnografią i etnologią?? Etnografia to dyscyplina stricte praktyczna, odpowiada pierwszym fazom pracy...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ANTROPOLOGIA KULTUROWA 21. Partycypacja mistyczna w kulturze tradycyjnej – dr Marek Kawa       Społeczeństwa prologiczne – określenie to wprowadził antropolog Lusie Leveblire. Antropologów od początku interesowało życie w społeczeństwach pierwotnych.       Człowiek postrzega świat mistycznie. Doświadczenie mistyczne pierwotnych. Sama rzeczywistość, w której poruszają się ludzie pierwotni, jest mistyczna, żadna istota, żaden przedmiot...

plik doc

antropologia kulturowa

.
Antropologia kulturowa ? dziedzina nauki badająca kulturotwórcze aspekty społecznej egzystencji człowieka. Antropologia kulturowa bada organizację kultury, rządzące nią prawa, znaczenie i funkcje jej poszczególnych elementów. Antropologia kulturowa korzysta z dorobku: psychologii, językoznawstwa, historii, archeologii, filozofii i innych nauk społecznych. Kładzie nacisk na analizę składników kultury: wzorów, struktur, wartości, norm, idei, symboli, instytucji, znaczeń, wierzeń. Opisuje i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,