plik docx

Ankieta

Praca dot. badań metodologicznych - Ankiety

ANKIETA

                                                                                       

         Metoda

plik doc

PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII

DOBRE NA ŚCIĄGE
. - każde pytanie musi mieć jeden punkt odniesienia nie wolno pytać o kilka rzeczy, pytanie musi mieć charakter konkretny, skonkretyzowane. Odpowiedzi nie mogą być ogólnikowe Ogólnikowe, -muszą być pytania filtrujące np. czy palisz odp. Tak, cd pyatania ile palisz... -czy to pytania otwarte czy zamknięte, pytania zamknięte to gotowa kateperia od...

plik doc

Projekt badawczy

Projekt badawczy
PROJEKT BADAWCZY Temat: Pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci objętych patronażami pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej Problem badawczy: Czy wartości pomiarów masy ciała i wzrostu u dzieci zamieszkałych w dzielnicy domków jednorodzinnych i nowego budownictwa różnią się od pomiarów wykonanych u dzieci z dzielnicy „familoków” i starych kamienic? Cel badań: Celem badań jest ocena masy ciała i wzrostu u dzieci w wieku 7-9 lat oraz zależność pomiędzy wartościami masy c...

plik doc

Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.

Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.
Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych. Większość chorób występujących we współczesnym społeczeństwie jest skutkiem ubocznym rozwoju cywilizacji i zmiany stylu życia. Nowe warunki spowodowały między innymi zmianę aktywnego stylu życia na siedzący tryb życia, który w sposób niekorzystny wpływa na zdrowie. Brak ruchu powoduje przede wszystkim choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego or...

plik docx

zachowania zdrowotne chorych

jjjj

Szanowna Pani!

Nazywam się Natalia Czerepak, jestem studentką II-ego roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Poniższa ankieta jest narzędziem pomocnym do rozwiązania problemów badawczych dotyczących zachowań zdrowotnych kobiet mieszkających na wsi. Ankieta jest zostanie wyko...

plik docx

zachowania zdrowotne chorych

jjjj

Szanowna Pani!

Nazywam się Natalia Czerepak, jestem studentką II-ego roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Poniższa ankieta jest narzędziem pomocnym do rozwiązania problemów badawczych dotyczących zachowań zdrowotnych kobiet mieszkających na wsi. Ankieta jest zostanie wyko...

plik odt

ankieta nadciśnienia tętniczego


Ankieta Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety która posłuży do zbadania wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego i jego czynników ryzyka. Każde pytanie proszę dokładnie przeczytać i wybrać jedną odpowiedź zakreślając ją kółkiem. Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety. Pytania wstępne 1. Jak ocenia Pan/i stan swojego zdrowia? a) bardzo dobrze b) dobrze c) normalnie d) miernie e) źle 2. Czy chciałby Pan/i poznać zagrożenia zdrowia i możliwości wystąpienia choroby? a) tak b) nie...

plik rtf

wywiad, rodzaje wywiadów

wywiad z babcią :) rodzaje i opis wywiadów
Wywiad Jest rozmową, w której biorą co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad (ankieter) i respondent (osoba, która będzie odpowiadała na pytania). Polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu od respondentów odpowiedzi. Celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych. Typy wywiadów a) ustne i pisemne ustne- rozmowa na interesujący badacza temat. Pisemne- pytania i odpowiedzi mogą też być zadawane w formie pisemnej....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,