plik docx

Anoreksja -bibliografia

zestawienie bibliograficzne

  1.  Aleksytymia w zaburzeniach jedzenia. Psychoterapia 1 (136) 2006 s 15-24. Tomalski R.
  1.  Aleksytymia jako element zaburzeń odżywiania (jadłowstręt psychiczny i otyłość prosta). Warmuz-Stangierska I., Czarnywojtek A., Dobrowolska-Zachwieja A., Stangierski R., Sowiński J. Med. Metab. 2004 T. 8...

plik docx

grzesiuk

terpia

anoreksja -->Trójkąty statyczne triangulacja stała; kiedy bulimia -->Trójkąty statyczne triangulacja zmienna

b. dużo z dynamicznej mechanizmy prymitywne, dojrzałe

Leczenie nerwicy metodą PRIMAL Janowa polega na: a) aktywizowaniu i integrowaniu przez muzykę różnych obszarów "ja" b) stymulacji organu c) "wykrzyczeniu" bólu związanego z frustracją pierwotnych potrzeb d) "poszerzaniu rzeczywistości (przez rozegranie w działaniu ukrytych dotąd...

plik docx

Zaburzenia odzywiania Bulimia

psychiatria praca zaliczeniowa

                                                             

”Współcześnie zaburzenia odżywiania klasyfikuje się do grona chorób cywilizacyjnych. Coraz częściej młodzież jak i osoby dorosłe, utożsamiając szczupłą sylwetkę ze szczęściem oraz powodzeniem w życiu,...

plik doc

Zaburzenia odżywiania się -anoreksja

zaburzenia odżywiania się
Codzienne dążenie do idealnego wyglądu jest w jakiś sposób naturalne, ponieważ od tysięcy lat nasz gatunek stawiał wyżej walory fizyczne ponad umysłowymi. To co kiedyś było oznaką piękna i dostatku, czyli obfite kształty, przestały zachwycać. Obowiązujące kanony bezlitosnej mody zaczęły natomiast lansować smukłą sylwetkę. Zgrabna sylwetka, smukłe ciało, stało się jakby przepustką do lepszego życia, stało się szansą dla tysięcy młodych ludzi na zdobycie sławy i pien...

plik doc

Psychologia kliniczna

Pojęcia do egzaminu z przedmiotu: Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna WYKŁAD POJĘCIA: Cele, zadania, diagnoza psychologiczna. Pojęcie normy. Uwarunkowania, czynniki ryzyka występowania zaburzeń zachowania (w modelu biopsychospołecznym). Modele zaburzeń. Stres- style radzenia sobie. Zaburzenia po stresie urazowym. Lęk jako cecha osobowości, zaburzenia lękowe. Zaburzenia somatoformiczne. Zaburzenia dysocjacyjne. Depresje- teorie. Objawy depresji, terapia wg Be...

plik docx

Zaburzenia odżywiania

Praca z promocji zdrowia

    Zaburzenia   Odżywiania

Na przestrzeni ostatnich 70 lat postrzeganie atrakcyjności ciała kobiety uległo znacznym zmianom. Przez wiele wieków kobieta, która chciała być uważana za atrakcyjną, musiała być krągła i pulchna, co świadcz...

plik docx

Zaburzenia odżywiania

praca z promocji zdrowia

    Zaburzenia   Odżywiania

Na przestrzeni ostatnich 70 lat postrzeganie atrakcyjności ciała kobiety uległo znacznym zmianom. Przez wiele wieków kobieta, która chciała być uważana za atrakcyjną, musiała być krągła i pulchna, co świadcz...

plik doc

choroby cywilizacyjne

Choroby cywilizacyjne
Choroby cywilizacyjne są definiowane jako globalnie występujące, powszechne choroby, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się postęp współczesnej cywilizacji. Z tego też powodu zamiennie używa się nazwy „choroby XXI wieku”. Definicja ta odnosi się jednak do określonego czasu i miejsca. Choroba raz zakwalifikowana jako cywilizacyjna pozostaje nią jedynie do czasu, kiedy ludzkość nie upora się z owym problemem, a zachorowalność i śmiertelność z jej po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,